דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מאלימות להלימות : אלימות בבתי-הספר : מאפיינים, סיבות ורעיונות~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

קריאת ספרים מרצון בכיתה והשלכותיה1310961חשבון מערכת31/08/2014 09:38:59כתיבה וטקסטים , בתי ספר יסודיים , ספרים , שיטות הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/345500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יעילות בית הספר ושיפור הישגיהם של תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל1314902חשבון מערכת31/08/2014 10:40:24במחקר השתתפו שמונה בתי ספר לחינוך מיוחד , ארבעה במגזר היהודי וארבעה במגזר הערבי, ונבדקו גם ולקויי למידה , בתי ספר , חינוך מיוחד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3810290http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:40:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מידען משאבי מידע בספריית בית ספר : הגדרות ורכיבי תפקיד פוטנציאליים1309455חשבון מערכת31/08/2014 13:42:40ומידענות , מידענות , בתי ספר תיכוניים , מאגרי מידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/303600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:42:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קוראים דיגיטליים: הפרק הבא בקריאת הספר האלקטרוני בבתי ספר יסודיים בארה"ב1310889חשבון מערכת31/08/2014 09:35:21Kindle של חברת Amazon, Sony Reader של חברת Sony ו-Nook של הוצאת הספרים Barnes & Noble מחקר בחינוך , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3425700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:35:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אלימות בקרב תלמידים בבית הספר היסודי – שכיחות, השפעה ודרכי ההתמודדות של קורבנות האלימות1316505חשבון מערכת31/08/2014 09:14:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון במחקר השתתפו 891 תלמידים מ- 12 בתי ספר ממלכתיים הלומדים בכתות ד-ו ו- 66 חברי צוות חינוכי מאותם בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194840http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:14:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צרכי התפתחות מקצועית של מורי מורים חדשים בודדים בבית הספר: ידע פדגוגי וזהות מקצועית.1315053חשבון מערכת01/09/2014 12:21:12הייתה להבין את הצרכים של מורי בית ספר מנוסים כשם הופכים גם למורי מורים ובצרכי ההתפתחות מורי מורים , בתי ספר , התפתחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/452300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים1310142חשבון מערכת01/09/2014 12:25:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי סוקר ספר בשם " היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים", שנכתב על ידי כריסטופר א. לובינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/251800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפיכת בתי הספר לארגונים לומדים 1315555חשבון מערכת01/09/2014 08:13:02לומדים שיש בה, לדעת המחבר, כדי להצמיח שינויים ושיפורים יותר מבורכים מבחינת בתי הספר סביבות למידה , בתי ספר , שיטות ניהול STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוציאליזציה פרופסיונאלית של מורים חדשים בתרבות בית ספרית מכוונת הדרכה1318999חשבון מערכת31/08/2014 11:31:05שאלות המחקר היו: כיצד תופסת ומארגנת המערכת הבית ספרית את מערך ההדרכה למורים חדשים עמדות לעבודה , בתי ספר תיכוניים , הדרכת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4014430http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:31:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח חזון בית ספרי טרנספורמטיבי: לקחים מעבודת מנהלי בתי ספר1315486חשבון מערכת01/09/2014 08:38:20ניהול בחינוך , בתי ספר , מנהיגות בית ספר , מנהלי בתי ספר , רב-תרבותיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/42700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:38:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js