דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי408728חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25התפתחות מקצועית , מנהלים התמחות מורי מורים , התמחות מקצועית , יעקב קדם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/426700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת 407045חשבון מערכת01/09/2014 07:30:12מציג את השלב הראשון של מחקר בנושא התפתחותם המקצועית של מורי המורים שלמדו במסגרת בית הספר ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת. המחקר בוצע במהלך שנה"ל תשס"ט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2011700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכניות ההתמחות המעשית של מורים מתחילים בארה"ב – ספר חדש 409040חשבון מערכת31/08/2014 11:34:31ושיטתית את המחקרים השונים על הנחיית מורים חדשים במהלך ההתמחות המקצועית שלהם בבית הספר מתוארות תוכניות הליווי במהלך ההתמחות המעשית מורים מתחילים בארה"ב והשלכותיהם על איכות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405430http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:34:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטיוטור – דמות מפתח בתכנית ההתמחות406142חשבון מערכת01/09/2014 10:39:37ועולה בדיוני הצוות של לימודי ההתמחות – כיצד ובאיזו מידה משתלבת האוטונומיה הפדגוגית-מקצועית –אקדמית של הטיוטרים בייצוג העמדות המציגות את הגישות המוסכמות במסגרת תכנית לימודי ההתמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רכזי קורסים למורים בשנת ההוראה הראשונה לאחר ההתמחות (תש"ע)1332607Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:29אופק חדש", גיבש המינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי במשרד החינוך מתווה התפתחות מקצועית למורים הבניית תהליך הליווי שלאחר ההתמחות בזיקה לנעשה בשנת ההתמחות, תוך כדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201117800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים409036חשבון מערכת31/08/2014 11:33:55מורים: מודלים , התמחות בהוראה , התמחות מקצועית , קארי סמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:33:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה פנימית מעצבת: פיתוח והערכה של תכנית להתמחות בהוראת הדיסציפלינות למורי מורים במכללות407131חשבון מערכת31/08/2014 09:26:53על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורים דיסציפלינריים , התמחות מורי מורים , התמחות מקצועית , רויטל היימן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/20600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך422886חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21מילות מפתח: בית ספר להתפתחות מקצועית , התמחות במחקר והערכה בית הספר ללימודי התמחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx1184130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' יצחק גילת420916חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:32:21מרצה בהתמחות "דיאלוג מצמיח" בנושא הדיאלוג בסביבה המקוונת מילות מפתח: בית ספר להתפתחות מקצועית , דיאלוג בחינוך בית הספר ללימודי התמחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/dialog/Pages/Forms/AllItems.aspx52440http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:32:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז'406122חשבון מערכת01/09/2014 07:40:59מורים: מודלים , התמחות בהוראה , התמחות מקצועית , ברברה פרסקו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:40:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js