דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אתיקה וסטנדרטים של דאגה ואכפתיות בחינוך1317171חשבון מערכת02/09/2014 05:19:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב מחבר: ברכה אלפרט אתיקה מקצועית של מחנכים , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194000http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה1307481חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49ד"ר ברכה אלפרט מציעה במאמרה מאיר העיניים כמה תובנות שגובשו מתוך ניסיון בכתיבה ובהערכה של כתיבת מאמרים , כתיבה מחקרית , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1757800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיתה ובית הספר במבט מקרוב – מחקרים אתנוגרפיים על חינוך1310127חשבון מערכת01/09/2014 14:25:21מחבר: שמחה שלסקי ברכה אלפרט נעמה צבר-בן יהושע לתרום אף למקבלי החלטות שאין עתותיהם בידיהם לשהות בהם לאורך זמן ( ברכה אלפרט, שמחה שלסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/259800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:25:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה ועריכה של טקסטים אקדמיים לבעלי תארים מתקדמים1364596חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:07:11דברי פתיחה: ד"ר ברכה אלפרט, יו"ר קבוצת העניין במחקר איכותי ברכות: ד"ר לאה שגריר, מנהלת מכון מופ"ת עולמות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting5200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:07:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שני אופני השתתפות במחקר איכותי בבית הספר: החוקר כאתנוגרף והחוקר בצוות פעולה 1307553חשבון מערכת31/08/2014 10:26:11אנשי מעשה בעריכת מחקר וכן תקשורת טובה ויכולת לנווט מערכות יחסי גומלין מורכבות (ברכה אלפרט איכותני , מחקר פעולה שיתופי , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני 42500חשבון מערכת21/08/2014 12:43:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מחבר/ים שמחה שלסקי, ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital8342370http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט1364595חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:06:59דברי פתיחה: ד"ר ברכה אלפרט, יו"ר קבוצת העניין במחקר איכותיברכות: ד"ר לאה שגריר, מנהלת מכון דברי הכותביםד"ר שמחה שלסקי, מכון מופ"תד"ר ברכה אלפרט, מכון מופ"ת; המכללה האקדמית בית ברל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting31700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:06:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני191911חשבון מערכת21/08/2014 12:37:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון פרופ׳ ברכה אלפרט המחקר הבין-מכללתית , ברכה אלפרט , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot25930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:37:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תש"ע)1361593Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201123340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js