דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית 1316142חשבון מערכת01/09/2014 13:19:18כדי לפתח עמדה זו מתבונן תחילה פרופסור אברהם יוגב על הבעיות הכרוכות במורכבותו של החינוך הערכי ערכי , תהליכי התמודדות , אברהם יוגב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2214560http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:19:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורי מורים כחוקרים: המחקר במכללות לחינוך1307557חשבון מערכת31/08/2014 10:26:20שונה במובהק משיטות המחקר המסורתיות שבהן מתמקד גם המחקר באוניברסיטה (סימה יוגב, אברהם יוגב מאפייני מחקר , סימה יוגב , אברהם יוגב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ועדת דוברת ועתידן של המכללות לחינוך1307799חשבון מערכת31/08/2014 11:04:50 אברהם יוגב סבור כי יש לדון בעתידן של המכללות האקדמיות לחינוך ללא קשר למידת היישום של דוח במאמר זה סוקר פרופסור אברהם יוגב שלוש חלופות עקרוניות להמשך דרכן של המכללות האקדמיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:04:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"סינגפור במקום כרכור? מבחני הישג בין-לאומיים והגלובליזציה של יעדי החינוך1318280חשבון מערכת01/09/2014 10:55:59מחבר: אברהם יוגב יריב פניגר עדית ליבנה הלב הציבורית מהבנת הריבוד הפנים-מדינתי של הישגים אלה( אברהם יוגב, עדית ליבנה ויריב פניגר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/462500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:55:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניירות עמדה ומדיניות החינוך1364500חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:50:06צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת Adam Gamoran , אברהם יוגב , צבי צמרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:50:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשע"ב)1361623Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201229200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js