דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות של מורים בשלבים שונים בהתפתחותם המקצועית כלפי החדרת שינויים בדרכי הוראה1384450חשבון מערכת31/08/2014 09:26:40מדור: מורים - התפתחות מקצועית ע , מורים - התפתחות מקצועית , התפתחות מקצועית , שינוי עמדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הגדרת התפתחות מקצועית באמצעות למידה מקצועית אותנטית1384480חשבון מערכת01/09/2014 08:36:52יוזמי ההתפתחות המקצועית מניחה, לרוב בטעות, שהתפתחות מקצועית ולמידה מקצועית הן תהליכים זהים, ושהתפתחות מקצועית מתוכננת תוביל ללמידה מקצועית ולשיפור ההוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:36:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קהילות וירטואליות של למידה מקצועית: התפיסות של מורים לגבי התפתחות מקצועית וירטואלית לעומת התפתחות מקצועית פנים אל פנים1384520חשבון מערכת01/09/2014 09:00:03מדור: מורים - התפתחות מקצועית ע , מורים - התפתחות מקצועית , התפתחות מקצועית , קהילת מעשה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:00:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת המחקר להתפתחות מקצועית של מורים1384527חשבון מערכת01/09/2014 11:19:31מדור: מורים - התפתחות מקצועית ע , מורים - התפתחות מקצועית , התפתחות מקצועית , מחקר בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית של מורי מורים1391816חשבון מערכת01/09/2014 11:17:49פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע הכשרת מורים , התפתחות מקצועית , מאפייני התפתחות מקצועית , J. Murray STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:17:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית: דרך להכניס רפורמות לבתי-ספר1384501חשבון מערכת01/09/2014 08:45:28על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ התפתחות מקצועית היא קריטית להכשרת מורים ולהתפתחות מקצועית מתמשכת לאורך הקריירה למורים ולמנהלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:45:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת מרכז מורים במכללה אקדמית להתפתחותם המקצועית של מורים 1384464חשבון מערכת01/09/2014 07:32:07מדור: מורים - התפתחות מקצועית ארבע אשכולות של ערכים המבטאים את ההתפתחות המקצועית של המורים והם: התפתחות אקדמית, התפתחות דידקטית, התפתחות אישית והתפתחות חברתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:32:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית של מורים: מגמות, ממצאי מחקר ולקחים1384434חשבון מערכת31/08/2014 09:25:53מדיניות –על לגבי התפתחות מקצועית – מבט בינלאומי, גורמים תומכים ומעכבים התפתחות מקצועית, מאפייני למידה של מורים מתחילים ומנוסים מבנים ארגוניים לקידום התפתחות מקצועית סיכום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:25:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית ולמידת מורים – מיפוי התחום1384458חשבון מערכת31/08/2014 09:27:05מדור: מורים - התפתחות מקצועית ע , מורים - התפתחות מקצועית , התפתחות מקצועית , מחקר בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:27:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דגם משולב להתפתחות מקצועית לקראת הוראה יעילה1384472חשבון מערכת31/08/2014 13:39:35ע , מורים - התפתחות מקצועית , בתי ספר , התפתחות מקצועית , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:39:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js