דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02פרופ' אשר שקדי, בית הספר לחינוך דילמות אתיות ופוליטיות במחקר איכותני פמיניסטי על זנות בישראל צבירת שעות מבין 14 השעות הדרושות כמינימום שנתי לצבירת גמול השתלמות בשנת לימודים אחת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx322100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתלמויות מורים: הקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם407097חשבון מערכת01/09/2014 10:35:16 שכתב יובל וורגן ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת עוסק בהשתלמויות מורים במערכת החינוך, ובעיקר בקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התאמת חומרי הוראה ללמידה מבוססת חקר במדעים ,על ידי פרחי הוראה בבית הספר היסודי409787חשבון מערכת01/09/2014 08:26:42עד עכשיו נערכו מחקרים בודדים, שבדקו איך פרחי הוראה בבית הספר היסודי שעברו השתלמויות והכשרות לימודיות , התאימו את חומרי הלמידה, כדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4823900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:26:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1332578Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה על פי טיילור (Taylor, 2007), העיסוק במחקר תורם להשבחת ההוראה ולהעשרת הידע המועבר לסטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוציאליזציה פרופסיונאלית של מורים חדשים בתרבות בית ספרית מכוונת הדרכה409020חשבון מערכת31/08/2014 11:31:05 מחקר זו שנכתבה ע"י אורלי גפני נועדה לבדוק את נקודות המבט של המורים החדשים/המודרכים מורות וותיקות/מדריכות הסדנא ומפגש של המורות החדשות עם המורים העמיתים בהשתלמות הבית ספרית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4011770http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:31:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)939740Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי בכל המחקרים שנערכו בדור האחרון, כמעט ללא יוצא מהכלל, בוגרי המכללות מתלוננים על כך אתגר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201250260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מקרא (תשע"ב)1332591Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי המחקרים המעטים ניתחו את אי-שביעות הנחת של המורים בשדה ומצאו כמה ביטויים ברורים: קושי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201218600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקות למידה בכיתה 868551חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:06:46ההוראה כעסוק פרקטי רפלקטיבי: קווים לתכניות הכשרה והשתלמויות חלופיות - חוברת מס` 1- זוהר, ע היא מוזמנת להציג את מחקריה בסדנאות מחקר בין-לאומיים ובכנסים מדעיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/diun8990http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:06:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: השפעות השתלמות משולבת על עמדות וידע של מורים למתמטיקה ומורים למדעים 407051חשבון מערכת31/08/2014 09:22:55מבחינת ההשלכות על התלמידים היו להשתלמות המשולבת יותר השפעה על תחום הדעת של מדעים למידה מקוונת , השתלמויות מורים , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:22:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנדרגוגיה - חינוך מבוגרים (תשס"ט)939761Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:46על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון נמצאים בעיקר כאלה שהוכיחו עצמם בעולם המחקר, בעלי תארים מתקדמים המוכיחים ידע דיסציפלינרי האם אלה אנשי מחקר ואקדמיה או אנשי חינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201123690http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js