דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

לימודי מדעים (תש"ע)1369225Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:05על כל מרכיביה: תוכני הוראת תחומי הדעת, אסטרטגיות הוראה ולמידה חוץ-כיתתית; הרחבת הקשר עם הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך לשם הגברת המעורבות של הפורום בהחלטות הנוגעות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות בשיעוריהם103960חשבון מערכת01/09/2014 13:25:18מטרת המחקר הייתה לבחון אם קיימת התאמה בין תפיסות המורים את תפקידם לבין אסטרטגיות ההוראה שהם נוקטים במסגרת השילוב של טכנולוגיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:25:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: מה ההשפעה של חומרים ממקורות מידע מקוונים באינטרנט על אסטרטגיות הלמידה העצמית של הסטודנט?510872חשבון מערכת31/08/2014 09:53:52התהליך של פיתוח אסטרטגיות הלמידה הללו והחשיבות של אסטרטגיות אלה נחקרו בהרחבה, אבל קיים מחקר אמפירי מועט לגבי כיצד הסטודנטים מושפעים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:53:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה המרושת - 2011363344Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:02של הרשת החברתית וכלי המדיה הדיגיטאליים כבסיס ליצירת למידה, חינוך בפרט וקשרים חברתיים בכלל המדיה החברתית וברשתות חברתיות עולה כי קיימת התפתחות מהירה בשימוש השוטף במדיה הדיגיטאלית של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx29900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשורת מקדמת: עשייה קולנועית להעצמה אישית רב - תחומית בחינוך638652חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:00:55הקולנוע כשפה נוספת לתקשורת בין אישית, חברתית וסביבתית ולפיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה בכמה נושאים מתוך תכנית הלימודים ולדון עם אנשי הצוות בערכה ובמקומה של הגישה במכללות לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting1040http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:00:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית איכותית לכל המורים: הקצאת משאבים אפקטיבית – תדריך1384492חשבון מערכת01/09/2014 08:41:53ב) מיקוד בתכני ליבה ודיגום של אסטרטגיות הוראה התואמות לתכנים אלה, (ג) מתן הזדמנויות ללמידה פעילה של אסטרטגיות הוראה חדשות, (ד) מתן הזדמנויות לשיתופיות בין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:41:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תשס"ט)629289Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:24יחיאל פריש | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ד"ר נירית רייכל | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט ד"ר זהבה תורן | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השינויים בעיסוק הקוריקולרי של מורים בעקבות החלת תכנית השילוב - השלכות להכשרת מורים1391251חשבון מערכת01/09/2014 08:00:36לתגבר או להוסיף לתכניות ההכשרה וההשתלמות הקיימות: עבודת צוות והוראה בשיתוף, ידע על קשיים בלמידה לצד מיומנויות ואסטרטגיות להוראה בכיתה משלבת והערכת הישגי התלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:00:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העמדות של מורים כלפי שינויים פדגוגיים במהלך השלבים השונים של התפתחות מקצועית1384332חשבון מערכת01/09/2014 14:20:13של מורים כלפי שינויים פדגוגיים המתייחסים לאסטרטגיות הוראה שונות הנוגעות לתלמידים, לתוכן הממצאים מראים שקיימים הבדלים משמעותיים בין העמדות של מורים כלפי שינויים פדגוגיים במהלך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:20:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: מאפייני המסלולים האלטרנטיביים להכשרת מורים בארה"ב 1379065חשבון מערכת01/09/2014 12:07:43וגם כתוצאה ממדיניות חדשה של משרד החינוך הפדראלי שם המעודד פתיחת מסלולים אלטרנטיביים להכשרת אינן מסתפקות בהעברת תכנים, העברת ידע ואסטרטגיות הוראה בלבד אלא מייחסות חשיבות רבות לסוגיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:07:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js