דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קווי הנחייה עבור סיוע לפיתוח של קהילות למידה בקורסים מקוונים411043חשבון מערכת01/09/2014 12:23:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון זה, המחברים מציעים קווי הנחייה עבור מנחים מקוונים כדי לסייע/להקל על הפיתוח של קהילות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:23:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הקניית כישורי הנחייה למורים מאמנים המנחים מורים מתחילים באוסטרליה 409042חשבון מערכת01/09/2014 08:07:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תהליך של הכשרת מורים מאמנים למשימות הנחייה של מורים מתחילים באוסטרליה (Beutel, Denise A STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/402300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פורומים בחינוך: עקרונות פדגוגיים, הנחייה, הערכה ודגמים מנחים להפעלת תלמידים 410414חשבון מערכת01/09/2014 12:04:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:04:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ה- e-Learning : הנחייה של מחקר ופרקטיקה406669חשבון מערכת01/09/2014 07:56:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:56:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מעורבת בהכשרת מורים: שילוב של הנחייה פנים-אל-פנים, מולטימדיה ושיח מקוון.410546חשבון מערכת01/09/2014 07:53:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:53:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1332626Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011549140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר ההדרכה ללמידה מתוקשבת : "הנחיות פדגוגיות"410626חשבון מערכת01/09/2014 10:56:36באתר הנחיות פדגוגיות המיועדות לצוותי מרצים, ,מורים ומדריכים פדגוגיים המבקשים לפתח קורסים קורסים מתוקשבים , הנחייה חדשה , דרכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה כמנחה: הנחיות להבניית המסגרת407781חשבון מערכת01/09/2014 11:12:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב דרכי הוראה , הנחייה חדשה , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/102300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:12:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעורבות המנחה בשלבים שונים של פיתוח קהילה לומדת410560חשבון מערכת31/08/2014 10:20:32על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת למידה ממוחשבות , הנחייה חדשה , הנחייה מתוקשבת , קהילות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:20:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דיאלוג סוקראטי במאה ה-21 והמערכת של גוגל מסמכים410010חשבון מערכת01/09/2014 07:43:20צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי לתלמידים לנהל דיאלוג סוקרטי, התלמידים קיבלו הנחיות הן בכיתה והן באמצעות מסמך משותף לכלל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152070http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:43:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js