דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

במרחק נגיעה - המידע בכיתה בקצות האצבעות!61432Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:47אתר המרכז ה-Moodle של מכון מופ"ת פורטל מדיה פורום תקשוב בחינוך ובהוראה נכון יותר לחפש דרכים לייעל ולגוון את תהליך ההוראה ולהרחיב את מטרותיו של המעשה החינוכי STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv3449http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:47htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
הוראת המחקר האיכותני - ביצוע מחקר איכותני404591חשבון מערכת01/09/2014 09:13:34 זה מציע ומדגים עשרה עקרונות שיישמו המחברות בהוראת קורס בשיטות מחקר איכותניות גישה זו להוראת הקורס מקורה באופי תהליך הלמידה-הוראה של הנושא, הדומה במורכבותו למורכבותם של נושאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1738770http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הגורמים המשפיעים על נכונות מורים להטמיע שינויים בהוראת המתמטיקה407113חשבון מערכת01/09/2014 10:35:24חינוכי , דרכי הוראה , הוראת מתמטיקה , הוראה משמעותית , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/206800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד משפיעה למידת החקר בכיתה על השיח בין תלמידים ומורים ועל הדיאלוג ביניהם? 407547חשבון מערכת01/09/2014 10:59:59על פיתוח מקצועי מתאים ליצירת דיאלוג בלמידת חקר הן בקרב מורים ותיקים והן בקרב פרחי הוראה פורטל מס''ע , דרכי הוראה , תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10201270http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי העניין מאפשרת לעובדי המוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירת שעות מבין 14 השעות הדרושות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx28070http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דגם משולב להתפתחות מקצועית לקראת הוראה יעילה407149חשבון מערכת31/08/2014 13:39:35דעת מסוים אך באופן מעשי חשוב להשתמש בו להתפתחות מקצועית מתקדמת בהוראת המקצועות ולא להתמקד רק בגישות גנריות להוראה ( Kuijpers, J.M., Houtveen, A.A.M., & Wubbels, Th STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:39:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1332596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29על אודות סגל המכון פורום אקדמי לשלב הכניסה למקצוע ההוראה נודעת השפעה מכרעת על עתידו המקצועי של עובד ההוראה החדש שנים אלו מעצבות למעשה את זהותו המקצועית של עובד ההוראה החדש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012713120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אפקטיביות של שילוב המחשב בהוראה בבתי ספר יסודיים - מחקר-על בטייוואן410504חשבון מערכת31/08/2014 10:17:56המטרה הייתה להשוות בין יעילות יישומי התקשוב בבתי הספר ובין יעילות ההוראה המסורתית מחקרים , שילוב מחשב בהוראה , יישומי מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152740http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:17:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש בצילום וידאו נוסף בהוראת מולטימדיה ככלי הוראה כדי להגביר את יעילות הלמידה ואת איכות ההתנסות411128חשבון מערכת01/09/2014 14:26:32מחקר זה הראה שסגמנטציה של חומרי הוראה עם קטעי וידאו נוספים עשויה לשפר את ההצגה ואת הארגון של ההרצאה כדי להשיג הוראה ולמידה אפקטיביות (Milos Ljubojevic, Vojkan Vaskovic STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1557180http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:26:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין405242חשבון מערכת31/08/2014 09:33:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תת-הישגיים , הוראה דיאלוגית , אורנה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2211590http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js