דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אקדמאים וחיי בית הספר: חשיבות החינוך הערכי1385514חשבון מערכת31/08/2014 13:03:37צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:03:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת אקדמאים להוראה (תשע"ב)1369208Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:00על אודות סגל המכון פורום אקדמי דיון בקשר בין מסלול הכשרת אקדמאים להוראה ובין פיתוח מקצועי של מורים; חשיבה חינוכית, יצירתיות וחדשנות כמרכיבים בתכניות הכשרת אקדמאים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גלגולן של תכניות ייחודיות להכשרת אקדמאים איכותיים: שלושה 'דורות' של תכניות בסמינר הקיבוצים"1378657חשבון מערכת01/09/2014 13:19:47 הקיבוצים נפתחו בשנה האחרונה שלושה מחזורים של תכניות ייחודיות להכשרת אקדמאים להוראה אלו שונות מהמודל המסורתי של הכשרת אקדמאים להוראה במכללה מבחינת מבנה ואופי התכנית, והן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:19:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת אקדמאים להוראה (תש"ע)1369234Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:52חלופיות; דיון בתנאי הקבלה לתכניות הסבת אקדמאים; היכרות עם הפרויקט להסבת אקדמאים של מפוטרי טכנולוגיה עילית (הי טק); בחינה של מחקר משותף לחברי הפורום בנושא הסבת אקדמאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר הערכה: הצלחות ומהמורות בפרויקט ניסויי להכשרת אקדמאים להוראה בדגם המבוסס על עקרונות של בתי ספר לפיתוח פרופסיונאלי"1378893חשבון מערכת02/09/2014 05:21:35צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון זה מוצג ומוערך מודל הכשרה פרופסיונאלית המתאים להכשרת אקדמאים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:21:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כלים מקוונים לחוקרים שפותחו על ידי מו"לים אקדמאים1384618חשבון מערכת01/09/2014 08:04:49צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:04:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורים המתחילים שהגיעו מהיי-טק : מבט אחרי שנה בכיתה1391969חשבון מערכת01/09/2014 13:22:25 אקדמאים שעברו הסבה להוראה והשתלבו השנה בבתי ספר תיכוניים מחלקים ציונים: הנוער לא איום כמו ד"ר אורית אלמוג, ראש היחידה להכשרת אקדמאים להוראה במכללה האקדמית בית ברל, המורים שהוכשרו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:22:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC103918חשבון מערכת31/08/2014 13:20:10על אודות סגל המכון פורום אקדמי של ג'ורג סימנס על קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים רב- שותפים קורסים אקדמאיים פתוחים רחבי היקף מסוג MOOCS הולכים ונעשים שכיחים יותר בעולם האקדמאי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:20:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כמה תובנות לשילוב בלוגים בקורסים אקדמאיים 103575חשבון מערכת31/08/2014 10:09:52 הנוכחי מציע שורה של תובנות פדגוגיות לשילוב בלוגים בקורסים אקדמאיים מטלה נכונה ומאתגרת של כתיבת בלוגים בקורס האקדמאי מבלי להפוך אותה לטכנית מדי תוך כדי יצירת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:09:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מותה המתקרב של תכנית הלימודית האקדמאית הטיפוסית1386688חשבון מערכת31/08/2014 12:44:18' Mano Singham קורא לחשיבה מחודשת על ערכם של תוכניות לימודים טיפוסיות בקורסים אקדמאיים תכנית הלימודים הטיפוסית בקורסים אקדמאיים במכללות ובאוניברסיטאות היא משעממת בדרך כלל ואינה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:44:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js