דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התכנית דיאלוג מצמיח~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה1316997חשבון מערכת01/09/2014 11:06:23 זה מציג את הקשרים שבין חומרי ההוראה, המורה והכיתה מורים , דרכי הוראה , הוראת מתמטיקה , חומרי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3135030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:06:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה היא שיטת הלמידה הפדגוגית האפקטיבית ביותר לסביבות למידה טקסטואליות באינטרנט?1322304חשבון מערכת31/08/2014 10:15:57מתוקשבות , שיטות הוראה , למידה פורומים: דרכי הוראה , שיטות הוראה חלופיות , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גישות, דרכי הוראה - למידה ומסגרות לימוד שיכולות לקדם הישגי תלמידים בסיכון1315395חשבון מערכת01/09/2014 12:09:36הגישה הביהביוריסטית , הגישה הקונסטרוקטיביסטית וגישת ההוראה המתואמת ; ב. דרכי הוראה- למידה : למידה שיתופית , הוראה למידה מותאמת וחונכותף ג. ארגון הלומדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/325000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת האידיאולוגיה האישית של המורים על דרכי הוראת התנ"ך1312353חשבון מערכת01/09/2014 10:53:37ניסן נטען שלכותבי תוכניות הלימודים ולמעצבי דרכי ההוראה עשויה להיות השפעה על לימודו של הילד, אולם הגורם המרכזי בתהליך הוראת התנ"ך הוא המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/213200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ספרו החדש של פרופסור Larry Cuban : דרכי ההוראה של מורים נוכח סד הלחצים 1309699חשבון מערכת31/08/2014 10:53:00הפעם פרופסור Larry Cuban מקרוב אחרי דרכי ההוראה של מורים בשלוש מחוזות חינוך גדולים ושונים בארה"ב . הספר מתאר את ההתמודדות של המורים בכיתה עם ההוראה ונפתוליה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:53:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הבניית הוראת המתמטיקה על דרכי חשיבה של ילדים 1316121חשבון מערכת31/08/2014 11:53:18גישת הוראה זו מנסה ליישם בארץ גישה חדשנית בהוראת המתמטיקה לפיה המורות לומדות להכיר לעומק דרכי חשיבה של ילדים בפתרון בעיות מתמטיות ואת המחקר במהלך ההוראה מוצגות לילדים בעיות מאתגרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/318900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:53:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסודות של המחקר האיכותני: תובנות מאמנות לחימה איכותנית1307599חשבון מערכת01/09/2014 09:14:03שיטות מחקר , דרכי הוראה , שיטות מחקר איכותניות שיטות הוראה , סטודנטים , חיים נוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1719800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר באירופה : הקניית יכולות התאמת דרכי הוראה לפרחי הוראה באמצעות מערכת מתוקשבת לניתוח אירועי למידה1311668חשבון מערכת31/08/2014 09:42:28מתוקשבות , דרכי הוראה , סטודנטים להוראה , ניתוח מקרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:42:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכי למידה של משחקי כדור: היבטים מעשיים1316153חשבון מערכת31/08/2014 11:53:33המאמר סוקר דרכי למידה שונות וייחודיות של משחקי כדור, ובהתבסס על ממצאי מחקרים עדכניים להמליץ על דרך הוראה מועדפת למשחקים אלו, הניתנת ליישום בסביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:53:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות תקשורת ההמונים והאינטרנט ודרכי הוראתה1310107חשבון מערכת01/09/2014 12:18:14תקשורת המחשבים ותקשורת ההמונים ואת דרכי ההוראה הנדרשים כיום, בעקבות התמודדות דינאמית זו ממכבש הדפוס , דרכי הוראה , תהליכי שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:18:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js