דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אתר חממ"א – חדר מורים מתחילים באינטרנט מצטרף למשפחת אתרי או"ח1392061חשבון מערכת01/09/2014 08:07:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל מחבר: בבי טורניאנסקי אלקה יפה זהבה שלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריטריונים של הערכה – טקסט סמוי בדוחות שנכתבו במסגרת סדנה מתוקשבת1378230חשבון מערכת31/08/2014 10:33:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים מחבר: אלקה יפה דיצה משכית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:33:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידו של המנחה המומחה מהמכללה כמקדם ומעצים חשיבה רפלקטיבית של מורים מתחילים1391764חשבון מערכת31/08/2014 15:19:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים מחבר: אלקה יפה עדה בן-נתן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:19:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המתמחה (סטאז'ר) הרפלקטיבי - גישור בין תיאוריה ופרקטיקה1378785חשבון מערכת01/09/2014 13:20:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר: אלקה יפה רפלקציה , תיעוד בוידאו , אלקה יפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:20:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה1384354חשבון מערכת31/08/2014 09:21:54צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים מחבר: אלקה יפה נעמי דיקמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1369207Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29קיי צפורה יעקב | האוניברסיטה הפתוחה ד"ר אלקה יפה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר רימונה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012109230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1369233Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48צפורה יעקב | האוניברסיטה הפתוחה ד"ר אלקה יפה | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון יפית רפאלי | המכללה להוראת טכנולוגיה איתן שורץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תשס"ט)1369183Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:37צפורה יעקב | האוניברסיטה הפתוחה ד"ר אלקה יפה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js