דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

המרוץ לתחתית – מודלים עסקיים של השכלה גבוהה בחינם1323544חשבון מערכת01/09/2014 11:22:27מסמנים שינוי בלתי-נמנע במודל העסקי של ההשכלה הגבוהה, ושלשינוי זה תהיינה השלכות מקיפות על החברה בכלל ועל ההשכלה הגבוהה בפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:22:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב קורסי ה-MOOC בהשכלה הגבוהה: הופעת עידן MOOC 3.01323582חשבון מערכת01/09/2014 09:21:18למידה מקוונת , השכלה גבוהה , קורס מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:21:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם הכשרת מורים היא השכלה גבוהה? הפוליטיקה של הכשרת מורים בישראל, 1970-20101307851חשבון מערכת02/09/2014 05:20:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הראשיים בתחום – משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה-המראה שהם מחזיקים באופן מסורתי בתפיסות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/161300http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נגישות להשכלה גבוהה לסטודנטים עם מוגבלויות - חקיקה, מדיניות ותמיכה1364471חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:59:22צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting1900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:59:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדוע נכשל השימוש בטאבלטים בהשכלה הגבוהה1323520חשבון מערכת01/09/2014 11:22:00מילות מפתח: השכלה גבוהה , אוניברסיטאות , סטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:22:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה מעצבת מקוונת בהשכלה הגבוהה: סקירת ספרות1316057חשבון מערכת01/09/2014 10:45:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי של הספרות המחקרית לגבי הערכה מעצבת מקוונת (Online formative assessment ) בהשכלה הגבוהה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המכללות האקדמיות לחינוך – נתיב במערכת ההשכלה הגבוהה1364520חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:54:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays7600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:54:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (תשס"ט)1361048Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עדות לכך היא פריחתן של התכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201055700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעבר מהקורסים המקוונים המאסיביים (MOOC) לקורסים מקוונים אישיים (SPOC)1323261חשבון מערכת01/09/2014 09:12:38מקוונת , השכלה גבוהה , אוניברסיטאות , קורס מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי לבעיית האינפלציה ברמת הציונים (ממוצעים גבוהים, ריבוי מצטיינים ומיעוט נכשלים, פיזור ציונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201123430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js