דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

דפים 47 (Full Text)~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

מאמץ משותף: הערכת עמיתים וההיסטוריה של הערכות המורים במחוז מונטגומרי שבמרילנד406844חשבון מערכת31/08/2014 13:21:09על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , מורים , הערכת עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:21:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה עצמית בבתי ספר באנגליה והשפעתה על המורים - ממצאי מחקר 406721חשבון מערכת01/09/2014 12:06:18מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , בתי ספר מורים , הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:06:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש של מורים בהערכה עצמית: תפקיד הקריטריונים, הסטנדרטים, המשוב והרפלקציה406904חשבון מערכת01/09/2014 12:19:20זה הייתה לאפיין את הדרך שבה מורים מעריכים את עצמם תוך שימוש בנוהל הערכה-עצמית שכלל הערכה עצמית והערכת-עמיתים פורטל מס''ע , הערכת הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/123750http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:19:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפער הקיים בין הכרזה על פורטפוליו ככלי להערכה חלופי ועל השימוש בו בפועל406725חשבון מערכת01/09/2014 07:57:12על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , הערכת הוראה , פורטפוליו (תלקיט) , הערכה חלופית (אלטרנטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת הוראה של מורים במכללה: שילוב של גישה מובנית לגישה נורמטיבית406777חשבון מערכת01/09/2014 10:46:41 מציג תהליך של פיתוח כלי (שאלון) להערכת הוראה במכללה באמצעות סטודנטים פורטל מס''ע , הערכת הוראה , יצחק גילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/12600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:46:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ההוראה במכללות לחינוך בממדי ה"מה" וה"איך", וההשפעה שיש לתפיסת המעריכים את מאפייניו הסכולסטיים של הקורס על הערכתו406801חשבון מערכת01/09/2014 14:21:40מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , שאלונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/12600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:21:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח טכסונומי של רכיבי הערכת המתמחה בהוראה 406821חשבון מערכת01/09/2014 07:58:58פורטל מס''ע , הערכת הוראה , הכשרת מורים , פרחי הוראה , התנסות מעשית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ביצועים רב-ממדית בעיני תלמידי ביולוגיה בתיכון406813חשבון מערכת01/09/2014 07:58:49מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , עמדות , הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליך הערכת ובקרת (QA) הקורסים המתוקשבים באוניברסיטת יוסטון 406747חשבון מערכת31/08/2014 10:31:27מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , למידה מרחוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:31:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד להעריך הוראה זוטא? 406757חשבון מערכת01/09/2014 07:57:48פורטל מס''ע , הערכת הוראה , פרחי הוראה , סטודנטים להוראה , פיתוח מיומנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js