דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הוראת המחקר האיכותני - ביצוע מחקר איכותני1307596חשבון מערכת01/09/2014 09:13:34 זה מציע ומדגים עשרה עקרונות שיישמו המחברות בהוראת קורס בשיטות מחקר איכותניות גישה זו להוראת הקורס מקורה באופי תהליך הלמידה-הוראה של הנושא, הדומה במורכבותו למורכבותם של נושאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1743100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנגלית TEC238822Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:44הבין מכללתית השנתית הזו צירפה פרחי הוראה לאנגלית ממכללות לחינוך שונות כדי ללמוד בסביבה המודל לקורס הוא מודל TEC שפותח הקורס מועבר על ידי צוות מרצים מהמכללות להוראה המשתתפות בפרויקט STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs2676http://www.mofet.macam.ac.il/tec/SiteAssets/TECtopBanner.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:44htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59לבנות עליו פרקטיקה פדגוגית-דידקטית ולבצע תהליכי למידה-הוראה דיאלוגיים באמצעות "מעגלי דעת היא עסקה בהתמודדות עם סטודנטיות להוראה בניסיונן לעבוד על פי מודל השואף לדיאלוג בהוראה-למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012574280http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה דיאלוגית : בהמתנה למימוש1316099חשבון מערכת01/09/2014 07:33:48דרכי הוראה , דיאלוג , הוראה משמעותית , הוראה דיאלוגית , דיאלוג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2272130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סמכות דיאלוגית ככלי לפיתוח השפעה מורית1312402חשבון מערכת31/08/2014 12:25:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורים , סגנונות הוראה , סוגי דיאלוג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/217480http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:25:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אירועים מעודדי למידה וחשיבה ואירועים בולמי למידה וחשיבה בשיעורי מתמטיקה1315854חשבון מערכת31/08/2014 11:46:29הייתה לבחון את השינויים בשיח המתמטי-הוראתי של סטודנטית להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי במהלך שנתיים בהם התנסתה בהוראה , ואת דפוסי התקשורת של המורה אשר עודדו או STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3112330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:46:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"דברים שצומחים בחממה" - מיזם בשדה החינוכי-חברתי1313264חשבון מערכת31/08/2014 12:40:20של החממה במכללת סמינר הקיבוצים הסטודנטים להוראה מחויבים באופן אישי להפקת מיזם או פרויקט מכללת סמינר הקיבוצים ועל היתרונות של מסלול ייחודי זה להתפתחות אישית וצמיחה במקצוע ההוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:40:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין1316415חשבון מערכת31/08/2014 09:33:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תת-הישגיים , הוראה דיאלוגית , אורנה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22181250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית1320356חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: דרכי הוראה דרכי הוראה , מורים , כיתה הטרוגנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10208170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גורמי שחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות1318870חשבון מערכת01/09/2014 08:06:22כי כבר בשנות עבודתן הראשונות של המורות המספרות הן חוו שחיקה שגרמו לרוב לפרוש מעבודת ההוראה מחדדות את הצורך לבחון את סוגיית השחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות כדי להטיב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js