דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים1315472חשבון מערכת01/09/2014 08:33:03הוא כולל 20 מנהלים של בתי ספר יסודיים במרכז הארץ, כאשר 11 מתוכם מנהלים בתי ספר בניהול עצמי ותשעה מנהלים בתי ספר שאינם בניהול עצמי (גרינשטיין, יעל, דן, גבתון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/425430http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רישות לצורך הכנסת שינוי חינוכי: רעיונות, גורמים מעכבים והזדמנויות לקהיליות למידה מקצועיות בבתי ספר יסודיים1313836חשבון מערכת31/08/2014 09:23:43 דן בגישות לשיתוף פעולה בין מנהלי בתי ספר יסודיים בנושא של הקמת רשתות בין בתי ספר שיתופית אינו ממוקד ונוצר בעיקר ע"י העוסקים בפיתוח של רשתות בתי ספר וקהיליות בין-מקצועיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:23:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים1310142חשבון מערכת01/09/2014 12:25:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי סוקר ספר בשם " היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים", שנכתב על ידי כריסטופר א. לובינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/252500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות שמובילה ללמידה – תיאוריית פעולה לשינוי בית הספר1317429חשבון מערכת31/08/2014 09:18:46של מנהיגים חינוכיים מוצלחים בעשיית שינוי בבתי ספר – שינוי שייעודו שיפור הלמידה אצל כל סביבות למידה , בתי ספר , שינוי עמדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:18:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשב ADHD :ניהול הקשר של ההורים עם בית הספר1317574חשבון מערכת01/09/2014 12:21:26 רבים לילדים בעלי הפרעת קשב או לקויות למידה מספרים לי על אכזבתם מהצוות החינוכי בבית הספר יחסי הורים-ביה''ס , בתי ספר , הפרעות קשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/5078100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכי שינוי בבית-הספר ואצל המורים בזיקה לסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: חקר מקרה רב שנתי1315575חשבון מערכת01/09/2014 10:53:14נתונים על שינויים מערכתיים שהתרחשו בבית הספר תוך כדי התנסות המורים בהטמעת טכנולוגיות מידע סביבות למידה , בתי ספר , שינוי חינוכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/325130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר ניסויים - ג'1309619חשבון מערכת31/08/2014 10:49:39 "בתי-ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך, חלק שלישי" הוא השלישי בסדרת ספרים שנכתבו בעקבות מחקרים שנערכו על-ידי קבוצת מב"ן (מחקר בתי-ספר ניסוייִםִ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/253500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:49:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבט מערכתי על חדשנות חינוכית1315485חשבון מערכת31/08/2014 12:15:36על אודות סגל המכון פורום אקדמי חדשנות בחינוך , בתי ספר כארגון לומד , בתי ספר ניסויים , תורת המערכות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/323230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:15:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר וירטואליים – בחו"ל ובישראל 1322279חשבון מערכת31/08/2014 10:14:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון בתי ספר עתידניים , בתי ספר וירטואליים , בית ספר תיכון וירטואלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:14:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר קהילתיים על יסודיים 1315633חשבון מערכת01/09/2014 08:13:17קהילתיות בית ספרית בשני בתי הספר הנחקרים לא הביאה להגברת אוריינטציה דמוקרטית.ניתן היה בתי ספר גדולים , בתי ספר קהילתיים , ערכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js