דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מודל עמיתות לגיל הרך – מלידה עד שלוש, דוח מחקר הערכה1314187חשבון מערכת01/09/2014 10:54:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המחקר הוא לא למדף: הקשר בין מחקר בשדה לבין פיתוח ויישום תכנית לימודים. 1307842חשבון מערכת01/09/2014 08:04:23שנדונה בהרצאה היא כיצד יש להשתמש בדוחות מחקר (מחקרי הערכה) כדי לעצב מדיניות – ובאופן ספציפי את STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/161500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:04:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירה ספרות ביקורתית: מחקרי מעקב אחר בוגרים של תוכניות הכשרה1311696חשבון מערכת31/08/2014 09:43:51 מציגה מגוון של מחקרי בוגרים אשר נעשו במכללות להכשרת מורים בארץ היא מתייחסת לדוחות מחקר מתחילת שנות התשעים שנשלחו ע"י המכללות למוכן מופת או שנענו לפניית החוקרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי גומלין מורה-תלמיד, סיכום יום העיון מנובמבר 2009 של היוזמה למחקר יישומי בחינוך 1307503חשבון מערכת01/09/2014 10:45:11שיטות מחקר , אינטראקציות , כלי מחקר , תלמידים , תצפיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1727100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201264030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12לעומתן האוניברסיטאות התמקדו במחקר ובהוראת מבוגרים בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה, הוראה נתמכת טכנולוגיה, למידה רפלקטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסודות של המחקר האיכותני: תובנות מאמנות לחימה איכותנית1307599חשבון מערכת01/09/2014 09:14:03מדור: שיטות מחקר אנו חולקים ידע עם הסטודנטים, מניה וביה דוחה גישות מונולוגיות וסמכותניות לידע: בהוראה ובשדה המחקר גם יחד ( חיים נוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1718900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריטריונים של הערכה – טקסט סמוי בדוחות שנכתבו במסגרת סדנה מתוקשבת1317277חשבון מערכת31/08/2014 10:33:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון המחקר המוצע מתמקד בתבחיני הערכה שהובלטו בידי מתמחים במהלך כתיבתם בדוחות משוב לאורך שנת ההתמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:33:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מקרא (תשע"ב)1361629Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:16חרף זאת התמונה הרצויה אינה מצויה: דוח על עתידם של לימודי הרוח בישראל קבע שההרשמה ללימודי המחקרים המעטים ניתחו את אי-שביעות הנחת של המורים בשדה ומצאו כמה ביטויים ברורים: קושי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201221760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"מדידה והערכה, אחריותיות ושקיפות ככלי ניהולי לשירות מערכת החינוך"1364510חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:52:15על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר מתוך דוח כוח המשימה הלאומי (מאי 2004, עמ` 9 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays6800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js