דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הכשרת מורים לחינוך משלב: שימוש בפדגוגיה משלבת לקידום הוראה ולמידה לכול1311658חשבון מערכת01/09/2014 07:38:00מדור: הכשרת מורים, כללי פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , מורים , דרכי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:38:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: האם תכנית הסימולציה המתוקשבת להכשרת מורים בארה"ב הידועה בשם simSchool יעילה?1311648חשבון מערכת31/08/2014 09:41:29מדור: הכשרת מורים, כללי הייתה לבדוק האם תכנית הסימולציה המתוקשבת להכשרת מורים בארה"ב הידועה בשם simSchool משפיעה על עמדות פרחי ההוראה בכיתה ועל שלבי הכשרת המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:41:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפוטנציאל של סביבות סימולציה וירטואליות בהכשרת מורים: אפשריות עכשוויות ועתידיות1311979חשבון מערכת01/09/2014 09:16:41מדור: הכשרת מורים, כללי עוסק במקומה של סימולציה כדרך להכשרת מורים ולהשתלמויות מורים מילות מפתח: הכשרת מורים , סימולציות מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/144870http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:16:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלכה, מעשה וחזון: הכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך1311738חשבון מערכת01/09/2014 07:39:34מחבר: רמה קלויר נחום כהן רחל פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:39:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש מורה-הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים1311824חשבון מערכת31/08/2014 09:49:51מדור: הכשרת מורים, כללי פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , ג'ודי גולדנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/147370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הקניית כישורי הנחייה למורים מאמנים המנחים מורים מתחילים באוסטרליה 1319093חשבון מערכת01/09/2014 08:07:12מדור: מורים מתחילים המחקר הנוכחי מתאר תהליך של הכשרת מורים מאמנים למשימות הנחייה של מורים מתחילים באוסטרליה (Beutel, Denise A. and STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקיד האוניברסיטאות בקליטת מורים מתחילים-חקר מקרה (סקוטלנד)1318843חשבון מערכת31/08/2014 11:26:39הוא חלק מסקר רחב שבדק את היישום של תוכנית לקליטת מורים מתחילים בבתי ספר תיכוניים באנגליה תוכניות הכשרת מורים בסקוטלנד באופן מסורתי מגיבות למדיניות ממשלתית ולא מובילות ומחדשות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/407500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המניעים לבחירה בהוראה כמקצוע בקרב פרחי הוראה במגזר הערבי1311740חשבון מערכת31/08/2014 09:45:53מדור: הכשרת מורים, כללי פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , סטודנטים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/148300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:45:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר בארה"ב : האפקטיביות והנשירה של מורים שעשו הסבה להוראה מקריירה קודמת1307767חשבון מערכת31/08/2014 10:59:43מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , בתי ספר , מורים , כוח אדם בהוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1661120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרה לבני הקהילה האתיופית (תש"ע)1361580Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:24לצד החלטת משרד החינוך להקים תכנית ארצית להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית, הוא מצא לנכון גם אתיופיה , הכשרת מורים , אסתר קלניצקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20119390http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js