דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)939742Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012508340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל עמיתות לגיל הרך – מלידה עד שלוש, דוח מחקר הערכה407302חשבון מערכת01/09/2014 10:54:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/39900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירה ספרות ביקורתית: מחקרי מעקב אחר בוגרים של תוכניות הכשרה406008חשבון מערכת31/08/2014 09:43:51 מציגה מגוון של מחקרי בוגרים אשר נעשו במכללות להכשרת מורים בארץ היא מתייחסת לדוחות מחקר מתחילת שנות התשעים שנשלחו ע"י המכללות למוכן מופת או שנענו לפניית החוקרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המחקר הוא לא למדף: הקשר בין מחקר בשדה לבין פיתוח ויישום תכנית לימודים. 404384חשבון מערכת01/09/2014 08:04:23שנדונה בהרצאה היא כיצד יש להשתמש בדוחות מחקר (מחקרי הערכה) כדי לעצב מדיניות – ובאופן ספציפי את STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:04:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1332578Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12לעומתן האוניברסיטאות התמקדו במחקר ובהוראת מבוגרים בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה, הוראה נתמכת טכנולוגיה, למידה רפלקטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסודות של המחקר האיכותני: תובנות מאמנות לחימה איכותנית404594חשבון מערכת01/09/2014 09:14:03מדור: שיטות מחקר אנו חולקים ידע עם הסטודנטים, מניה וביה דוחה גישות מונולוגיות וסמכותניות לידע: בהוראה ובשדה המחקר גם יחד ( חיים נוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1717900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריטריונים של הערכה – טקסט סמוי בדוחות שנכתבו במסגרת סדנה מתוקשבת406791חשבון מערכת31/08/2014 10:33:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון המחקר המוצע מתמקד בתבחיני הערכה שהובלטו בידי מתמחים במהלך כתיבתם בדוחות משוב לאורך שנת ההתמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:33:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הויכוח לגבי תיאוריית סגנונות הלמידה נמשך : פסיכולוגים טוענים כי אין ראיה התומכת בהתאמת למידה וורבלית וויזואלית405134חשבון מערכת31/08/2014 09:28:03אולם, לפי דוח חדש אשר יצא לאור ב- Psychological Science in the Public Interest, כתב עת כותבי הדוח גורסים כי המחקרים הרבים, שבבסיסם הטענה כי יש להתאים את אופן הלימוד ללומד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/222650http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:28:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מקרא (תשע"ב)1332591Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:16חרף זאת התמונה הרצויה אינה מצויה: דוח על עתידם של לימודי הרוח בישראל קבע שההרשמה ללימודי המחקרים המעטים ניתחו את אי-שביעות הנחת של המורים בשדה ומצאו כמה ביטויים ברורים: קושי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201218600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרה ראשונית ופיתוח מקצועי של מורים - תהליך רצוף ומתמשך 19/1/09127970חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:00:19לחינוךמיכל היישריק,המכללה האקדמית בית ברל   מחקר במסגרת רשת עמיתי מחקר העוסקת בהכשרת המורים ובמוסדותיה רשת עמיתי מחקר החלה לפעול במכון מופ"ת בראשית שנת תשס"ו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting630http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:00:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js