דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הערכה עצמית בבתי ספר באנגליה והשפעתה על המורים - ממצאי מחקר 406721חשבון מערכת01/09/2014 12:06:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון החינוך הבריטי תכנית חדשנית להערכה עצמית של בתי ספר המחייבת את הנהלות בתי הספר והמורים לבצע הערכה עצמית של ההתקדמות הפדגוגית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:06:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול המשמעת בבית הספר ובכיתה: הבדלים מגדריים בין מנהלים ומנהלות בבתי ספר יסודיים404727חשבון מערכת01/09/2014 07:27:41סביבות למידה , בתי ספר יסודיים , מנהלי בתי ספר , משמעת , מגדר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:27:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוציאליזציה פרופסיונאלית של מורים חדשים בתרבות בית ספרית מכוונת הדרכה409020חשבון מערכת31/08/2014 11:31:05שאלות המחקר היו: כיצד תופסת ומארגנת המערכת הבית ספרית את מערך ההדרכה למורים חדשים עמדות לעבודה , בתי ספר תיכוניים , הדרכת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4010140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:31:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעות האינטרנט ובעיות ריכוז של תלמידים בבית הספר תיכון 404669חשבון מערכת31/08/2014 09:13:04מנהל בית הספר לא נשמע מודאג סביבות למידה , בתי ספר , תלמידים בתי ספר תיכוניים , דפוסי שימוש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/192300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:13:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לכידות מתוקשבת בבתי ספר בשבדיה או מערכת מתוקשבת ללמידה –חוץ בית-ספרית 410332חשבון מערכת31/08/2014 10:10:10זו תמצית התפיסה החינוכית של בתי ספר בשבדיה בהתמודדות שלהם בפיתוח מערכות תקשוב ללמידה וחילופי מידע בין מוסדות תרבות כגון מוזיאונים , מרכזי מדע ומרכזי מוסיקה עם בתי הספר בשבדיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1521110http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:10:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים405646חשבון מערכת01/09/2014 12:25:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי סוקר ספר בשם " היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים", שנכתב על ידי כריסטופר א. לובינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/251500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל החינוך הדו-לשוני של 'יד ביד': חזון ואתגרים409422חשבון מערכת01/09/2014 13:30:59משמשות במידה שווה כשפות ההוראה בשלושה בתי ספר משולבים, שיהודים וערבים לומדים בהם יחד מאפיינים תרבותיים , בתי ספר דו-לשוניים , שפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/321200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופסור לארי קובן : כיצד חשיבתי לגבי רפורמה בית-ספרית השתנתה במהלך העשורים (חלק 1) ?409650חשבון מערכת01/09/2014 08:59:01ועכשיו הוא חושב שבעוד שמורים ובתי ספר טובים עשויים לקדם שינוי אינטלקטואלי, התנהגותי וחברתי חיובי בקרב ילדים ובני נוער אינדיבידואליים, בתי הספר הם (והיו) חסרי השפעה לגבי שינוי של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/46900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:59:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דגם משולב להתפתחות מקצועית לקראת הוראה יעילה407149חשבון מערכת31/08/2014 13:39:35של שינוי מתוכנן מראש והכנסת שינויים לנוכח צרכים או מאפיינים הקשריים של בתי הספר והמורים התפתחות מקצועית , בתי ספר , התפתחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:39:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי408704חשבון מערכת31/08/2014 13:52:15המורים אכן חל שינוי בדפוסי הניהול של בתי הספר בניהול עצמי לעומת בתי ספר שאינם בניהול עצמי בחמשת בתי הספר האחרים נדגמו 69 מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4216100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js