דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הַמְשָׂגָה והעברה (טרנספר) בהוראת מדעים על דרך STES בגישת הפרויקט~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית1320356חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , מורים , כיתה הטרוגנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10208170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה לא יכול לעמוד שם בפרונט ולהיות אלוהים1319768חשבון מערכת01/09/2014 11:03:21פורטל מס''ע , דרכי הוראה , מורים , שיטות הוראה , דיאלוג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/103840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:03:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה דיאלוגית : בהמתנה למימוש1316099חשבון מערכת01/09/2014 07:33:48על אודות סגל המכון פורום אקדמי דיאלוג אינו דיבור הוראתי או הרצאתי בין מורה לתלמיד של הנחלת דעת כלשהי ובדיקת הטמעתה בקרב ותיאוריות פדגוגיות , דרכי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2272130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיתה הפוכה – ממצאי למידה משותפת1320342חשבון מערכת01/09/2014 08:48:51על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , שיטות הוראה , תלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:48:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שאלה טובה - על הדיאלוג הכיתתי1318911חשבון מערכת01/09/2014 08:30:32מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , מורים , דיאלוג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/104130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:30:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה כרב-שיח, הצורך לחזור לגישה הרוחנית בכיתה1317541חשבון מערכת01/09/2014 08:28:21מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , תפקיד המורה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד משפיעה למידת החקר בכיתה על השיח בין תלמידים ומורים ועל הדיאלוג ביניהם? 1318447חשבון מערכת01/09/2014 10:59:59מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1022770http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנ"ה של חשיבה טובה1316453חשבון מערכת01/09/2014 07:34:35פדגוגיות , דרכי הוראה , תלמידים , דרכי חשיבה , פיתוח מיומנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/224300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה: תיאוריות ומודל מעשי אחד 1315920חשבון מערכת01/09/2014 07:33:13פדגוגיות , סגנונות הוראה , דרכי הוראה , למידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22278100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לחשיבה : חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה 1318603חשבון מערכת01/09/2014 11:00:08מדור: דרכי הוראה מס''ע , דרכי הוראה , תהליכים קוגנטיביים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/102230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:00:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js