דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ה"מעבר" מפרח הוראה למורה מתחיל : חשיפת מהות ההנחיה הפדגוגית למורים מתחילים ותמורות בהתפתחות הידע הדידקטי והידע העצמי של מורים מתחילים בזיקה לתפקודם כפרחי הוראה - עבודת דוקטורט~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

המורה למתמטיקה - מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי1353543חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:22:00על המורה למתמטיקה בפורטל מס"ע אישיות , הכשרה להוראה , ידע תכני , הכשרת מורים למתמטיקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting44500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:22:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם טיפוח חשיבה רפלקטיבית צריך להיות מטרה מרכזית במוסדות להכשרת מורים?406158חשבון מערכת01/09/2014 10:39:44פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , הכשרת מורים: תפיסות , רפלקציה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1332596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29לטכנולוגיה ולאמנויות אסתר לפיאן | מכון כרם להכשרת מורים לחינוך הומני משה מאיר | אגף התמחות וכניסה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201264390http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טכנולוגיות מידע מתוקשבות והטמעת רפלקציה בהכשרת מורים: סקירה תיאורטית405128חשבון מערכת01/09/2014 07:32:17תיאוריות אלה נתנו השראה למספר מחקרים אמפיריים בתחום של הכשרת מורים אלה מאמצים את הכתיבה המתוקשבת באינטרנט כאסטרטגיית העיקרית להטמעת הרפלקציה בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2210100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:32:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מסוגלות-עצמית-נתפסת של מורים מאמנים במהלך התנסות אקדמית של חונכות406262חשבון מערכת01/09/2014 09:05:12פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , מורים מאמנים , מורים חונכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/149640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:05:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדוע צריך להכשיר מורים למהות של העבודה המוסרית בהוראה ? 406082חשבון מערכת01/09/2014 07:40:10פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , מורים , חינוך הומניסטי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/14630http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:40:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)939740Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24ניתן היה לצפות מהמוסדות להכשרת מורים וממשרד החינוך שיקנו למורים ידע וכלים להתמודדות, אבל המציאות מאכזבת בכנס השתתפו אנשי משרד החינוך, מרצים, מורים ומנהלי בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201245990http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רמות של רפלקציה: רפלקצית ליבה כאמצעי לקדם צמיחה מקצועית.405938חשבון מערכת01/09/2014 07:37:21על אודות סגל המכון פורום אקדמי פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , תהליכים קוגנטיביים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1332626Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48מרכז ההתמחות ובקשרי הגומלין שבין המוסדות להכשרת מורים לבין בעלי תפקידים – מפקחים, מנהלים, חונכים ומורים – במערכת החינוך, במטרה לסייע בהיקלטות מיטבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201146930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קובץ המאמרים "רגשות בחינוך"407511חשבון מערכת01/09/2014 08:28:47הפסיכולוגיה החינוכית והוא רלבנטי מאד למחנכים , מורים ומורי מורים במכללות להכשרת מורים המעניינים באסופה עוסק במאפייני הכעס של מורות בכיתה ודרכי ההתמודדות ( Paul A. Schutz STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1010130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js