דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

המתווה החדש של הכשרת מורים בישראל: רציונל, תפיסות תיאורטיות ויישום1379091חשבון מערכת31/08/2014 11:07:44ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים , הכשרת מורים: מדיניות , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:07:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים והתפיסה של חקר מתמשך: Inquiry as stance 1378801חשבון מערכת01/09/2014 12:03:13מדור: הכשרת מורים, כללי מורי מורים , הכשרת מורים: תפיסות , unlearning , Marilyn STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:03:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות של מורי-מורים על התכשרות להוראה ואסטרטגיות הוראה אחרות1391798חשבון מערכת01/09/2014 13:25:55בחינה של המחקרים שבדקו את הקשר בין תפיסות התכשרות להוראה לבין אסטרטגיות הוראה מראה שלרוב הדבר נבדק בהקשרים אוניברסיטאיים מבלי להדגיש הקשרים של הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:25:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1391265חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19כמו כן נבדקו גורמים המשפיעים על התפיסות וצורכי הכשרתם של המורים ניסיון, הכשרה ורישוי נמצאו קשורים לעמדות המורים ותפיסותיהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3884690http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפוסי התפתחות התפיסות של מורים בקריירה שניה על למידה והוראה1378849חשבון מערכת01/09/2014 08:40:08פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים , מורים , תפיסת תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת ההוראה כדיסציפלינה בהקשר של הכשרת מורים1378675חשבון מערכת31/08/2014 09:45:20פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי , הכשרת מורים: תפיסות , הוראה , הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:45:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קהילות חוקרות והכשרת מורים בחינוך המיוחד 1378789חשבון מערכת01/09/2014 07:41:37מעשה בחינוך , מורי מורים , חינוך מיוחד , הכשרת מורים: תפיסות , קהילה לומדת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:41:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים בלימודי דמוקרטיה ואזרחות1379105חשבון מערכת01/09/2014 10:49:22ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים: תפיסות , אזרחות , חינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:49:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים ותכנון לימודים: הילכו שניהם יחדיו?"1378639חשבון מערכת31/08/2014 09:43:39מדור: הכשרת מורים, כללי הוא פותח בתיאור קצר על מקומו של נושא התכנון במספר תכניות הכשרת מורים בישראל הכשרת מורים: תפיסות , תכנון לימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת המורים בבריטניה: שינוי מבוקר או משבר? 1378791חשבון מערכת31/08/2014 09:50:52מדור: הכשרת מורים, כללי מחסור במורים , אנגליה , הכשרת מורים: תפיסות , Peter Gilroy STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:50:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js