דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אתר אינטרנט בית-ספרי כחלון ראווה ומרחב למידה- ניתוח מההיבט המוסדי 511002חשבון מערכת01/09/2014 07:45:18על אודות סגל המכון פורום אקדמי מאפיינים קהילתיים , אתרי אינטרנט , אתר אינטרנט בית-ספרי , דורית טובין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:45:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שלבי התפתחות אתרי אינטרנט בבתי הספר – מערך שיעור510966חשבון מערכת01/09/2014 14:20:58על אודות סגל המכון פורום אקדמי למידה מתוקשבות , אתרי אינטרנט , אתר אינטרנט בית-ספרי , תהליכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:20:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות103719חשבון מערכת31/08/2014 10:16:26תוכן אתר ארגון הידע , אתרי אינטרנט , אתר אינטרנט בית-ספרי , ג'יי הורוויץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:16:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשורת עם הורים- אתרי כיתות- שלב ב'511035חשבון מערכת01/09/2014 07:45:51תוכן אתר תקשורת , אתרי אינטרנט , אתר אינטרנט בית-ספרי , אריאלה לונברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:45:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה עצמית בבתי ספר באנגליה והשפעתה על המורים - ממצאי מחקר 1378160חשבון מערכת01/09/2014 12:06:18לצורך כך פותח אתר אינטרנט המאפשר לבתי הספר לגשת בעצמם למערכת ההערכה העצמית הממוחשבת ספרית מחייבת שילוב נכון בין אתוס בית-ספרי ומוטיבציה של מורים לנתח ולשפר תהליכיפ פדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:06:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חוזר שבועי או עלון מקוון כאמצעי לגיבוש צוות ההוראה 1391090חשבון מערכת31/08/2014 13:55:32העלון המקוון יכול להופיע באינטרנט בתור בלוג שיתופי של מורי ביה"ס וההנהלה ביה"ס , עיתון בית-ספרי , עיתון מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:55:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js