דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172444520http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ספרו של אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, בגיליון מרץ 2005 של כתב העת 'מגמות'. 1307561חשבון מערכת31/08/2014 10:26:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1725440http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקניית אסטרטגיית למידה באמצעות כרטיסי ניווט 1314862חשבון מערכת31/08/2014 10:38:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/386330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:38:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת תלקיט (פורטפוליו): חיפוש אחר קריטריונים להערכה1316960חשבון מערכת01/09/2014 10:46:34כך שיש דרך משותפת לכולם בשיפוט תלקיטים, שעיקרה הערכות נורמטיביות הנעשות פחות או יותר על-פי קני-מידה מוחלטים מראש ותלויי-מעריך והמאפשרים גישה של "checkbox" להערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1251100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:46:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם ירידה במוטיבציה של מתבגרים ללמידה היא תופעה בלתי נמנעת?1316316חשבון מערכת01/09/2014 12:20:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/321700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ועדת היגוי132263Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:38:48צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx5500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:38:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כלי להערכה משולבת כחלק מהערכה בקורס מכללתי בנושא "חלופות בהערכה"1318544חשבון מערכת01/09/2014 09:03:31על רקע זה בנתה מחברת המאמר משימת הערכה מסכמת, שנשאה אופי של מבחן ובחנה בשלביה השונים היבטים שונים של חלופות בהערכה בהקשר להוראת מתמטיקה ( אורלי גוטליב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ועדת ההיגוי132256Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:38:56צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx7800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:38:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות והערכתן במאה ה-21 - מחשיבה קווית לחשיבה רשתית 1316709חשבון מערכת02/09/2014 05:19:58 מערכת הערכה חדשה, שתאפשר לבדוק הישגים של עובדים, סטודנטים ותלמידים בתחום המיומנויות החדשות אחד הגופים המובילים בעולם בתחום מערכות הערכה חדשות הוא CWRA College Work and Readiness STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121900http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אקלים חינוכי מיטבי: ערכה לאבחון והתערבות 1317169חשבון מערכת31/08/2014 09:17:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הערכה מיועדת לספק לאנשי שפ"י וליועצים החינוכיים כלי עבודה עדכני ויישומי באמצעותו יוכלו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/195930http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js