דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שאלון לבחינת חווית למידה מבוססת פרויקט PBL אצל מתכשרים להוראה~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

דפוסי הכשרה פדגוגית: מגישה יישומית לגישה התנסותית-קונסטרוקטיביסטית406062חשבון מערכת01/09/2014 10:39:01מדור: הכשרת מורים, כללי פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , התנסות מעשית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/14930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפוסי התפתחות התפיסות של מורים בקריירה שניה על למידה והוראה406214חשבון מערכת01/09/2014 08:40:08פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , מורים , תפיסת תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מסוגלות-עצמית-נתפסת של מורים מאמנים במהלך התנסות אקדמית של חונכות406262חשבון מערכת01/09/2014 09:05:12פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , מורים מאמנים , מורים חונכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/149930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:05:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד מתארים מורי מורים את התפתחותם המקצועית במסגרת העמיתות ברשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת?408502חשבון מערכת01/09/2014 13:25:13ושל היכולות בתחום המקצועי (במקרה זה הכשרת מורים); (ג) טיפוח ופיתוח של הון חברתי-מקצועי; (ד) פיתוח זהות מקצועית בתחום ההכשרה להוראה(קלויר רמה, 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/453400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:25:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 50866268חשבון מערכת21/08/2014 12:42:16דפים , הכשרת מורים , זהות מקצועית כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital470160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1332596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29לטכנולוגיה ולאמנויות אסתר לפיאן | מכון כרם להכשרת מורים לחינוך הומני משה מאיר | אגף התמחות וכניסה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012713120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חידושי מחקר בתכניות התערבות חינוכיות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה127488חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:33הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת הכשרת המורים ובנושאים חינוכיים כלליים אחר ההתקדמות בחקיקה ובפיתוח המקצועי של מורים המאבחנים תפקודי למידה בעידן של מודל תגובה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays319140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התכנים של התואר השני במכללת לוינסקי404358חשבון מערכת31/08/2014 11:05:59ע , מדיניות בהכשרת מורים , מכללות להכשרת עובדי הוראה , הכשרת מורים: תפיסות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/161730http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:05:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשס"ט)1332636Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:46מאמרי מופת לשימושם של תלמידי המוסדות להכשרת מורים וגננות" (בעריכת א' צלמון, משרד החינוך והתרבות - STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-2010188120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעגל הצמיחה של ההדרכה הפדגוגית407951חשבון מערכת01/09/2014 08:16:54סטודנטים להוראה , הכשרת מורים , הדרכה פדגוגית כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:16:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js