דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שימוש אפקטיבי בבלוגים לימודיים בקורסים לתארים מתקדמים 1322129חשבון מערכת01/09/2014 12:04:32למידה ממוחשבות , בלוגים , בלוגים בחינוך , סטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:04:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רפלקציה על כתיבת בלוג לימודי1321927חשבון מערכת31/08/2014 09:58:35פורת מסכמת את תהליך ההתמודדות שלהם עם כתיבת בלוג לימודי במהלך לימודי התואר השני שלה בחינוך בסביבה מתוקשבת , בלוג לימודי , נעמי פורת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:58:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בלוג שיתופי , מדריך לשיתוף משתמשים1311013חשבון מערכת01/09/2014 08:45:41כלים פתוחים , בלוג כיתתי , מאפייני תקשוב בחינוך , בלוג לימודי , אלה פלג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:45:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד כתיבת בלוג יכולה לשפר את הכתיבה של התלמיד?1311009חשבון מערכת01/09/2014 14:23:57בסביבה מתוקשבת , בלוג כיתתי , בלוג לימודי , Ben Curran STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/341600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:23:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הבלוג והחינוך הלשוני1311018חשבון מערכת01/09/2014 12:18:54תלמידים , בלוגים בחינוך , כתיבה בסביבה מתוקשבת , בלוג לימודי , נעמי פורת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/342900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:18:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה בסביבה חברתית מקוונת: השפעת קבלת משוב ממורה ומעמיתים על נכונות להשתתפות פעילה בבלוג לימודי1322203חשבון מערכת31/08/2014 10:11:25 מחקר זו עוסקת בהשפעת משוב על נכונות תלמידי בית ספר יסודי לכתוב בבלוג לימודי גם נכונות התלמידים להשתתף באופן פעיל בבלוג לימודי מבוססת בעיקר על מוטיבציה פנימית (אריאלה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:11:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר השוואתי: בלוגים ככלי עזר להוראת שפה אנגלית1322233חשבון מערכת01/09/2014 10:43:14המחקר: מורים השוקלים ליישם כתיבה באמצעות בלוגים בכיתה הלומדת ספרות אנגלית יכולים היום להתבסס גם על בלוגים (Roth, Nicole L STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:43:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח הסטודנטים כלומדים גלובליים: הבלוג של "קבוצות בעולם שלנו"1323574חשבון מערכת01/09/2014 09:21:02עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים גרמניה , בלוג לימודי , Annika L Meinecke STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:21:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבות המהלך של כתיבה בבלוגים ע"י התלמידים1321851חשבון מערכת31/08/2014 09:54:58תלמידים , בלוגים בחינוך בסביבה מתוקשבת , בלוג כיתתי , בלוג לימודי , איריס ישי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:54:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיתות ו' כותבים בלוגים1321889חשבון מערכת01/09/2014 13:20:15"כפי שציינתי קודם התלמידים פתחו בלוגים והתחילו לכתוב בסביבה מתוקשבת , בלוג כיתתי , בלוג לימודי , לי חאיק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:20:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js