דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה1316997חשבון מערכת01/09/2014 11:06:23מן המחקר עולה שאופן השימוש בחומרי ההוראה תלוי מאוד בשני גורמים: (א) תפיסת המורה את תפקידם של חומרי ההוראה – מודל להתרחשות הרצויה בכיתה או משאב בלבד; (ב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3135030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:06:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידת הוראה בפייסבוק: "היסטוריה – לא מה שחשבתם"1316718חשבון מערכת31/08/2014 13:26:09מדור: הוראת תחומי הדעת פיתוח יחידת הוראה בהיסטוריה במרחב מקוון ייעודי עשויה לאפשר ללומדים לגלות עניין וחיבור לפרדיגמת ההוראה-למידה ולתכנים המוצגים בה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312850http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:26:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנסות חינוכית של מתכשרות להוראה עם ילדי קהילת מהגרי העבודה בתל אביב 1313258חשבון מערכת01/09/2014 08:17:38מדור: סטודנטים להוראה ע , סטודנטים להוראה , התנסויות בהוראה , גני ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/334330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:17:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
במרחק נגיעה - המידע בכיתה בקצות האצבעות!61432Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:47אתר המרכז ה-Moodle של מכון מופ"ת פורטל מדיה פורום תקשוב בחינוך ובהוראה נכון יותר לחפש דרכים לייעל ולגוון את תהליך ההוראה ולהרחיב את מטרותיו של המעשה החינוכי STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv4850http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:47htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
קריאה, כתיבה ויצירה בשיעור ספרות באמצעות קהילת פרשנות מתוקשבת1315721חשבון מערכת01/09/2014 10:51:14 הוצגה מתודה להוראת ספרות והיא הקריאה בסיפור כתהליך של פרימת הטקסט ואריגתו מחדש על- ידי את האינטר-טקסטואליות כתופעה ניתן לנצל ל"טובת" ההוראה: כל אחד מן הלומדים מוזמן לכתוב קישור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3116500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כשהתותחים רועמים המוזות שותקות – האומנם1313299חשבון מערכת01/09/2014 11:02:01להבניה של ידע ולקידום יכולותיהם של פרחי ההוראה להנחות ולהוביל את תלמידיהם, אם יתנסו במצבים עובדי הוראה , פרחי הוראה , למידה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331040http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גורמי שחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות1318870חשבון מערכת01/09/2014 08:06:22כי כבר בשנות עבודתן הראשונות של המורות המספרות הן חוו שחיקה שגרמו לרוב לפרוש מעבודת ההוראה מחדדות את הצורך לבחון את סוגיית השחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות כדי להטיב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4012600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה היא שיטת הלמידה הפדגוגית האפקטיבית ביותר לסביבות למידה טקסטואליות באינטרנט?1322304חשבון מערכת31/08/2014 10:15:57המאמר מנתח את האפקטיביות הפדגוגית של שיטות הוראה ולמידה בסביבות למידה טקסטואליות באינטרנט מתוקשבות , שיטות הוראה , למידה בקבוצות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב יסודות היוגה בהוראה ובחינוך1364584חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting103190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24חמדת הדרום - המכללה האקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים; משרד החינוך ד"ר דבורה גורב צעירים הבוחרים לעסוק בהוראה שואפים להביא לצמיחתם של ילדים ולסייע להם לרכוש השכלה, אבל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012665100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js