דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חוזר שבועי או עלון מקוון כאמצעי לגיבוש צוות ההוראה 1391090חשבון מערכת31/08/2014 13:55:32של נובמבר 2008 פורסמה כתבה קצרה על שימוש בחוזר שבועי בביה"ס כאמצעי לגיבוש צוות ההוראה עיתון מקוון , גיבוש צוות , עמי סלנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:55:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנקודת מבטה של מרכזת סטאז'1392013חשבון מערכת01/09/2014 08:06:56כך קורה בצוות הסטאז' של מכללת 'תלפיות' חולון, הנפגש אחת לשישה שבועות לישיבה שתוצאותיה הן: העמקת הידע ומיומנויות ההדרכה ; גיבוש הצוות והבאתו לאותה 'גאוות יחידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתיקה וגיבוש קוד אתי במכללה להכשרת מורים1391784חשבון מערכת31/08/2014 15:20:54פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות הוראה במכללה, המחייבות את כלל המרצים והמהוות תנאי מוקדם לקיומו של תהליך גיבוש קוד אתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:20:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עקרונות מנחים לגיבוש תכנית הכשרת מורים התנסותית 1378711חשבון מערכת31/08/2014 09:46:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות למידת פרחי הוראה היא ביסודה מסכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:46:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גיבוש קהילות מקצועיות להתפתחות מקצועית של מורים- אסופת מחקרים 1384408חשבון מערכת01/09/2014 07:30:59פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות לרכז ולקבץ שורה של מחקרים חשובים על גיבוש קהילות מקצועיות להתפתחות מקצועית של מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הליכים לגיבוש תהליך חקר של סטודנטים להוראה באמצעות תכנית פורטפוליו רפלקטיבית 1378713חשבון מערכת01/09/2014 10:39:08פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות כמו כן , מציג המאמר את תהליך הגיבוש וההתפתחות של דגם הוראה זה שיושם באמצעות פיתוח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת גיבוש מודל להוראה ולמידה מקוונת: תפיסות אנשי מחקר בעולם510968חשבון מערכת31/08/2014 09:58:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות לא מדובר בהגדרות תפקיד של רשויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:58:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30החלטת ממשלה זו הקים משרד החינוך שני צוותים: צוות היגוי בראשות ד"ר אילנה זיילר, אשר הכין תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא במערכת החינוך; וצוות משימה לקידום וליישום הנושא בראשות ד"ר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קורס מקוון על פדגוגיות מקוונות בתפיסה פעילה ודילמות 103527חשבון מערכת31/08/2014 10:07:43פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות התפיסה של הצגת דילמות המחייבת גיבוש מחדש של העקרונות והממצאים פותחה במקור על ידי Mezirow STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:07:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להיות מנהלת : יומן פרקי מסע1391118חשבון מערכת01/09/2014 11:05:56יומן המסע עוסקים בתהליך שעברה המחברת משלב הגיבוש ועד לשלב שבו התקיימה בבית הספר עבודת צוות מגובשת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js