דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מנהל בית -הספר כמנהיג הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמה המדינה.408774חשבון מערכת01/09/2014 13:31:07 הארגון, מנהל בתי-הספר מהווה "סוכן שינוי" מרכזי בהטמעת רפורמות בבתי-הספר במתודולוגיה של חקר אירוע בהם נחקרו לעומק בתי-ספר בצפון-הארץ שנמצאו בשנה השנייה של תוכנית התקשוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/422300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:31:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד בתי הספר היפניים בונים קהילה של למידה מקצועית על ידי חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה407171חשבון מערכת01/09/2014 11:05:35על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורים - התפתחות מקצועית , בתי ספר יסודיים , למידה בית-ספרית , קהילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעות האינטרנט ובעיות ריכוז של תלמידים בבית הספר תיכון 404669חשבון מערכת31/08/2014 09:13:04מנהל בית הספר לא נשמע מודאג סביבות למידה , בתי ספר , תלמידים בתי ספר תיכוניים , דפוסי שימוש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/191300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:13:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים405646חשבון מערכת01/09/2014 12:25:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי סוקר ספר בשם " היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים", שנכתב על ידי כריסטופר א. לובינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/251500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיתה ובית הספר במבט מקרוב – מחקרים אתנוגרפיים על חינוך405631חשבון מערכת01/09/2014 14:25:21משתתפות ועל ראיונות פתוחים במסגרות חינוך שונות – בתי ספר וגני ילדים – על פי מסורת המחקר האתנוגרפי בספר יכולים למצוא עניין גם חוקרים וסטודנטים במדעי החברה המתעניינים בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/259200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:25:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל החינוך הדו-לשוני של 'יד ביד': חזון ואתגרים409422חשבון מערכת01/09/2014 13:30:59משמשות במידה שווה כשפות ההוראה בשלושה בתי ספר משולבים, שיהודים וערבים לומדים בהם יחד מאפיינים תרבותיים , בתי ספר דו-לשוניים , שפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/32900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר ניסויים - ג'405485חשבון מערכת31/08/2014 10:49:39 "בתי-ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך, חלק שלישי" הוא השלישי בסדרת ספרים שנכתבו בעקבות מחקרים שנערכו על-ידי קבוצת מב"ן (מחקר בתי-ספר ניסוייִםִ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/252700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:49:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר וירטואליים – בחו"ל ובישראל 410436חשבון מערכת31/08/2014 10:14:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון בתי ספר עתידניים , בתי ספר וירטואליים , בית ספר תיכון וירטואלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:14:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר פרטיים בישראל – היקף התופעה ומגמות404653חשבון מערכת31/08/2014 09:12:13בשנים האחרונות הפכו בתי הספר הפרטיים לתופעה רווחת ומבלי ששמנו לב כבר הוקמו 200 מהם מתחת סביבות למידה , בתי ספר , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:12:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר קהילתיים על יסודיים 409302חשבון מערכת01/09/2014 08:13:17קהילתיות בית ספרית בשני בתי הספר הנחקרים לא הביאה להגברת אוריינטציה דמוקרטית.ניתן היה בתי ספר גדולים , בתי ספר קהילתיים , ערכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/321500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js