דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירת מחקרים על אקלים בית-ספרי1386293חשבון מערכת01/09/2014 11:25:33 מביא סקירת מחקרים בנושא אקלים בית-ספרי שכללה מחקרים אקספרימנטליים, סטטיסטיים, סקירות ספרות בתי ספר , מחקר בחינוך , אקלים בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3238240http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:25:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אחריות לשינוי בית-ספרי: ניתוח מזווית הראייה של מורה מוביל1391056חשבון מערכת01/09/2014 10:58:17פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי ספר שינוי חינוכי , מורים , ניהול בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר אינטרנט בית-ספרי כחלון ראווה ומרחב למידה- ניתוח מההיבט המוסדי 511002חשבון מערכת01/09/2014 07:45:18על אודות סגל המכון פורום אקדמי בתי ספר , מחקר בחינוך , סביבות למידה אתר אינטרנט בית-ספרי , דורית טובין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:45:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטיול הבית ספרי ומשמעויותיו בעיני מחנכים ותלמידים בשנים 1920-19801386177חשבון מערכת01/09/2014 08:13:24 המחקר לבחון את טיבו של הטיול ככלי חינוכי כותבי המחקר השתמשו בעבודה במונח 'טיול בית-ספרי' בהתייחס לטיולים הנערכים מטעם בתי הספר העל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתיקה וסטנדרטים של דאגה ואכפתיות בחינוך1384075חשבון מערכת02/09/2014 05:19:12על אודות סגל המכון פורום אקדמי הספר חייב להרחיב את פעולותיו בתחום החינוך הרגשי והערכי ה"אני מאמין" הבית-ספרי או כל מצע בית-ספרי אחר צריך לכלול מערכת ערכים בסיסיים, אנושיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חוזר שבועי או עלון מקוון כאמצעי לגיבוש צוות ההוראה 1391090חשבון מערכת31/08/2014 13:55:32ניהול בחינוך , מורים , צוות ביה"ס , עיתון בית-ספרי , עיתון מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:55:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלמידה המתרחשת בסביבה הטבעית במהלך טיולים בית ספריים1383967חשבון מערכת01/09/2014 07:25:51למידה , טיול בית-ספרי , למידה אותנטית למידה טבעית , חינוך וסביבה , אורלי מורג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:25:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשורת עם הורים- אתרי כיתות- שלב ב'511035חשבון מערכת01/09/2014 07:45:51 ב' של מאמרה המועיל הקודם של הפניות לתוכניות הלימודים השונות באתר משרד החינוך, כדי לספק תמונה מלאה להורים המעוניינים אתר אינטרנט בית-ספרי , אריאלה לונברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:45:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח חזון בית ספרי טרנספורמטיבי: לקחים מעבודת מנהלי בתי ספר1391112חשבון מערכת01/09/2014 08:38:20שהממצאים מצביעים על כך שלמנהלים עשוי להיות תפקיד חשוב בעיצוב חזון בית-ספרי טרנספורמטיבי פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:38:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התכנים של התואר השני במכללת לוינסקי1379083חשבון מערכת31/08/2014 11:05:59מיועדות למורים המלמדים במסגרות שונות במערכת החינוך, ולבעלי תפקידים בבית ספרם או למדריכים מורים, בהובלת צוותים כמנהיגי שינוי בית-ספרי וחינוכי, השתלבות בפיתוח סגלי הוראה ברחבי הארץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:05:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js