דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שילוב מחקר המקרא בהוראת התנ"ך. הדגמה מתיאור מסע סנחריב ליהודה1317136חשבון מערכת01/09/2014 08:53:45מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , דרכי הוראה , הוראת המקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/314340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:53:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיחה המתמטית - שיח אחד או יותר?1316349חשבון מערכת31/08/2014 11:54:54פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , פרחי הוראה , דרכי הוראה , מתמטיקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/318800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:54:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת הגיאוגרפיה בישראל בעזרת מקראה אינטרנטית ומאגרי מידע ממוחשבים- תמונת מצב 2010 1315797חשבון מערכת01/09/2014 10:51:21מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , ישראל , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השקת אתר חדש: הוראת היסטוריה עתירת חשיבה1317213חשבון מערכת01/09/2014 09:02:23פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , דרכי הוראה , שיטות הוראה , הוראת היסטוריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:02:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מצב הוראת הלשון העברית במערכת החינוך1316038חשבון מערכת31/08/2014 11:50:33מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , ישראל , ביקורתיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3111430http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:50:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסטוריה בעידן הדיגיטאלי1317150חשבון מערכת01/09/2014 08:54:01מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , למידה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:54:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות הוראה אותם יכולים מורים להפעיל בכיתה על מנת להגביר את המוטיבציה של תלמידי תיכון ללמידת מתמטיקה1317274חשבון מערכת01/09/2014 13:28:37מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , הנעה , גורמי הנעה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312730http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מתמטיקה: הוראה בהקשר והוראת ההקשר1316844חשבון מערכת01/09/2014 08:35:46פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , מורים , דרכי הוראה , מתמטיקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:35:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מקוונת: פרספקטיבה מתמטית בחטיבת הביניים1316932חשבון מערכת31/08/2014 16:31:01מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , חטיבות ביניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:31:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה וחינוך באמצעות אמנות1316622חשבון מערכת01/09/2014 10:57:31מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/315060http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:57:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js