דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30התכנית לחינוך לקיימות של משרד החינוך מתמקדת בהיבט חינוכי-לימודי ומתבססת על העיקרון הרואה בחינוך סביבתי תפיסת עולם שלמה; יסוד מארגן שיש הצבת נושא החינוך לקיימות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-2010637853Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25המלצה על דרכים יעילות להטמעת החינוך לקיימות לכלל הסטודנטים להוראה; יצירת זיקה בין מורי המורים העוסקים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לבין קידום הנושא בהכשרת המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201153100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות (תשס"א)637861Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:51זאת - על מנת לענות על הצרכים של כתיבת כתבות לבימת דיון "חינוך לקיימות וחינוך סביבתי" לביטאון מכון מופ"ת. דיווח של אסנת פרס, הממונה על החינוך לקיימות במשרד החינוך, על "תכנית השרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201248760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדע, חברה וקיימות: חינוך והעצמה בעולם של אי ודאות (ספר)1391602חשבון מערכת31/08/2014 14:06:54מדע לכול , חינוך וסביבה , מדע , חינוך לקיימות , Donald Gray STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/480http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 14:06:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך טוב: לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית- סקירת ביקורת על הספר1385893חשבון מערכת01/09/2014 09:08:46אלוני הוא הפרזנטור של החינוך ההומניסטי בארץ ואלמלא קולו החזק והצלול, אנשי חינוך ואנשים אחרים היו סבורים שהחינוך הקיים, המכשיר את התלמידים לחברה יצרנית וצרכנית, הוא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:08:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים637851Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57האחרונות תכניות ותהליכים ייחודיים כדי לתת מענה נרחב יותר לצרכים של התלמידים עם לקויות הלמידה במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד מחד גיסא ושל המאבחן הדידקטי והמת"ל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20111668220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכניות קוהרנטית לגיל הרך – טווח גילאים, עשייה חינוכית והכשרה1391389חשבון מערכת01/09/2014 08:15:24של המל"ג. נקודת המוצא של התוכנית הייתה אי הנחת של מתכנניה ממצב ההכשרה והחינוך הקיימים בארץ פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , מכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:15:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי מדעים (תש"ע)1369225Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:05ד"ר דוד אילוז | תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון ד"ר עיסא אלפחל | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש ראובני | מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ; מכללה ירושלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום פדגוגיות שיתופיות ואינטראקטיביות על ידי מורים המשלבים תקשוב בהוראתם103697חשבון מערכת01/09/2014 07:51:16 חוקרים ואנשי-חינוך קיימת מודעות לפוטנציאל החינוכי ולחשיבות של יישום גישות פדגוגיות על מנת לעודד עשייה כזו קיים צורך בהכשרת-מורים מתאימה, ובמחקר, שיבחן את הצרכים, התפיסות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:51:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי הטיול המשולב (תשס"ט)1369186Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:59יעל שרעבי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע נושאים אקטואליים במסגרת הפורום בפרט ובמערכת החינוך בכלל: (א) בעיית המים בישראל; (ב) חינוך לקיימות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js