דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים1319076חשבון מערכת31/08/2014 11:33:55מורים: מודלים , התמחות בהוראה , התמחות מקצועית , קארי סמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405640http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:33:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך77370חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21מילות מפתח: בית ספר להתפתחות מקצועית , התמחות במחקר והערכה בית הספר ללימודי התמחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx1362190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה פנימית מעצבת: פיתוח והערכה של תכנית להתמחות בהוראת הדיסציפלינות למורי מורים במכללות1313913חשבון מערכת31/08/2014 09:26:53על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורים דיסציפלינריים , התמחות מורי מורים , התמחות מקצועית , רויטל היימן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201040http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת 1313786חשבון מערכת01/09/2014 07:30:12מציג את השלב הראשון של מחקר בנושא התפתחותם המקצועית של מורי המורים שלמדו במסגרת בית הספר ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת. המחקר בוצע במהלך שנה"ל תשס"ט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי1315455חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25התפתחות מקצועית , מנהלים התמחות מורי מורים , התמחות מקצועית , יעקב קדם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטיוטור – דמות מפתח בתכנית ההתמחות1311830חשבון מערכת01/09/2014 10:39:37ועולה בדיוני הצוות של לימודי ההתמחות – כיצד ובאיזו מידה משתלבת האוטונומיה הפדגוגית-מקצועית –אקדמית של הטיוטרים בייצוג העמדות המציגות את הגישות המוסכמות במסגרת תכנית לימודי ההתמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' יצחק גילת78644חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:32:21מרצה בהתמחות "דיאלוג מצמיח" בנושא הדיאלוג בסביבה המקוונת מילות מפתח: בית ספר להתפתחות מקצועית , דיאלוג בחינוך בית הספר ללימודי התמחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/dialog/Pages/Forms/AllItems.aspx616190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:32:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז'1311810חשבון מערכת01/09/2014 07:40:59מורים: מודלים , התמחות בהוראה , התמחות מקצועית , ברברה פרסקו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:40:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ד"ר רחל שגיא77373חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:31מילות מפתח: בית ספר להתפתחות מקצועית , התמחות במחקר והערכה בית הספר ללימודי התמחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx1218240http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה מחדש על ההתמחות המקצועית של פרחי הוראה : אילוצים קיימים ואפשרויות1318747חשבון מערכת01/09/2014 10:50:10בעוד ההכרה בכך שההתמחות המקצועית אינה יכולה לשכפל את התנאים של הוראה במשרה מלאה, הממצאים מציעים שיש לשקול מחדש את ההתמחות המקצועית כדי להכין באופן אפקטיבי יותר את הסטודנטים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js