דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

דפים 47 (Full Text)~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

כיצד משפיעה למידת החקר בכיתה על השיח בין תלמידים ומורים ועל הדיאלוג ביניהם? 407547חשבון מערכת01/09/2014 10:59:59מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10201270http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הגורמים המשפיעים על נכונות מורים להטמיע שינויים בהוראת המתמטיקה407113חשבון מערכת01/09/2014 10:35:24שינוי חינוכי , דרכי הוראה , הוראת מתמטיקה , הוראה משמעותית , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/206800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית407763חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , מורים , כיתה הטרוגנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1016460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיח הרגשי : העידן הבא בניהול בכיתה?407495חשבון מערכת01/09/2014 08:28:29מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , רגשות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1023800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על שאילת שאלות407727חשבון מערכת01/09/2014 08:41:46על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , שיטות הוראה , שאלת שאלות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/105450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:41:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לשמוע , לראות או לקרוא ? למידה באמצעות podcasts ו screencasts407690חשבון מערכת01/09/2014 08:34:33על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , סטודנטים , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/102630http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:34:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איך מחנכים לטווח ארוך : כיצד לגייס עונשים וחיזוקים לפיתוח מוטיבציה פנימית407772חשבון מערכת01/09/2014 11:12:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , גורמי הנעה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1070110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:12:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קובץ המאמרים "רגשות בחינוך"407511חשבון מערכת01/09/2014 08:28:47מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1010400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציות בין שיח כיתה, שאלת שאלות על ידי המורה, ומעורבות קוגניטיבית של התלמיד בשיעורי מדעים לחטיבת הביניים407769חשבון מערכת01/09/2014 08:56:23מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , חטיבות ביניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/104190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:56:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גישות, דרכי הוראה - למידה ומסגרות לימוד שיכולות לקדם הישגי תלמידים בסיכון409266חשבון מערכת01/09/2014 12:09:36הגישה הביהביוריסטית , הגישה הקונסטרוקטיביסטית וגישת ההוראה המתואמת ; ב. דרכי הוראה- למידה : למידה שיתופית , הוראה למידה מותאמת וחונכותף ג. ארגון הלומדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/324400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js