דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התפיסות, האמונות והפרקטיקות של השותפים לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות - מחקר קולבורטיבי של סטודנטים להוראה1314890חשבון מערכת31/08/2014 10:39:08סטודנטים במסלול מצוינות במכללת לוינסקי לחינוך, במסגרת סמינריון "המורה, הכיתה ובית הספר בעידן של שילוב", בהנחיית מרצה מתחום החינוך המיוחד ובשיתוף עם ראש יחידת המחקר במכללה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3815890http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:39:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה ליקויי למידה , חינוך מיוחד , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38481280http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים1361077Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57האחרונות תכניות ותהליכים ייחודיים כדי לתת מענה נרחב יותר לצרכים של התלמידים עם לקויות הלמידה במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד מחד גיסא ושל המאבחן הדידקטי והמת"ל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011485250http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סופר, סופרת וספרות לילדים בחינוך הקדם-יסודי1314155חשבון מערכת01/09/2014 13:23:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: חינוך קדם יסודי פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , ספרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/395400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:23:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למי אנו עמלים" : המחקר וההערכה בחינוך כמונולוג עקר1316007חשבון מערכת31/08/2014 10:27:08בין מחקר לשדה", וכותרת ההרצאה של פרופסור דרורה כפיר הייתה "מחקר, הערכה ומדיניות החינוך למנהלים למיניהם ולאנשי הביצוע בתחום החינוך להקשיב לנתונים שאנשי המחקר וההערכה משמיעים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:27:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית 1316142חשבון מערכת01/09/2014 13:19:18סבור פרופסור אברהם יוגב כי הכוונת החינוך הערכי בחברה פלורליסטית הוא הכרח המציאות , לפחות בכל הקשור לרב-תרבותיות של חברה כזו , ולכן הוא מתחייב גם במערכת החינוך בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2212030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:19:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1361596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48אסתר לפיאן | כרם – מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי משה מאיר | משרד החינוך ד"ר עדנה מור | אוהלו בקצרין – מכללה אקדמית לחינוך ולספורט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201166060http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התקשוב בחינוך : תמונת מצב עכשווית וכיוונים עתידיים1323505חשבון מערכת01/09/2014 11:21:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מתוקשבת , תקשוב בחינוך , מגמות וכיוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הבלוג והחינוך הלשוני1311018חשבון מערכת01/09/2014 12:18:54צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תלמידים , בלוגים בחינוך , כתיבה בסביבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/342530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:18:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים לחינוך משלב: שימוש בפדגוגיה משלבת לקידום הוראה ולמידה לכול1311658חשבון מערכת01/09/2014 07:38:00דרכי הוראה , חינוך מיוחד , הכשרת מורים פדגוגיה משלבת , חינוך מכיל/משלב(inclusive STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:38:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js