דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קוראים דיגיטליים: הפרק הבא בקריאת הספר האלקטרוני בבתי ספר יסודיים בארה"ב1310889חשבון מערכת31/08/2014 09:35:21Kindle של חברת Amazon, Sony Reader של חברת Sony ו-Nook של הוצאת הספרים Barnes & Noble מחקר בחינוך , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3425700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:35:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייני תהליכי האוריינות המתוקשבת של מנהלי בתי ספר יסודיים 1322153חשבון מערכת01/09/2014 10:42:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי למידה ממוחשבות , בתי ספר , בתי ספר יסודיים , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:42:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייני תהליכי האוריינות המתוקשבת של מנהלי בתי ספר יסודיים1315458חשבון מערכת01/09/2014 08:26:02השינוי האורייני המתוקשב" שעוברים מנהלי בתי-ספר יסודיים, את התפתחותו, מאפייניו והשפעתו על דפוס הניהול ועל התרבות המתוקשבת של בית-הספר, וכן לזהות דפוסים שונים של תופעה זו כדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:26:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בתי ספר קהילתיים על יסודיים 1315633חשבון מערכת01/09/2014 08:13:17 שבוצע בשני בתי ספר קהילתיים על יסודיים שניהם בתי ספר חילוניים המצויים במרכז הארץ בתי ספר גדולים , בתי ספר קהילתיים , ערכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאת ספרים מרצון בכיתה והשלכותיה1310961חשבון מערכת31/08/2014 09:38:59כתיבה וטקסטים , בתי ספר יסודיים , ספרים , שיטות הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/345500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אלימות בקרב תלמידים בבית הספר היסודי – שכיחות, השפעה ודרכי ההתמודדות של קורבנות האלימות1316505חשבון מערכת31/08/2014 09:14:08סביבות למידה , בתי ספר , מחקר בחינוך , בתי ספר יסודיים , אלימות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194840http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:14:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול המשמעת בבית הספר ובכיתה: הבדלים מגדריים בין מנהלים ומנהלות בבתי ספר יסודיים1316962חשבון מערכת01/09/2014 07:27:41סביבות למידה , בתי ספר יסודיים , מנהלי בתי ספר , משמעת , מגדר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:27:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים1315472חשבון מערכת01/09/2014 08:33:03הוא כולל 20 מנהלים של בתי ספר יסודיים במרכז הארץ, כאשר 11 מתוכם מנהלים בתי ספר בניהול עצמי ותשעה מנהלים בתי ספר שאינם בניהול עצמי (גרינשטיין, יעל, דן, גבתון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/424500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רישות לצורך הכנסת שינוי חינוכי: רעיונות, גורמים מעכבים והזדמנויות לקהיליות למידה מקצועיות בבתי ספר יסודיים1313836חשבון מערכת31/08/2014 09:23:43 דן בגישות לשיתוף פעולה בין מנהלי בתי ספר יסודיים בנושא של הקמת רשתות בין בתי ספר שיתופית אינו ממוקד ונוצר בעיקר ע"י העוסקים בפיתוח של רשתות בתי ספר וקהיליות בין-מקצועיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:23:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: השפעת המורים בבתי הספר יסודיים ותיכוניים על לימודים גבוהים והצלחה1318560חשבון מערכת01/09/2014 09:13:56במכללה וירוויחו יותר כסף מאוחר יותר אם היה להם מורה טוב בבית הספר (Gary Chamberlain, 2013 הערכת הוראה , בתי ספר יסודיים , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js