דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

בין אסטרטגיית הוראה פרונטאלית לאסטרטגיית הוראה מורכבת: ההשפעה של סביבת הלמידה על המוטיבציה להישגים 1384031חשבון מערכת01/09/2014 07:27:12מדור: סביבות למידה פורטל מס''ע , סביבות למידה , מחקר בחינוך , תהליכים קוגנטיביים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:27:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה ואסטרטגיות למידה: מיומנויות חדשות בסביבת למידה מקוונת?510948חשבון מערכת31/08/2014 09:57:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי נבדק האם סטודנטים שלמדו בסביבת למידה מקוונת השתמשו באותם מיומנויות וסגנונות למידה בהשוואה לסטודנטים שלמדו בסביבת למידה מסורתית, המרוכזת בלומד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מתודות כאסטרטגיה לניהול ידע ממוחשב בחינוך1384654חשבון מערכת01/09/2014 10:49:52הכוונה להתנסויות מועילות שהביאו לתוצאות מעשיות של שיפור בארגון/ סביבת הדרכה, סביבת הוראה ניתוח יעיל של תהליך טכנולוגי/פדגוגי/חינוכי, התנסות מקומית מועילה, התנסות מועילה של כלל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:49:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות ליצירת סקרנות1385020חשבון מערכת01/09/2014 11:00:24הסקירה מסכמת שורה של אסטרטגיות לטיפוח ויצירת סקרנות אצל לומדים בסביבות למידה רגילות ומתוקשבות סקרנות , סקרנות בחינוך , Marilyn P STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:00:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה מחדש על אסטרטגיות לתמיכה בלמידה מקוונת1007101חשבון מערכת01/09/2014 09:04:49קהילת מעשה בחינוך , למידה מקוונת , תמיכה , השתתפות , סביבות למידה עתירות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:04:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הפדגוגיה הפדגוגית הדיגיטאלית כמשבשת הרגלי הוראה ותיקים בכיתה510944חשבון מערכת31/08/2014 09:57:13על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , מחקר בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי מדעים (תש"ע)1369225Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:05על כל מרכיביה: תוכני הוראת תחומי הדעת, אסטרטגיות הוראה ולמידה חוץ-כיתתית; הרחבת הקשר עם הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך לשם הגברת המעורבות של הפורום בהחלטות הנוגעות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ללמד וללמוד באמצעות מחשבים ניידים-אישיים וקמפוס וירטואלי כדרך שגרה102961חשבון מערכת01/09/2014 07:48:04המחקר התמקד באפיון אסטרטגיות ההוראה בהן נוקטים המורים, תכנון השיעור והאינטראקציה ישראל , מחקר בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:48:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות בשיעוריהם103960חשבון מערכת01/09/2014 13:25:18בין תפיסות המורים את תפקידם לבין אסטרטגיות ההוראה שהם נוקטים במסגרת השילוב של טכנולוגיות מאפייני תקשוב בחינוך , מירי ברק , דני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:25:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדברים אייפדית363347Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:14האם מדובר בעוד גל חולף, או אפשרות זו מוזמנים אקטיביסטים ומובילי דיעה בתחום החינוך בארץ, בעלי נסיון מקצועי או ארגוני ביישום אייפדים בחינוך המעוניינים ביחד לעצב את השלבים הבאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx68230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js