דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

במרחק נגיעה - המידע בכיתה בקצות האצבעות!61432Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:47אתר המרכז ה-Moodle של מכון מופ"ת פורטל מדיה פורום תקשוב בחינוך ובהוראה ה‘ בניסן תשע“ב, 28 במרס 2012 במכון מופ“ת, שושנה פרסיץ 15 , קריית החינוך, תל אביב STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv3449http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:47htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1332596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29צוקרמן | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך ד"ר ורדה צימרמן | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון רחל צפריר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי הילית קוגמן-בוקסבוים | אוניברסיטת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012713120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02פרופ' אשר שקדי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית תקציר ההרצאה ד"ר נעמי וינר-לוי, המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין ומכון מופ"ת תקציר הרצאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx28070http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-2010939769Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25המלצה על דרכים יעילות להטמעת החינוך לקיימות לכלל הסטודנטים להוראה; יצירת זיקה בין מורי המורים העוסקים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לבין קידום הנושא בהכשרת המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201116790http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התקשורת והחינוך המיוחד: דיאלוג כפדגוגיה של תקווה408853חשבון מערכת01/09/2014 10:47:34הנחת היסוד של פעולת בתי ספר בחינוך מיוחד אשר יזמו תוכניות מבוססות תקשורת ומדיה היא כי תוכנית חינוכית ללימודי מדיה בחינוך המיוחד משלבת גישה יסודית המכבדת את התלמידים, רואה בהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/382440http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:47:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רוח האדם בחינוך (תשע"א)939746Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:12היא להחזיר את השיח החינוכי במכללות לחינוך ובשדה לעיסוק במהות החינוך ובליבת החינוך: חוויה בחינוך, משמעות בלמידה, תודעה ואותנטיות של הלומד/ת ושל המורה, אהבה בחינוך, ערכיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201210740http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מוטיבציה לפעילות גופנית ולספורט869145חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:24:11על אודות סגל המכון פורום אקדמי אלו הן כמה מהשאלות המעסיקות מורים לחינוך גופני, מאמנים בספורט, רופאים, מטפלים ומורי מורים בתחומי החינוך הגופני והספורט, שספר זה מנסה לספק להן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/theory20470http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:24:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
החינוך כדיאלוג405294חשבון מערכת31/08/2014 15:27:51דיאלוג , חינוך , תפיסת עולם , חינוך דיאלוגי , דני לסרי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/228690http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:27:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקומן הנעדר של האמנויות במערכת (2011-2010)939762Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:38נורית רון משרד החינוך בירור האפשרויות הטמונות בחינוך לאמנות כדי להתמודד עם הבעיות ועם הקשיים הכרוכים בעולם משתנה וכדי להיערך לשינויים הצפויים במערכות החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20119530http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי בכלל צריך חינוך לאמנות406517חשבון מערכת01/09/2014 08:23:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי המתריסה “מי בכלל צריך חינוך לאמנות" כמעט לא נשאלת כיום בקרב קובעי מדיניות, מנהלים והורים, משום שהחינוך לאמנות נדחק ממקצועות הליבה ואף הוצא כליל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3131100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:23:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js