דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מורי מורים - חשיבה על תהליכי שינוי1391762חשבון מערכת01/09/2014 11:01:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מחבר: אילנה אלקד-להמן חוה גרינספלד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:01:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סופר, סופרת וספרות לילדים בחינוך הקדם-יסודי1391385חשבון מערכת01/09/2014 13:23:21על אודות סגל המכון פורום אקדמי כלי המחקר היו : שאלונים לסטודנטית ולמאמנת, שפותחו במיוחד למחקר זה ( אלקד-להמן אילנה סביבה חינוכית תומכת , אילנה אלקד-להמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:23:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורה, עמיתה, מנהלת וחוקרת: סוגיות אתיות במחקר בסביבת העבודה1378531חשבון מערכת31/08/2014 15:51:45כלי מחקר שהשלימו זה את זה: תצפיות, ראיונות, טקסטים שכתבו המשתתפים ושאלונים ( אלקד-להמן, א תהליכים תרבותיים , אילנה אלקד-להמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:51:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפורי התפתחות מקצועית של מורי-מורים למדעים1384430חשבון מערכת31/08/2014 09:25:41שינוי בחשיבה בתהליכי ההתפתחות המקצועית של מורי-מורים למדעים (חוה גרינספלד, אילנה אלקד-להמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:25:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התכנים של התואר השני במכללת לוינסקי1379083חשבון מערכת31/08/2014 11:05:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב השתלבות בפיתוח סגלי הוראה ברחבי הארץ ועוד ( מיכל צלרמאיר, אילנה אלקד-להמן וליה לאור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:05:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטרטקסטואליות כשיטה פרשנית במחקר האיכותני 1378472חשבון מערכת31/08/2014 10:24:48על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מחבר: אילנה אלקד-להמן חוה גרינספלד מפורשות שונות, ברמות מורכבות שונות וברמות אידיאות שונות (אילנה אלקד –להמן , חוה גרינספלד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עשור לתכניות ה-M.Ed. במכללות לחינוך מבט לאחור ולפנים638750חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב תמונת עתיד , אילנה אלקד-להמן , מרים מבורך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בשבילים, בדרכים, בצמתים1024435חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:59:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי : חוה גרינספלד, אילנה אלקד-להמן בספר זה מוזמנים הקוראים למפגש ייחודי עם סיפורי חיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/theory0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש השקה לספר: הקסם שבקשר - אינטרטקסט, קריאה ופיתוח חשיבה638677חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:05:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים ד”ר אילנה אלקד-להמן, מכללת לוינסקי לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:05:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תשס"ט)1369181Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ד"ר יוכי אילן | חמדת הדרום - מכללה אקדמית לחינוך ד"ר יפה בר זיו | מכללת סמינר הקיבוצים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js