דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קריאה נוספת של הטקסט על ידי תלמידים - אסטרטגיות הוראה~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

גישות, דרכי הוראה - למידה ומסגרות לימוד שיכולות לקדם הישגי תלמידים בסיכון409266חשבון מערכת01/09/2014 12:09:36הגישה הביהביוריסטית , הגישה הקונסטרוקטיביסטית וגישת ההוראה המתואמת ; ב. דרכי הוראה- למידה : למידה שיתופית , הוראה למידה מותאמת וחונכותף ג. ארגון הלומדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/324400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות ליצירת סקרנות407595חשבון מערכת01/09/2014 11:00:24פורטל מס''ע , דרכי הוראה , שיטות הוראה , סקרנות , סקרנות בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/104800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:00:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה406549חשבון מערכת01/09/2014 11:06:23 זה מציג את הקשרים שבין חומרי ההוראה, המורה והכיתה מורים , דרכי הוראה , הוראת מתמטיקה , חומרי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3129160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:06:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קובץ המאמרים "רגשות בחינוך"407511חשבון מערכת01/09/2014 08:28:47מדור: דרכי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1010130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה: תיאוריות ומודל מעשי אחד 405176חשבון מערכת01/09/2014 07:33:13פדגוגיות , סגנונות הוראה , דרכי הוראה , למידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2222900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת האידיאולוגיה האישית של המורים על דרכי הוראת התנ"ך404993חשבון מערכת01/09/2014 10:53:37ניסן נטען שלכותבי תוכניות הלימודים ולמעצבי דרכי ההוראה עשויה להיות השפעה על לימודו של הילד, אולם הגורם המרכזי בתהליך הוראת התנ"ך הוא המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ספרו החדש של פרופסור Larry Cuban : דרכי ההוראה של מורים נוכח סד הלחצים 405509חשבון מערכת31/08/2014 10:53:00הפעם פרופסור Larry Cuban מקרוב אחרי דרכי ההוראה של מורים בשלוש מחוזות חינוך גדולים ושונים בארה"ב . הספר מתאר את ההתמודדות של המורים בכיתה עם ההוראה ונפתוליה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/253100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:53:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הבניית הוראת המתמטיקה על דרכי חשיבה של ילדים 406457חשבון מערכת31/08/2014 11:53:18גישת הוראה זו מנסה ליישם בארץ גישה חדשנית בהוראת המתמטיקה לפיה המורות לומדות להכיר לעומק דרכי חשיבה של ילדים בפתרון בעיות מתמטיות ואת המחקר במהלך ההוראה מוצגות לילדים בעיות מאתגרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/318500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:53:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר באירופה : הקניית יכולות התאמת דרכי הוראה לפרחי הוראה באמצעות מערכת מתוקשבת לניתוח אירועי למידה405980חשבון מערכת31/08/2014 09:42:28מתוקשבות , דרכי הוראה , סטודנטים להוראה , ניתוח מקרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:42:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד להניע לומדים צעירים המתנסים בלמידת חקר באמצעות רפלקציה עצמית ומונחית409785חשבון מערכת31/08/2014 14:05:28מדור: הוראת המדעים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/486200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 14:05:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js