דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הַמְשָׂגָה והעברה (טרנספר) בהוראת מדעים על דרך STES בגישת הפרויקט~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

הערכה כדיאלוג: הצעה לשינוי מדיניות ההערכה של בית הספר1317118חשבון מערכת31/08/2014 10:32:58מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , בתי ספר , הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124030http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:32:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה של מורים מתמחים בבתי ספר להתפתחות מקצועית1317453חשבון מערכת01/09/2014 10:46:56מדור: הערכת הוראה הערכה , הוראת קריאה , מורים מתמחים , הערכה: תפיסות חדשות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:46:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפותם של סטנדרטים להוראה NBPTS בעבודתה של מורה מומחית למתמטיקה1317618חשבון מערכת01/09/2014 13:21:43מדור: הערכת הוראה מס''ע , הערכת הוראה , סטנדרטים להוראה , סטנדרטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1211170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ידע תוכן טכנולוגי פדגוגי בהכשרת מורים: סקירת שיטות וכלים למדידה והערכה1318232חשבון מערכת01/09/2014 11:04:32מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/123100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:04:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבחנים בין - לאומיים כסטנדרטים למערכת החינוך1318493חשבון מערכת01/09/2014 11:13:02על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , ישראל , מבחני הישגים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1210630http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:13:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת הוראה של מורים במכללה: שילוב של גישה מובנית לגישה נורמטיבית1317127חשבון מערכת01/09/2014 10:46:41 מציג תהליך של פיתוח כלי (שאלון) להערכת הוראה במכללה באמצעות סטודנטים פורטל מס''ע , הערכת הוראה , יצחק גילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:46:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ההוראה במכללות לחינוך בממדי ה"מה" וה"איך", וההשפעה שיש לתפיסת המעריכים את מאפייניו הסכולסטיים של הקורס על הערכתו1317411חשבון מערכת01/09/2014 14:21:40מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , שאלונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:21:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח טכסונומי של רכיבי הערכת המתמחה בהוראה 1317512חשבון מערכת01/09/2014 07:58:58פורטל מס''ע , הערכת הוראה , הכשרת מורים , פרחי הוראה , התנסות מעשית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאמץ משותף: הערכת עמיתים וההיסטוריה של הערכות המורים במחוז מונטגומרי שבמרילנד1318009חשבון מערכת31/08/2014 13:21:09על אודות סגל המכון פורום אקדמי מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , מורים , הערכת עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:21:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת ביצועים רב-ממדית בעיני תלמידי ביולוגיה בתיכון1317495חשבון מערכת01/09/2014 07:58:49מדור: הערכת הוראה פורטל מס''ע , הערכת הוראה , עמדות , הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js