דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מחקר בארה"ב : האפקטיביות והנשירה של מורים שעשו הסבה להוראה מקריירה קודמת1307767חשבון מערכת31/08/2014 10:59:43מחפשים לגייס מורים, אז אנשים שאינם מגיעים ממקצוע ההוראה מהווים מאגר אפשרי של כוח אדם להעריך את האפקטיביות היחסית ואת שיעור הנשירה בקרב אנשים שעשו הסבה להוראה (career switchers STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1661120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המניעים לבחירה בהוראה כמקצוע בקרב פרחי הוראה במגזר הערבי1311740חשבון מערכת31/08/2014 09:45:53לזהות את המניעים והגורמים העיקריים המכוונים את הסטודנטים הערביים בבחירה בהוראה כמקצוע אלה יכולים לספק מידע על אישיותם ותכונותיהם של הפונים להוראה, ולשרטט פרופיל אופייני שלהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/148300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:45:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הזדמנויות לפתח מומחיות בהוראה המותאמת לצורכי התלמיד1314966חשבון מערכת31/08/2014 15:45:48במהלך התצפיות לאחר השיעור כדי לסייע לפרחי ההוראה לפתח יכולות של התאמה לתלמיד, כגון: הצדקת פרחי הוראה , תלמידים , מומחיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/45900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:45:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית1319005חשבון מערכת01/09/2014 10:50:34מורים מתמחים , הוראת אמנות , התמחות בהוראה , אמנויות , נירה על-דור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/40109120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה מייחד את שנת ההוראה הראשונה ברצף ההתפתחות המקצועית?1319010חשבון מערכת31/08/2014 11:32:03מעמיקה יותר של מקורות הקושי, ומאפשרים לצעוד צעד נוסף בפיתוחו של מסלול ההתמחות בהוראה התנסויות בהוראה , התמחות בהוראה , מודל הכשרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/401690http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:32:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים לחינוך משלב: שימוש בפדגוגיה משלבת לקידום הוראה ולמידה לכול1311658חשבון מערכת01/09/2014 07:38:00מסגרת החשיבה על קשר בין הוראה ולמידה שהציג הספר "למידה ללא גבולות" (Hart et al., 2004 נפוצה יותר לפיה הציפיה היא שמורים ומתכשרים להוראה ילמדו רק על פי "כוונות/מטרות למידה" ולפי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:38:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנסות חינוכית של מתכשרות להוראה עם ילדי קהילת מהגרי העבודה בתל אביב 1313258חשבון מערכת01/09/2014 08:17:38מדור: סטודנטים להוראה ע , סטודנטים להוראה , התנסויות בהוראה , גני ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/333600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:17:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב נמצא מתאם גבוה בין תפיסת מיומנויות ההוראה לבין תפיסת הנכונות לשלב תלמידים אלה בכיתה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38481280http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להיות או לא להיות (מורה)? הדימוי של מקצוע ההוראה כעיסוק מושך1312426חשבון מערכת01/09/2014 11:03:35בבחירת קריירה מקהל היעד שעשוי להתאים להוראה: (א) צעירים המתכוונים לפנות ללימודים אקדמיים; (ב) סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות במסגרת הסבת אקדמאים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/214690http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:03:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב מחקר המקרא בהוראת התנ"ך. הדגמה מתיאור מסע סנחריב ליהודה1317136חשבון מערכת01/09/2014 08:53:45מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , דרכי הוראה , הוראת המקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/314340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:53:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js