דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

החינוך כדיאלוג1316883חשבון מערכת31/08/2014 15:27:51דיאלוג , חינוך , תפיסת עולם , חינוך דיאלוגי , דני לסרי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22109150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:27:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנגלית TEC238822Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:44השנתית הזו צירפה פרחי הוראה לאנגלית ממכללות לחינוך שונות כדי ללמוד בסביבה מקוונת שיתופית הסטודנטים לומדים להיות מורים לאנגלית ויחד הם ילמדו ספרות מתרבויות שונות המיוצגות בקורס STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs2676http://www.mofet.macam.ac.il/tec/SiteAssets/TECtopBanner.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:44htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
מרכזי לימודי אנגלית למטרות אקדמיות (תשס"ט)1361742Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:36על אודות סגל המכון פורום אקדמי שרי בקיש-שפרגל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון אברהם בר-גד | מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית לחינוך מיכאל גרמייז | המכללה לחינוך גופני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201014470http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59שרה לוי | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט ד"ר אפרת סטולרסקי | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר בתיה צור | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012574280http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ביקורת על הספר "מאבקים בינלאומיים לחינוך דמוקרטי ביקורתי"1310090חשבון מערכת01/09/2014 11:05:12זה מספק הצצה על האופן שבו סדר היום הנאו-ליברלי השפיע על הדרך שבה מדינות חושבות על חינוך העומדות בפני יחידים ומוסדות המחפשים לספק חינוך דמוקרטי לאלו שאחרת היו עלולים להתעלם מהם או STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/251100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה ליקויי למידה , חינוך מיוחד , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38397180http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לחשיבה : חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה 1318603חשבון מערכת01/09/2014 11:00:08תפיסת החינוך הקוגניטיבי שמציג פרופסור קניאל מציבה את נקודת התצפית המרכזית על התודעה המסקנה המרכזית המונחת ביסוד הספר היא כי החינוך הקוגניטיבי צריך שיוכיח את עצמו בתוך תוכניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/102230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:00:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך77370חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21מופ"ת. לפני כן כיהנה כנשיאת מכללת לוינסקי לחינוך וראש התכנית 'חינוך בגיל הרך' לתואר שני במכללת לוינסקי לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx1362190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התקשורת והחינוך המיוחד: דיאלוג כפדגוגיה של תקווה1314896חשבון מערכת01/09/2014 10:47:34הנחת היסוד של פעולת בתי ספר בחינוך מיוחד אשר יזמו תוכניות מבוססות תקשורת ומדיה היא כי תוכנית חינוכית ללימודי מדיה בחינוך המיוחד משלבת גישה יסודית המכבדת את התלמידים, רואה בהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/382730http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:47:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"הבנת המשחק": חינוך גופני בעולם פוסט-מודרני1316860חשבון מערכת31/08/2014 15:50:31סקירת תמורות אלה ועל ניתוח השפעתן על החינוך הגופני בבתי הספר מחברי המאמר מציעים שבתוכניות להכשרת מורים לחינוך גופני ואף באלו הבית-ספריות במקצוע זה יהיו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312430http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:50:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js