דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קווי הנחייה עבור סיוע לפיתוח של קהילות למידה בקורסים מקוונים1323508חשבון מערכת01/09/2014 12:23:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון זה, המחברים מציעים קווי הנחייה עבור מנחים מקוונים כדי לסייע/להקל על הפיתוח של קהילות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:23:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הקניית כישורי הנחייה למורים מאמנים המנחים מורים מתחילים באוסטרליה 1319093חשבון מערכת01/09/2014 08:07:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תהליך של הכשרת מורים מאמנים למשימות הנחייה של מורים מתחילים באוסטרליה (Beutel, Denise A STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פורומים בחינוך: עקרונות פדגוגיים, הנחייה, הערכה ודגמים מנחים להפעלת תלמידים 1322257חשבון מערכת01/09/2014 12:04:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1557230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:04:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ה- e-Learning : הנחייה של מחקר ופרקטיקה1316082חשבון מערכת01/09/2014 07:56:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:56:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מעורבת בהכשרת מורים: שילוב של הנחייה פנים-אל-פנים, מולטימדיה ושיח מקוון.1322390חשבון מערכת01/09/2014 07:53:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:53:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה כמנחה: הנחיות להבניית המסגרת1320375חשבון מערכת01/09/2014 11:12:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב דרכי הוראה , הנחייה חדשה , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:12:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר ההדרכה ללמידה מתוקשבת : "הנחיות פדגוגיות"1322470חשבון מערכת01/09/2014 10:56:36באתר הנחיות פדגוגיות המיועדות לצוותי מרצים, ,מורים ומדריכים פדגוגיים המבקשים לפתח קורסים קורסים מתוקשבים , הנחייה חדשה , דרכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעורבות המנחה בשלבים שונים של פיתוח קהילה לומדת1322404חשבון מערכת31/08/2014 10:20:32על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת למידה ממוחשבות , הנחייה חדשה , הנחייה מתוקשבת , קהילות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:20:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיות למחברים116299Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:29:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/kivunim/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:29:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלמידה מרחוק: הבטים חדשים על תפקיד המורה מתוך צרכי הסטודנטים1322450חשבון מערכת01/09/2014 12:05:39על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת למידה מתוקשבות , הנחייה חדשה , הנחייה מתוקשבת , עפרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:05:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js