דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חוזרים לחינוך דיאלוגי638779חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:47:13על אודות סגל המכון פורום אקדמי מעגלי קשר ודיאלוגים מעצימים במגמות חינוכיות בנות זמננו ימי עיון , דיאלוג בחינוך , נמרוד אלוני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays7600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:47:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
החינוך כדיאלוג1385531חשבון מערכת31/08/2014 15:27:51נתפס כאינדיבידואל מופרד אלא כמי שפניו החוצה, שעצם טבעו הוא כבר דיאלוג ותנועה ( דני לסרי תלמידים , דיאלוג , חינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:27:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דיאלוג מורה תלמיד1384996חשבון מערכת01/09/2014 13:24:51הוא פונה ישירות אל המורה ומנהל עמה דיאלוג אישית-התנסותית שתאפשר למורה במהלך הקריאה לשפר כלים קיימים ולפתח כלים חדשים בניהול דיאלוג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:24:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שאלה טובה - על הדיאלוג הכיתתי1385024חשבון מערכת01/09/2014 08:30:32שלהם עם התלמידים אם יהיו מודעים לחשיבותו של הדיאלוג השאלתי בכיתה ולהיבטיו השונים בדיאלוג אמיתי המונע משאלות ותשובות נוצר תהליך שהן המורה והן התלמידים שותפים במסע לגילוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:30:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה, דיאלוג מתמיד והקשר ביניהם1384171חשבון מערכת01/09/2014 08:54:45 האחרונות פותחה במכון גורלניק של רשת אורט גישה אחרת להוראה/למידה, גישת הדיאלוג המתמיד המובלים על ידי מכון גורלניק כמו לב"מ, הדיאלוג המתמיד ואקד"מ והוכיחה את יעילותה (ראה באתר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:54:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"דיאלוג יצירתי" - הניסוי בבית הספר הניסויי רמות חפר1384111חשבון מערכת01/09/2014 07:28:51 פדגוגי בביה"ס ברמות חפר אשר בעיקרו הוא תהליך של למידה בדיאלוג יצירתי הדיאלוג עומד בבסיס כל העשייה הבית ספרית ומשפיע על מרקם היחסים בין תלמידים, מורים והורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:28:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג החינוכי בעולמו של הלומד המתוקשב – מה מעניקים הבלוגים?103681חשבון מערכת01/09/2014 07:50:57כלים מתוקשבים חדשניים כגון בלוגים יש באפשרותם לחולל שינוי בדינאמיקה של הדיאלוג החינוכי מרחב למידה הקשור לבלוג או המבוסס בלוג יש לו פוטנציאל לשינוי ולהעמקת הדיאלוג החינוכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:50:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דיאלוג סוקראטי במאה ה-21 והמערכת של גוגל מסמכים510898חשבון מערכת01/09/2014 07:43:20בחטיבת הביניים הרטוב, לאפשר לתלמידים לנהל דיאלוג סוקרטי, התלמידים קיבלו הנחיות הן בכיתה והן באמצעות מסמך משותף לכלל התלמידים כיצד לבצע את הדיאלוג ביניהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:43:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גישת הכיתה ההפוכה כמנוף לשינוי – ממונולוג לדיאלוג בהוראה ובלמידה1385262חשבון מערכת01/09/2014 11:23:38צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:23:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על חדשנותו של מודל "הדיאלוג היצירתי" ועל האפשרות להפיצו במערכת החינוך1386145חשבון מערכת01/09/2014 08:12:53 זה בחן את המודל החדשני שפותח בבית-החינוך הניסויי "רמות חפר", המכונה "דיאלוג יצירתי מודל "הדיאלוג היצירתי" הוא מודל הוראה--למידה תהליכי, המיועד להבניה פעילה של ידע וכולל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:12:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js