דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

כנס הגיל הרך השני לזכרו של גדעון לוין בנושא: התנסות והדרכה בגיל הרך638763חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:44:14גנים עמיתים" בצמיחה משותפת: "מכללה-שדה" מסלול הגיל הרך בסמינר הקיבוצים ומערכת גני הילדים מלי ליבוביץ , גיל רך , גדעון לוין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays16130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:44:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צורך בשינוי דגשים בחינוך בגיל הרך1391405חשבון מערכת01/09/2014 08:15:42נתונים וביצוע מחקרי אורך למעקב אחרי התפתחותם הרגשית והקוגניטיבית של ילדי ישראל בגיל הרך גני ילדים , גיל רך , פנינה קליין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:15:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכול-קול – "לדבר בשלושה קולות": מרצות בגיל הרך משמיעות קולן על זהותן המקצועית1391823חשבון מערכת01/09/2014 09:27:30מחבר: גילה רוסו-צימט זהות מקצועית , גיל רך , אקדמיזציה , גילה רוסו-צימט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הגורמים המשפיעים על שימוש במחשב בכתות בגיל הרך1391419חשבון מערכת31/08/2014 12:30:35 מדווח על ממצאי מחקר שנערך בקרב 12 מורי הגיל הרך ששילבו מחשבים בכיתותיהם עלו 9 גורמים, מתוכם 4 עיקריים מחשבים , גיל רך , ילדי גן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:30:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל הכשרה "אורגני" ב"תנועה וצליל" בגיל הרך בתוך בית ספר מאמן1391433חשבון מערכת01/09/2014 12:10:17כיתה א' , מורי הגיל הרך , גיל רך , מודל הכשרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:10:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה בחברותא בגיל קדם יסודי : relational pedagogy1391395חשבון מערכת31/08/2014 12:28:55גננות , גיל רך , פדגוגיה , גישות להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:28:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכניות קוהרנטית לגיל הרך – טווח גילאים, עשייה חינוכית והכשרה1391389חשבון מערכת01/09/2014 08:15:24 הרצאתה של ד"ר קלודי טל , בכנס הגיל הרך לזכרו של גדעון לוין במכון מופ"ת ב15 לפברואר 2009 גננות , גיל רך , קלודי טל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:15:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טיפוח קומפטנטיות חברתית של הפעוט בגיל הרך1391381חשבון מערכת01/09/2014 08:15:15החשיבות שבהפעלת תוכניות לעידוד קומפטנטיות חברתיות בגיל הרך ואת הסכנה הכרוכה בהזנחת פן זה ילדים , גיל רך , ילדי גן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:15:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרספקטיבות עכשוויות לגבי מחקר ביצירתיות בחינוך לגיל הרך – סקירת ספר1391454חשבון מערכת01/09/2014 13:26:24תרבות , גיל רך , יצירתיות , אינטליגנציה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:26:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"אמרו לך לקחת?!" הצעה לשיפור התקשורת בין מחנכי הגיל הרך לילדי הגן1391373חשבון מערכת01/09/2014 08:15:05מילוליות אופייניות בשיח הגננת בפרט, ומחנכי הגיל הרך בכלל, וביאור היבטים שונים בהתנהגותם גננות , גיל רך , תקשורת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:15:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js