דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אתיקה מקצועית בהכשרת מורים – סיפורו של תהליך חינוכי 1386806חשבון מערכת01/09/2014 12:10:32להוראה: עמדות , אתיקה , תהליכי התמודדות , אתיקה מקצועית , מרים (מירי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:10:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנהגות אתית של חוקרים ואתיקה במחקרי מורים1378492חשבון מערכת31/08/2014 10:25:50מחקרי מורים , אתיקה מחקרית , אתיקה , אתיקה מקצועית של מחנכים , לאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתיקה וסטנדרטים של דאגה ואכפתיות בחינוך1384075חשבון מערכת02/09/2014 05:19:12על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון בבית ספר , אתיקה , אתיקה מקצועית של מחנכים , ברכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתיקה וגיבוש קוד אתי במכללה להכשרת מורים1391784חשבון מערכת31/08/2014 15:20:54להכשרת עובדי הוראה , אתיקה , מרצים , אתיקה מקצועית , סמדר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:20:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתיקה במחקר החינוך: דילמות ושברן638815חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:54:18פרופ' גבי שפלר מהי אתיקה מקצועית ? פרופ' יצחק פרידמן אתיקה במחקר החינוך: החוקר, הנחקר והמדע, פרופ דילמות אתיות בפרדיגמה איכותית פרופ' חנן אלכסנדר בין אתיקה למוסר במחקר החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:54:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד מקבלים מורים החלטות על התנהגויות אתיות ולא-אתיות? לקראת פיתוח קוד למורים?1382290חשבון מערכת01/09/2014 08:55:08סטנדרטים להוראה , אתיקה , אתיקה מקצועית של מחנכים , קוד אתי , אתיקה מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:55:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היש יסודות לחינוך יסודי?638761חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:27קלינית, חברה ב"מרכז אייכה להורות מגדלת" אתיקה מקצועית ותפיסת התפקיד של המורים המחנכים בבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays121930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך הומניסטי: מהלכה למעשה 1385491חשבון מערכת31/08/2014 09:33:43על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב חינוך לערכים , אתיקה , חינוך הומניסטי , אתיקה מקצועית של מחנכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוגיות אתיות בחינוך וייעוץ למחוננים1383979חשבון מערכת01/09/2014 13:18:30על אודות סגל המכון פורום אקדמי מוצגים מספר סוגיות מתחום האתיקה בחינוך מחוננים ובטיפוחם יעוץ חינוכי , אתיקה מקצועית , חנה דויד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:18:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תש"ע)1369230Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:29הפורום משמש כמסגרת מקצועית לבעלי תפקידים מקבילים במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה (השתתפותם של מפקחי הפיתוח המקצועי במחוזות ובמטה ושל מנהלי מרכזי פסגה מעידה על השגת היעד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201175060http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js