דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה, חקלאות ולימודי סביבה, בריאות ושל"ח. בשנת הלימודים תשס"ט הכריזו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך על שנה ירוקה, המתמקדת בניהול חסכוני ויעיל של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדע, חברה וקיימות: חינוך והעצמה בעולם של אי ודאות (ספר)1391602חשבון מערכת31/08/2014 14:06:54מדע לכול , חינוך וסביבה , מדע , חינוך לקיימות , Donald Gray STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/480http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 14:06:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלמידה המתרחשת בסביבה הטבעית במהלך טיולים בית ספריים1383967חשבון מערכת01/09/2014 07:25:51למידה אותנטית , טבע וסביבה , למידה טבעית , חינוך וסביבה , אורלי מורג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:25:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב מערכת Moodle בפורטל חינוך "חיפהנט"103883חשבון מערכת31/08/2014 13:07:14למידה מרחוק , סביבות למידה מתוקשבות , תקשוב בחינוך , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:07:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
החוות החקלאיות שוב פורחות1386188חשבון מערכת31/08/2014 13:27:25מס''ע , סביבות למידה , סביבה חינוכית חינוך וסביבה , חינוך חקלאי , איילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:27:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות (תשס"א)637861Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:51מדובר ביוזמה של שר החינוך גדעון סער ושל השר להגנת הסביבה גלעד ארדן להטמעת תכניות חינוכיות לפיתוח בר-קיימא, קרי חינוך לקיימות ולחינוך סביבתי במוסדות חינוך כל בית ספר יקים צוות היגוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201248760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המדריך המחקרי לשיח ביישומי תקשוב בחינוך1378470חשבון מערכת01/09/2014 07:54:56 המחקרי לתכנון שיח ביישומי תקשוב בחינוך הוא ספר עיון חשוב למחקר חינוכי שיטות מחקר , מחקר בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?510828חשבון מערכת31/08/2014 09:51:42אותנו לדפוסי הוראה/למידה שעם חשיפת מערכות החינוך לאינטרנט לפני כ-15 שנה היה נדמה שאנחנו מאפייני תקשוב בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות מסוג Moodle STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:51:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר :מורי ביה"ס תיכון ותקשוב חינוכי בנורבגיה510920חשבון מערכת31/08/2014 09:56:04בסיוע מחשב , מחקר בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות מאפייני תקשוב בחינוך , Gerd Wikan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:56:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דגמים פדגוגיים לשילוב תקשוב בעבודת ביה"ס : בית החינוך אשכול באשדוד510834חשבון מערכת01/09/2014 07:42:05על אודות סגל המכון פורום אקדמי בתי ספר יסודיים , סביבות למידה מתוקשבות מאפייני תקשוב בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות מסוג Moodle STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:42:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js