דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שילוב מחקר המקרא בהוראת התנ"ך. הדגמה מתיאור מסע סנחריב ליהודה1317136חשבון מערכת01/09/2014 08:53:45מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , דרכי הוראה , הוראת המקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/314340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:53:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסודות של המחקר האיכותני: תובנות מאמנות לחימה איכותנית1307599חשבון מערכת01/09/2014 09:14:03שיטות מחקר , דרכי הוראה , שיטות מחקר איכותניות שיטות הוראה , סטודנטים , חיים נוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1719530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית1320356חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , מורים , כיתה הטרוגנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10242100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש בלמידה מאותגרת בעיות כדי לחקור את הפוטנציאל האקדמי החבוי1320435חשבון מערכת01/09/2014 12:21:05צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/101200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים לחינוך משלב: שימוש בפדגוגיה משלבת לקידום הוראה ולמידה לכול1311658חשבון מערכת01/09/2014 07:38:00הם קיבלו עידוד ללמד בדרכים שאפשרו להם להיות מופתעים ע"י ה"איך" וה"מה" שהתלמידים למדו מורים , דרכי הוראה , חינוך מיוחד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:38:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה מבוססת-פרויקטים: סקירת ספרות1320364חשבון מערכת01/09/2014 11:12:11מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , שיטות הוראה , למידה מבוססת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:12:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבות הסימולציות ומשחקי התפקידים בהנעת לומדים1318985חשבון מערכת01/09/2014 08:30:50מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/103870http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:30:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פורומים בחינוך: עקרונות פדגוגיים, הנחייה, הערכה ודגמים מנחים להפעלת תלמידים 1322257חשבון מערכת01/09/2014 12:04:58על אודות סגל המכון פורום אקדמי המלצות של מומחים לגבי דרכי הנחיית הפורומים הערכה , פורומים: דרכי הוראה , פורומים ללמידה שיתופית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:04:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבות גישת המורים בטיפוח ילדים מחוננים ובחינוכם1316892חשבון מערכת01/09/2014 08:27:15על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , מורים , תלמידים מחוננים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/103000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיחה המתמטית - שיח אחד או יותר?1316349חשבון מערכת31/08/2014 11:54:54פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , פרחי הוראה , דרכי הוראה , מתמטיקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/318800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:54:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js