דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

השתלמויות מורים: הקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם1313873חשבון מערכת01/09/2014 10:35:16 שכתב יובל וורגן ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת עוסק בהשתלמויות מורים במערכת החינוך, ובעיקר בקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/207730http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תשס"ט)1361757Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:29אורלי אביבי | מפקחת השתלמויות, חינוך התיישבותי ברכה אידלשטיין | מפקחת השתלמויות, מטה ורדה בורובסקי | מפקחת השתלמויות, חינוך מוכר וחמ"ד ד"ר מירי גוטליב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201019950http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה על פי טיילור (Taylor, 2007), העיסוק במחקר תורם להשבחת ההוראה ולהעשרת הידע המועבר לסטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02פרופ' אשר שקדי, בית הספר לחינוך דילמות אתיות ופוליטיות במחקר איכותני פמיניסטי על זנות בישראל צבירת שעות מבין 14 השעות הדרושות כמינימום שנתי לצבירת גמול השתלמות בשנת לימודים אחת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx35800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי בכל המחקרים שנערכו בדור האחרון, כמעט ללא יוצא מהכלל, בוגרי המכללות מתלוננים על כך אתגר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012592150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: השפעות השתלמות משולבת על עמדות וידע של מורים למתמטיקה ומורים למדעים 1313803חשבון מערכת31/08/2014 09:22:55מבחינת ההשלכות על התלמידים היו להשתלמות המשולבת יותר השפעה על תחום הדעת של מדעים למידה מקוונת , השתלמויות מורים , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:22:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת אקדמאים להוראה (תש"ע)1361597Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:52של מפוטרי טכנולוגיה עילית (הי טק); בחינה של מחקר משותף לחברי הפורום בנושא הסבת אקדמאים באורנים – המכללה האקדמית לחינוך עורכים מחקר, המצוי בראשיתו, לבחינת המניעים בבחירת מקצוע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201112200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04התכנית אמורה להיות מגובה במחקר על ידי רשות המחקר שבמכון מופ"ת. המחקר יתמקד בבוגרי התכנית ויבדוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201121230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהלי ספריות (תשס"ט)1361751Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:54צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי המסגרת הודות להצטרפותן של מכללות נוספות כמו המכללות האזוריות, המכללות הפרטיות ומכוני מחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201029100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר הערכה בנושא: היבטים ניהוליים וארגוניים בפעילותו של מערך מרכזי הפסג"ה במערכת החינוך בישראל- היבטים מתודולגיים בפיתוח המחקר וממצאים עקרוניים1313934חשבון מערכת01/09/2014 10:59:00 זו מתואר מחקר הערכה, אשר נערך בשנת תשע"א במערך מרכזי הפסג"ה (פיתוח סגלי הוראה) בישראל החינוך בישראל , השתלמויות מורים , מוסדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js