דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

למידה משמעותית? קודם כול אמון!1378931חשבון מערכת01/09/2014 11:21:06אבל הפעם נותן האמון הוא המרצה ומקבלי האמון הם הסטודנטים זאת כדי לתת מקום של כבוד ולשדר אמון לסטודנטים בדבר היכולת שלהם לרכוש ידע באופן עצמאי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:21:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי אמון, יחסי גומלין בכיתה והבנה של תלמידים 1386123חשבון מערכת31/08/2014 12:13:31משקל רב בתפיסה מצבית זו יש לרמת האמון שהם רוכשים למוריהם ולעמיתיהם אינטראקציה חברתית , יחסי אמון , Miriam B STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:13:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אמונות של מורים ופרקטיקות שילוב טכנולוגיות: יחסים קריטיים1382286חשבון מערכת01/09/2014 11:05:48התוצאות מצביעות על הסתדרות קרובה; כלומר שאמונות על פיהן התלמיד במרכז מחזקות את הפרקטיקות יתרה מזאת, מורים עם אמונות על פיהן התלמיד במרכז נטו לגלם תכניות לימודים שבהן התלמיד במרכז STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם יחסים ביניאישיים הכרחיים לפיתוח אמון בפרויקטים קבוצתיים מקוונים?510844חשבון מערכת31/08/2014 09:52:28יחסים בינאישיים בקבוצות מקוונות השפיעה על התפיסות שלהם את האמון ואת ההתנסויות בתוך הקבוצה לא מצאו את הקשרים הבינאישיים כהכרחיים בפיתוח אמון ( Wade, Christine E., Cameron, Bruce A STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:52:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש באמונות ודיווחים עצמיים בלימוד חקר בהוראת המדעים בחינוך היסודי הציבורי1391636חשבון מערכת01/09/2014 11:10:38צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב הוראת המדעים , אמונות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/480http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:10:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אמונות מורים בפעולה: מחקר על תיאוריות מעשיות אישיות של מורים1382295חשבון מערכת01/09/2014 09:04:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב הכשרת מורים , אמונות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:04:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים וזהויות: אמון ואחריותיות בהכשרת מורים חדשים בנורבגיה, גרמניה ואנגליה1378882חשבון מערכת01/09/2014 08:52:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון עוסק באמון (trust) ובאחריותיות בחינוך בגילוייהם השונים במדינות שונות, ובזיקתם למבנה המורכב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:52:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם על מרצה באוניברסיטה לשנות את האמונות והפרקטיקות שלה לגבי למידה מקוונת1007077חשבון מערכת01/09/2014 13:28:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי למידה ממוחשבות , אמונות , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפוסים של שינוי באמונות ובפרקטיקות לגבי הנעה במתמטיקה בקרב מורים למתמטיקה בחט"ב1384328חשבון מערכת01/09/2014 07:29:22חקר את הסוגיה של הנעת שינויים בפרקטיקות ובאמונות של מורים לגבי למידת המתמטיקה במהלך שיתוף המחברים חקרו דפוסים של שינוי באמונות ובפרקטיקות לגבי הנעה במתמטיקה בקרב שלושה מורים בבתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:29:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעתן של שאלות, שחוברו על ידי תלמידים, כמקור לפעילויות אמון ותרגול מקוונות, על למידה1007247חשבון מערכת01/09/2014 09:20:41 זה חקר את ההשפעות של פעילויות אמון ותרגול מקוונות תוך שימוש בשאלות שהועלו על ידי סטודנטים על הביצוע האקדמי והמוטיבציה בהשוואה לשאלות אמון ותרגול מקוונות, שהועלו על ידי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:20:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js