דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שישה שיפורים נדרשים בתחום החינוך1392239חשבון מערכת01/09/2014 08:26:24 אריה קיזל מונה ברשימה קצרה אך משמעותית שישה שיפורים נדרשים במערכת החינוך בארץ : הורדה במקביל לעידוד מורים צעירים (גברים) להצטרפות למסלולי ההוראה בבית הספר היסודי ( אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:26:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים מכוונת חשיבה1378731חשבון מערכת31/08/2014 09:47:55 ספר שנכתבה על ידי אריה קיזל בעקבות עיון וקריאה בספר "הגישה השלישית וארגון הידע: מתווה שם הם ישמעו שתי הרצאות מפי המורים שהוכשרו לכך ויעמיקו בעשייה חינוכית רלוונטית" (אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:47:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תומס גרין: הוראה וידע בפילוסופיה האנאליטית החינוכית1385487חשבון מערכת31/08/2014 09:33:31במאמר זה מבקש המחבר אריה קיזל, לחלוק על מסקנה מרכזית זו של גרין ולהתווכח עימה ההוראה , פיתוח יכולת ביקורת , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מלכוד הקשר הווירטואלי ה"משמעותי" בין מרצים לסטודנטים1007245חשבון מערכת02/09/2014 05:22:13ניצול (לעתים קרובות לרעה) של זמינות אמצעי התקשורת לביטוי כעס, אכזבה והתמרמרות ( אריה קיזל מתוקשב , סביבת הוראה-למידה , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:22:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעגלים של הדרה: סיפורן של אימהות החינוך הקיבוצי1385862חשבון מערכת01/09/2014 08:45:34מחבר: אריה קיזל את עבודתה עשתה בהדרכת פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ ( אריה קיזל חינוך קיבוצי , קיבוצים , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:45:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכנית עדות של ניצול: דגם הוראת השואה בגיל בית הספר היסודי1386692חשבון מערכת31/08/2014 12:44:54על אודות סגל המכון פורום אקדמי זהו מפגש רב עוצמה בעיצוב תודעתו של הלומד (אריה קיזל הוראת היסטוריה , הוראת השואה , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:44:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מינוחים, מיעוטים ושסעים: לקראת חשיבה חדשה על תוכנית הלימודים באזרחות1386720חשבון מערכת01/09/2014 09:03:10מחבר: אריה קיזל יש היום לחתור לקראת חשיבה חדשה על כדי לאמץ פדגוגיה של שיתוף ( אריה קיזל החינוך בישראל , הוראת אזרחות , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פתיחה של אזורי הרישום :בחירת בית הספר אינה הבעיה1392206חשבון מערכת01/09/2014 12:11:00 אריה קיזל, מרצה וחוקר באוניברסיטת חיפה ובמכללת אורנים ומנהל ביה"ס יסודי בעברו, סבור כי בחירת הורים , אזורי רישום , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:11:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשיי המורה המתחיל, שלביו וממדיו1391979חשבון מערכת31/08/2014 11:27:14על אודות סגל המכון פורום אקדמי לייאוש ובעיקר לתחושה ש"אין לי מספיק כלים" ו"לא מציידים אותי במספיק כלים" ( אריה קיזל גורמי הצלחה וכישלון , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:27:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' אן שארפ: פילוסופיה עם ילדים מעודדת אמפתיה וסובלנות1384956חשבון מערכת01/09/2014 10:59:52את המפגש הנחה ד"ר אריה קיזל שפגש את פרופ' שארפ במהלך כנס בעיר גרץ באוסטריה וביקש ממנה פיתוח החשיבה , פילוסופיה , אריה קיזל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js