דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

"מדעי הלמידה" - הצעה חלופית להכשרת מורים פרופסיונלית1378765חשבון מערכת01/09/2014 07:41:08פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , הכשרת מורים: מודלים , דברת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תשס"ט)629289Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:24בעובדה זו יש כדי להצביע על מחויבות ההכשרה לבנות את תכניות הלימוד במכללות באופן שיהלום את זאת כשהלימודים במכללה מהווים חלק מההכשרה הפרופסיונלית הכללית של המורה, בבחינתlong life STS_ListItem_PublishingPageshttp://mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך1023268חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21מחקריה עוסקים בקוגניציה של מורים, בהתפתחות פרופסיונלית של מורי מורים, במערכות חינוך בגיל הרך ובתהליכי שינוי בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפוטנציאל של הכשרת מורים המתבצעת בבית הספר1378755חשבון מערכת31/08/2014 09:49:05ספר , קהילת לומדים , הכשרת מורים: מודלים , הכשרה מבוססת שדה , G STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופסיונליות של אכפתיות: חקר מקרה של מכשירות מורים1391778חשבון מערכת01/09/2014 11:01:22 מציג מחקר על הפרופסיונליות של קבוצת מכשירות מורים בקורסים להכשרת מורים לבית הספר היסודי באנגליה המאמר התייחס גם לשאלת ההתפתחות הפרופסיונלית של מורות אלה באמצעות ניתוח שיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:01:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דילמות בהכשרת סטודנטים ערבים להוראת גאוגרפיה בבתי ספר יהודיים במערך ה-PDS.1378851חשבון מערכת01/09/2014 12:15:13מדור: הכשרת מורים, כללי פעולה שנערך במסגרת בית הספר להתפתחות פרופסיונלית (PDS) בנושא הכשרתם להוראה של סטודנטים ערבים לגאוגרפיה בשנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:15:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית בית ברל1379079חשבון מערכת31/08/2014 11:05:48יועץ חינוכי בעל אוריינטציה אקדמית-פרופסיונלית ( scientific practitioner) ובעל רמה אקדמית חינוך , מוסדות להכשרת מורים , לימודי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:05:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תש"ע)1369230Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:29הפורום משמש כמסגרת מקצועית לבעלי תפקידים מקבילים במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה ההשתלמות בגיבוש דפוסי עבודה חלופיים ואטרקטיביים גם בתנאים של שינויים ותמורות בהכשרת המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201175060http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חונכות: האם זוהי פרקטיקה המתפתחת בקהילייה?1378719חשבון מערכת31/08/2014 09:47:21וונגר (Wenger) טוען שפרקטיקה פרופסיונלית היא תהליך הנבנה בקהיליות פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים: תפיסות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:47:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השינוי הנדרש במאפייני המועמדים להוראה, בהכשרתם ובפיתוחם המקצועי1379073חשבון מערכת01/09/2014 10:49:09מדור: מדיניות בהכשרת מורים בשינוי מהותי בבחירת מועמדים להוראה, בהכשרתם בשלב ההכשרה הראשונית ובהשקעה הנדרשת בפיתוחם המקצועי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:49:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js