דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

השתלמויות מורים: הקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם1313873חשבון מערכת01/09/2014 10:35:16 שכתב יובל וורגן ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת עוסק בהשתלמויות מורים במערכת החינוך, ובעיקר בקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2010400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תשע"ב)1361617Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:11עדכון תכניות ההכשרה במכללות על סמך מחקר עדכני ולאור שינויים בחקיקה ובתכניות במשרד החינוך על אגפיו השונים; התעדכנות בחידושי המחקר בתחום ליקויי למידה, אבחון והתערבות; ניסוח חזון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012117530http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה על פי טיילור (Taylor, 2007), העיסוק במחקר תורם להשבחת ההוראה ולהעשרת הידע המועבר לסטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התאמת חומרי הוראה ללמידה מבוססת חקר במדעים ,על ידי פרחי הוראה בבית הספר היסודי1319028חשבון מערכת01/09/2014 08:26:42עד עכשיו נערכו מחקרים בודדים, שבדקו איך פרחי הוראה בבית הספר היסודי שעברו השתלמויות והכשרות לימודיות , התאימו את חומרי הלמידה, כדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4826200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:26:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02פרופ' אשר שקדי, בית הספר לחינוך דילמות אתיות ופוליטיות במחקר איכותני פמיניסטי על זנות בישראל צבירת שעות מבין 14 השעות הדרושות כמינימום שנתי לצבירת גמול השתלמות בשנת לימודים אחת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx42300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: השפעות השתלמות משולבת על עמדות וידע של מורים למתמטיקה ומורים למדעים 1313803חשבון מערכת31/08/2014 09:22:55מבחינת ההשלכות על התלמידים היו להשתלמות המשולבת יותר השפעה על תחום הדעת של מדעים למידה מקוונת , השתלמויות מורים , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/204400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:22:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04התכנית אמורה להיות מגובה במחקר על ידי רשות המחקר שבמכון מופ"ת. המחקר יתמקד בבוגרי התכנית ויבדוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201123430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר הערכה בנושא: היבטים ניהוליים וארגוניים בפעילותו של מערך מרכזי הפסג"ה במערכת החינוך בישראל- היבטים מתודולגיים בפיתוח המחקר וממצאים עקרוניים1313934חשבון מערכת01/09/2014 10:59:00 זו מתואר מחקר הערכה, אשר נערך בשנת תשע"א במערך מרכזי הפסג"ה (פיתוח סגלי הוראה) בישראל החינוך בישראל , השתלמויות מורים , מוסדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרוייקט ההתפתחות המקצועית למורי המתמטיקה בניו-זילנד -ממצאי מחקר 1313840חשבון מערכת01/09/2014 07:30:40שיטת המחקר התבססה על ניתוח תוכן של ההערכות מארבע השנים הראשונות של מערכת התפתחות מקצועית חינוך בעולם , השתלמויות מורים , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בעיות תפקודיות בהחדרת תכנית הלימודים החדשה בפיסיקה למערכת החינוך הערבית בישראל1315779חשבון מערכת01/09/2014 08:08:32תכנית הלימודים החדשה בפיסיקה על הטמעתה במערכת החינוך הערבית בישראל נבדקה במחקר הנוכחי הוראת פיזיקה , השתלמויות מורים , מגזר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/319300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:08:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js