דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התנסות מקצועית כבעיה זדונית בהכשרת מורים1378860חשבון מערכת31/08/2014 16:36:33 הכותבים היא שהתנסות מקצועית במסגרת ההכשרה מהווה בעיה סבוכה ונפתלת במונחים של מטרות, מבנה הכשרת מורים , התנסות מעשית , מורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:36:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עשור לתכניות ה-M.Ed. במכללות לחינוך מבט לאחור ולפנים638750חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:29מחקר במכללות , התנסות מקצועית , הכשרה לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב בין התנסויות בהוראה לבין למידה מקצועית: קונפליקטים בין המחקר לבין התוצאות של המורים1384314חשבון מערכת31/08/2014 09:19:40מדור: מורים - התפתחות מקצועית זה בוחן את הקונפליקט בין התנסויות בהוראה של מורים לבין למידה מקצועית כאשר הן משולבות בפרויקט מחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:19:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הרווחים המקצועיים של חונכות1378619חשבון מערכת31/08/2014 09:42:39המשפיעים על ההתפתחות של החונכים במסגרת ההתנסות המעשית ובמתודולוגיה המאפשרת לחונכים לספר את סיפור התנסותם המקצועית בדרך רפלקטיבית .ראוי שהמוסדות המכשירים והמעסיקים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:42:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתופיות במסגרת בית-ספר להתפתחות מקצועית(PDS) : ניתוח של איכות התנסויות הלמידה במסגרת עמיתות אוניברסיטה-בית ספר1391797חשבון מערכת31/08/2014 16:08:52מחקר עצמי וממצאים של קבוצת מורי-מורים שבחנה התנסויות למידה בבית ספר להתפתחות מקצועית (PDS) במתודולוגיה של מחקר-עצמי-שיתופי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:08:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות של מורי-מורים מתחילים את התפתחותם במחקר ובידע: זיהוי נקודות מפנה1384342חשבון מערכת31/08/2014 09:21:08בשלושה מוסדות להכשרת מורים באנגליה, את ההתנסויות המקצועיות המדווחות של מספר קטן של מורי מורים מורי המורים אלה מונו כמרצים בהתנסות המעשית ובחינוך ותרומתם היא בהתפתחות הכללית של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כנס הגיל הרך השני לזכרו של גדעון לוין בנושא: התנסות והדרכה בגיל הרך638763חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:44:14השנה יתמקד הכנס בנושא התנסות והדרכה בהכשרהבגיל הרך של ההדרכה: שונות תרבותית, קשרי קהילה-מכללה, התנסות מקוונת וכן התנסות במסגרות לגילאי לידה עד שלוש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays16130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:44:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים לומדים מניתוח שיעורים מצולמים בווידאו: צפייה בעצמי או צפייה בזולת?1384330חשבון מערכת31/08/2014 09:20:27להעיר הערות מפורטות על הנצפה, לדרג את התנסויותיו זמן קצר אחרי הצפייה ולהעריך את התועלת של להמליץ ולומר שהיא עדיפה במסגרות ראשוניות של התפתחות מקצועית המשתמשות בכלי זה ( Seidel, T STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/20330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:20:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים כחוקרים בפרויקט מחקרי גדול: התנסות בתשומות ובתפוקות1384384חשבון מערכת01/09/2014 07:30:31על אודות סגל המכון פורום אקדמי המחקרי על התפתחות מקצועית ראשונית (early professional learning=EPL) זימן למורים חוקרים התנסות שונה שעיקרה איסוף ממצאים כחוקרים-אתנוגרפים בתחום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סטנדרטים מקצועיים למורי מורים: כיצד לטפל במורכבות, בבעלות ובתפקוד? התנסויות מהולנד1384344חשבון מערכת01/09/2014 07:29:41במאמר זה נעשה ניתוח של ההתנסויות הקשורות לסטנדרטים של מורי – מורים בהולנד ושל נוהל מלווה עצמית Self-assessment,), התפתחות מקצועית (Professional development) ורישוי , שמשמעותו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:29:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js