דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סביבות סימולציה מתוקשבות להכשרת מורים בעולם1311875חשבון מערכת02/09/2014 05:20:40מדור: הכשרת מורים, כללי פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , סימולציות מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים תוך שימוש ב-TPACK כאשר מוגדרת הנאמנות לטיפול1311634חשבון מערכת01/09/2014 07:37:30מדור: הכשרת מורים, כללי פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , פרחי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143830http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ידע תוכן טכנולוגי פדגוגי בהכשרת מורים: סקירת שיטות וכלים למדידה והערכה1318232חשבון מערכת01/09/2014 11:04:32על אודות סגל המכון פורום אקדמי במסגרות של הכשרת מורים חיוני לשקול את הפוטנציאל של השיטות והכלים שנסקרו במאמר להבנת ההשפעה של התנסויות בהכשרה על ידע המתכשרים בתחומים המדוברים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/123100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:04:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59בוגרי הקורס "דיאלוג מצמיח", נמנים עם מדריכים פדגוגיים ועם בעלי תפקיד בהכשרת מורים מעגל הדעת" ולמצוא דרכים דיאלוגיות נוספות שיהוו הצעות מעשיות למכשירי מורים ולמורים בפועל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012574280http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שינוי עמדותיהם של סטודנטים במכללה להכשרת מורים לגבי ילדים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם בכיתות הרגילות 1314996חשבון מערכת01/09/2014 08:01:11של סטודנטים הלומדים במסלולים רגילים במכללה להכשרת מורים כלפי השילוב לבין לימודי קורסי מבוא על עמדות , הכשרת מורים , פרחי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/389430http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:01:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך77370חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21מחקריה עוסקים בקוגניציה של מורים, בהתפתחות פרופסיונלית של מורי מורים, במערכות חינוך בגיל הרך ובתהליכי שינוי בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx1362190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים1319076חשבון מערכת31/08/2014 11:33:55מקצועית , מורים מתמחים , מורים חונכים , הכשרת מורים: מודלים , התמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405640http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:33:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתלבותם של בוגרי תכנית דמוקרטית במערכת החינוך1311660חשבון מערכת31/08/2014 09:42:06על רקע נתון זה, ניתן לראות את פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:42:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת הכשרת המורים ובנושאים חינוכיים כלליים על היבטים רגשיים שונים בעבודתם של מורים ומנהלי בתי ספר, להתחקות אחר צורות מגוונות של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1032160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"דברים שצומחים בחממה" - מיזם בשדה החינוכי-חברתי1313264חשבון מערכת31/08/2014 12:40:20סטודנטים להוראה , הכשרת מורים , תוכניות הכשרה , תוכניות לימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:40:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js