דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אבחון ושיפור אקלים כיתתי בבית הספר היסודי בישראל במקצוע המתמטיקה~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

בתי ספר פרטיים בישראל – היקף התופעה ומגמות1316213חשבון מערכת31/08/2014 09:12:13בשנים האחרונות הפכו בתי הספר הפרטיים לתופעה רווחת ומבלי ששמנו לב כבר הוקמו 200 מהם מתחת סביבות למידה , בתי ספר , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/191400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:12:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אלימות בקרב תלמידים בבית הספר היסודי – שכיחות, השפעה ודרכי ההתמודדות של קורבנות האלימות1316505חשבון מערכת31/08/2014 09:14:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון במחקר השתתפו 891 תלמידים מ- 12 בתי ספר ממלכתיים הלומדים בכתות ד-ו ו- 66 חברי צוות חינוכי מאותם בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/193930http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:14:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים1310142חשבון מערכת01/09/2014 12:25:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי סוקר ספר בשם " היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים", שנכתב על ידי כריסטופר א. לובינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיתה ובית הספר במבט מקרוב – מחקרים אתנוגרפיים על חינוך1310127חשבון מערכת01/09/2014 14:25:21משתתפות ועל ראיונות פתוחים במסגרות חינוך שונות – בתי ספר וגני ילדים – על פי מסורת המחקר האתנוגרפי בספר יכולים למצוא עניין גם חוקרים וסטודנטים במדעי החברה המתעניינים בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/259530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:25:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי1315422חשבון מערכת31/08/2014 13:52:15המורים אכן חל שינוי בדפוסי הניהול של בתי הספר בניהול עצמי לעומת בתי ספר שאינם בניהול עצמי בחמשת בתי הספר האחרים נדגמו 69 מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4216700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03עיון ומחקר בהוראה ובניהול בית ספר כפרקטיקה רגשית היבטים רגשיים שונים בעבודתם של מורים ומנהלי בתי ספר, להתחקות אחר צורות מגוונות של הבעת רגשות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1023100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר ניסויים - ג'1309619חשבון מערכת31/08/2014 10:49:39 "בתי-ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך, חלק שלישי" הוא השלישי בסדרת ספרים שנכתבו בעקבות מחקרים שנערכו על-ידי קבוצת מב"ן (מחקר בתי-ספר ניסוייִםִ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:49:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ביקורת על הספר "מאבקים בינלאומיים לחינוך דמוקרטי ביקורתי"1310090חשבון מערכת01/09/2014 11:05:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון בניתוח בתי ספר יסודיים ותיכוניים כמו גם מוסדות של השכלה גבוהה, ספר זה מספק הצצה על האופן שבו סדר היום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/251100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר וירטואליים – בחו"ל ובישראל 1322279חשבון מערכת31/08/2014 10:14:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון בתי ספר עתידניים , בתי ספר וירטואליים , בית ספר תיכון וירטואלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:14:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת מידע : מודל בתי ספר KIPP1317592חשבון מערכת31/08/2014 13:41:30רשת בתי ספר KIPP הוקמה בארה"ב על ידי פילנתרופים יהודים לפני כ-19 שנה וכיום היא מפעילה כ-109 בתי ספר ברוח רשת בתי הספר ציבוריים בשיטת הזיכיון בכ-20 מדינות בארה"ב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js