דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30התכנית לחינוך לקיימות של משרד החינוך מתמקדת בהיבט חינוכי-לימודי ומתבססת על העיקרון הרואה בחינוך סביבתי תפיסת עולם שלמה; יסוד מארגן שיש הצבת נושא החינוך לקיימות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1391265חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה ליקויי למידה , חינוך מיוחד , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3884690http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רשתות חברתיות בחינוך - היבטים תיאורטיים , תפיסות ויישומים בעולם 1385421חשבון מערכת01/09/2014 07:33:20 באנגלית על המימדים התיאורטיים והתפיסתיים של רשתות חברתיות בכלל ורשתות חברתיות בחינוך בפרט מוצגים דוגמאות של יישום רשתות חברתיות בחינוך ברחבי העולם , הן בארה"ב והן במדינות אחרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדברים אייפדית363347Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:14האם מדובר בעוד גל חולף, או אפשרות זו מוזמנים אקטיביסטים ומובילי דיעה בתחום החינוך בארץ, בעלי נסיון מקצועי או ארגוני ביישום אייפדים בחינוך המעוניינים ביחד לעצב את השלבים הבאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx68230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אודות התוכנית אוריינות חזותית1374619Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:33מדריכים פדגוגיים מן המכללות לחינוך, מרצים וחברי סגל אקדמי המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בתחום החזותי, מורי מורים ממערכת החינוך (מורים מנחים בבתי הספר, חברי סגל ממרכזי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/visual/Pages/Forms/AllItems.aspx6030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חוזרים לחינוך דיאלוגי638779חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:47:13צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת ימי עיון , דיאלוג בחינוך , נמרוד אלוני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays7600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:47:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים1391275חשבון מערכת01/09/2014 08:01:02פרסונליזציה (הטלת דופי בתלמידים) של השחיקה: חינוך כיתות גבוהות ומילוי תפקיד של רכזת שכבה מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3810230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:01:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
100 שנה לגני הילדים בישראל. מה השתנה?1391452חשבון מערכת31/08/2014 16:40:33מדור: חינוך קדם יסודי פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/396230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:40:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
במרחק נגיעה - המידע בכיתה בקצות האצבעות!61432Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:47אתר המרכז ה-Moodle של מכון מופ"ת פורטל מדיה פורום תקשוב בחינוך ובהוראה ה‘ בניסן תשע“ב, 28 במרס 2012 במכון מופ“ת, שושנה פרסיץ 15 , קריית החינוך, תל אביב STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv8726http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:47htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
עמדות של מורים בשלבים שונים בהתפתחותם המקצועית כלפי החדרת שינויים בדרכי הוראה1384450חשבון מערכת31/08/2014 09:26:40צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב שינוי חינוכי , מורים , דרכי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js