דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

דוגמאות מייצגות ומועילות של מחוונים להערכת מטלות ביצוע1317153חשבון מערכת01/09/2014 07:58:16פורטל מס''ע , הערכת הוראה , שיטות הערכה , מחווני הערכה , מטלות ביצוע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1211550http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1109190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה1316488חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04מדור: הערכת הוראה מעשה בחינוך , הערכה , הערכה בית-ספרית , הערכה: תפיסות חדשות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/127370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי אנחנו מורי המורים: מורים? חוקרים? חברי סגל אקדמי?1314962חשבון מערכת31/08/2014 15:26:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/455800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 49866267חשבון מערכת21/08/2014 12:42:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הכשרת מורים , הערכת מורים , רצף הכשרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital788260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172161400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העצמת תלמידים בסביבות למידה מתוקשבות המותאמות אישית1321817חשבון מערכת01/09/2014 10:40:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי זה, המחברת דנה בתוצאות של מחקר שהיא ערכה עם 100 תלמידים למדעים בכיתה ז' שיצרו סביבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/159290http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבחנים בין - לאומיים כסטנדרטים למערכת החינוך1318493חשבון מערכת01/09/2014 11:13:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1212030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:13:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך842453חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21ראש (בשיתוף) של בית הספר להתפתחות פרופסיונלית וראש התמחות 'מחקר והערכה בית הספר להתפתחות פרופסיונלית וראש התמחות 'מחקר והערכה' במכון מופ"ת. לפני כן כיהנה כנשיאת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx1469150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צרכי התפתחות מקצועית של מורי מורים חדשים בודדים בבית הספר: ידע פדגוגי וזהות מקצועית.1315053חשבון מערכת01/09/2014 12:21:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4515150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js