דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התכנית דיאלוג מצמיח~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

דוגמאות מייצגות ומועילות של מחוונים להערכת מטלות ביצוע1317153חשבון מערכת01/09/2014 07:58:16פורטל מס''ע , הערכת הוראה , שיטות הערכה , מחווני הערכה , מטלות ביצוע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1212300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת הוראה של מורים במכללה: שילוב של גישה מובנית לגישה נורמטיבית1317127חשבון מערכת01/09/2014 10:46:41 מציג תהליך של פיתוח כלי (שאלון) להערכת הוראה במכללה באמצעות סטודנטים פורטל מס''ע , הערכת הוראה , יצחק גילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:46:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ההוראה במכללות לחינוך בממדי ה"מה" וה"איך", וההשפעה שיש לתפיסת המעריכים את מאפייניו הסכולסטיים של הקורס על הערכתו1317411חשבון מערכת01/09/2014 14:21:40מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , שאלונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:21:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח טכסונומי של רכיבי הערכת המתמחה בהוראה 1317512חשבון מערכת01/09/2014 07:58:58פורטל מס''ע , הערכת הוראה , הכשרת מורים , פרחי הוראה , התנסות מעשית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ביצועים רב-ממדית בעיני תלמידי ביולוגיה בתיכון1317495חשבון מערכת01/09/2014 07:58:49מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , עמדות , הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאמץ משותף: הערכת עמיתים וההיסטוריה של הערכות המורים במחוז מונטגומרי שבמרילנד1318009חשבון מערכת31/08/2014 13:21:09על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , מורים , הערכת עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:21:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליך הערכת ובקרת (QA) הקורסים המתוקשבים באוניברסיטת יוסטון 1316822חשבון מערכת31/08/2014 10:31:27מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , למידה מרחוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:31:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד להעריך הוראה זוטא? 1316933חשבון מערכת01/09/2014 07:57:48פורטל מס''ע , הערכת הוראה , פרחי הוראה , סטודנטים להוראה , פיתוח מיומנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת קידום ההישגים בכישורי כתיבה בסביבה מתוקשבת1317433חשבון מערכת31/08/2014 10:34:19מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , הערכת הישגים , הישגים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:34:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת מיומנויות חשיבה ביקורתית1318415חשבון מערכת01/09/2014 14:24:28פורטל מס''ע , הערכת הוראה , שיטות הערכה , הערכה , הערכה: תפיסות חדשות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:24:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js