דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אירועים מעודדי למידה וחשיבה ואירועים בולמי למידה וחשיבה בשיעורי מתמטיקה1315854חשבון מערכת31/08/2014 11:46:29מדור: הוראת תחומי הדעת מס''ע , הוראת תחומי הדעת , התנסויות בהוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3112330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:46:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"הבנת המשחק": חינוך גופני בעולם פוסט-מודרני1316860חשבון מערכת31/08/2014 15:50:31מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , כיווני פיתוח , תכנון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312430http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:50:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מצב הוראת הלשון העברית במערכת החינוך1316038חשבון מערכת31/08/2014 11:50:33מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , ישראל , ביקורתיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:50:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עברית ונקרופיליה : זעקת המורה ללשון1317067חשבון מערכת01/09/2014 12:17:07מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , דרכי הוראה , לשון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/315700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:17:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת הגיאוגרפיה בישראל בעזרת מקראה אינטרנטית ומאגרי מידע ממוחשבים- תמונת מצב 2010 1315797חשבון מערכת01/09/2014 10:51:21מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , ישראל , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השקת אתר חדש: הוראת היסטוריה עתירת חשיבה1317213חשבון מערכת01/09/2014 09:02:23פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , דרכי הוראה , שיטות הוראה , הוראת היסטוריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:02:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה שיתופית ומיומנויות חקר בהוראת הביולוגיה1315894חשבון מערכת31/08/2014 11:48:01מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , למידה למידה בקבוצות , הוראת המדעים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:48:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה וחינוך באמצעות אמנות1316622חשבון מערכת01/09/2014 10:57:31מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:57:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסטוריה בעידן הדיגיטאלי1317150חשבון מערכת01/09/2014 08:54:01מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , למידה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:54:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתגרי הוראת אנגלית בכיתה של מחשבים ניידים 1315844חשבון מערכת01/09/2014 08:08:49מדור: הוראת תחומי הדעת פורטל מס''ע , הוראת תחומי הדעת , הוראת אנגלית , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:08:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js