דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

5-3-2014-rahamim-abstract~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

פיתוח המקצועיות דרך התמחות רפלקטיבית והתפתחות מקצועית מתמשכת1314261חשבון מערכת01/09/2014 11:25:40 חוקר את ההשפעה של תכנית לפיתוח מקצועי מתמשך, במיוחד מודול לגבי פרקטיקה מקצועית, על הזהות כאנשי מקצוע לגיל הרך של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/392090http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:25:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת 1313786חשבון מערכת01/09/2014 07:30:12מציג את השלב הראשון של מחקר בנושא התפתחותם המקצועית של מורי המורים שלמדו במסגרת בית הספר ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת. המחקר בוצע במהלך שנה"ל תשס"ט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2012000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים1319076חשבון מערכת31/08/2014 11:33:55מורים: מודלים , התמחות בהוראה , התמחות מקצועית , קארי סמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/407900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:33:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטיוטור – דמות מפתח בתכנית ההתמחות1311830חשבון מערכת01/09/2014 10:39:37ועולה בדיוני הצוות של לימודי ההתמחות – כיצד ובאיזו מידה משתלבת האוטונומיה הפדגוגית-מקצועית –אקדמית של הטיוטרים בייצוג העמדות המציגות את הגישות המוסכמות במסגרת תכנית לימודי ההתמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז'1311810חשבון מערכת01/09/2014 07:40:59מורים: מודלים , התמחות בהוראה , התמחות מקצועית , ברברה פרסקו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:40:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי1315455חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25התפתחות מקצועית , מנהלים התמחות מורי מורים , התמחות מקצועית , יעקב קדם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/427100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה פנימית מעצבת: פיתוח והערכה של תכנית להתמחות בהוראת הדיסציפלינות למורי מורים במכללות1313913חשבון מערכת31/08/2014 09:26:53על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורים דיסציפלינריים , התמחות מורי מורים , התמחות מקצועית , רויטל היימן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה מחדש על ההתמחות המקצועית של פרחי הוראה : אילוצים קיימים ואפשרויות1318747חשבון מערכת01/09/2014 10:50:10בעוד ההכרה בכך שההתמחות המקצועית אינה יכולה לשכפל את התנאים של הוראה במשרה מלאה, הממצאים מציעים שיש לשקול מחדש את ההתמחות המקצועית כדי להכין באופן אפקטיבי יותר את הסטודנטים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ועדת ההיגוי132256Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:38:56על אודות סגל המכון פורום אקדמי את תכניות ההתמחות מלווה ועדת ההיגוי בראשות פרופ' מרים בן-פרץ התמחות מקצועית , מרים בן פרץ בית הספר ללימודי התמחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx7800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:38:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיה אישית לבוגרים132260Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:06תכנית הנחיה אישית לבוגרי לימודי ההתמחויות שנתיים פוריות ומעשירות של לימוד (בהתמחות מחקר והערכה) שהצמיחו אותי מבחינה מקצועית ומחקרית, פניתי בבקשה להמשיך את לימודיי לשנה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx10400http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js