דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מודל עמיתות לגיל הרך – מלידה עד שלוש, דוח מחקר הערכה1314187חשבון מערכת01/09/2014 10:54:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/391200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירה ספרות ביקורתית: מחקרי מעקב אחר בוגרים של תוכניות הכשרה1311696חשבון מערכת31/08/2014 09:43:51 מציגה מגוון של מחקרי בוגרים אשר נעשו במכללות להכשרת מורים בארץ היא מתייחסת לדוחות מחקר מתחילת שנות התשעים שנשלחו ע"י המכללות למוכן מופת או שנענו לפניית החוקרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המחקר הוא לא למדף: הקשר בין מחקר בשדה לבין פיתוח ויישום תכנית לימודים. 1307842חשבון מערכת01/09/2014 08:04:23שנדונה בהרצאה היא כיצד יש להשתמש בדוחות מחקר (מחקרי הערכה) כדי לעצב מדיניות – ובאופן ספציפי את STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/161800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:04:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12לעומתן האוניברסיטאות התמקדו במחקר ובהוראת מבוגרים בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה, הוראה נתמכת טכנולוגיה, למידה רפלקטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012214180http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012875260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריטריונים של הערכה – טקסט סמוי בדוחות שנכתבו במסגרת סדנה מתוקשבת1317277חשבון מערכת31/08/2014 10:33:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון המחקר המוצע מתמקד בתבחיני הערכה שהובלטו בידי מתמחים במהלך כתיבתם בדוחות משוב לאורך שנת ההתמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:33:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסודות של המחקר האיכותני: תובנות מאמנות לחימה איכותנית1307599חשבון מערכת01/09/2014 09:14:03מדור: שיטות מחקר אנו חולקים ידע עם הסטודנטים, מניה וביה דוחה גישות מונולוגיות וסמכותניות לידע: בהוראה ובשדה המחקר גם יחד ( חיים נוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1722840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צבירת ידע ע"י מחקר עצמי על הכשרת מורים1312347חשבון מערכת31/08/2014 12:22:15המאמר דוחה את התפישה הרואה את המחקר כתורם להבנה תיאורטית גדולה יותר או כתורם לשיפור המעשה וטוען שמחקר עצמי צריך לנסות לעבוד על שתי המטרות בו-זמנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:22:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי גומלין מורה-תלמיד, סיכום יום העיון מנובמבר 2009 של היוזמה למחקר יישומי בחינוך 1307503חשבון מערכת01/09/2014 10:45:11שיטות מחקר , אינטראקציות , כלי מחקר , תלמידים , תצפיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1759100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד חקר-רשת יכול להגביר את עקרונות הלמידה של מדעים בכיתה1320377חשבון מערכת31/08/2014 16:15:49עקרונות של למידה שנאספו משני דוחות של המועצה הלאומית למחקר (Subramaniam, Karthigeyan, 2012 שילוב אינטרנט בהוראה , חקר -רשת , מדעים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/480http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:15:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js