דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התפיסות, האמונות והפרקטיקות של השותפים לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות - מחקר קולבורטיבי של סטודנטים להוראה1314890חשבון מערכת31/08/2014 10:39:08סטודנטים במסלול מצוינות במכללת לוינסקי לחינוך, במסגרת סמינריון "המורה, הכיתה ובית הספר בעידן של שילוב", בהנחיית מרצה מתחום החינוך המיוחד ובשיתוף עם ראש יחידת המחקר במכללה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3815890http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:39:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי מסלול חינוך מיוחד (תשע"ב)1361633Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:28מושכלת עם סוגיות המאפיינות את עבודת המנהל בדרג ביניים בכלל ובהקשר של החינוך המיוחד בפרט נייר עמדה שידון בנקודה אקטואלית בהכשרת מורים לחינוך מיוחד ושיוכל להשפיע על מקבלי ההחלטות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201221340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי מסלול חינוך מיוחד (תש"ע)1361595Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:39על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון פורומים , מסלול חינוך מיוחד , ניבה אורן , רבקה הלל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201112140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19מדור: חינוך מיוחד ולקויי למידה ליקויי למידה , חינוך מיוחד , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38481280http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך מיוחד. למחוננים1318599חשבון מערכת01/09/2014 12:20:25מדור: מדיניות בחינוך באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, ברור שהתלמידים המחוננים זקוקים לחינוך מיוחד: "זו אוכלוסייה מיוחדת שצריכה הוראה מיוחדת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4610600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך מיוחד הוא זכאות ולא עונש1315075חשבון מערכת01/09/2014 09:03:51 למאתיים אלף תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לומדים במסגרות שונות של החינוך המיוחד בישראל "גם לילד הפגוע ביותר יש כוח", אומרת רעיה לוי־גודמן, ראש האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3812000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקניית אסטרטגיית למידה באמצעות כרטיסי ניווט 1314862חשבון מערכת31/08/2014 10:38:46מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה , אסטרטגיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/385200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:38:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז ואינטליגנציה1314808חשבון מערכת31/08/2014 10:37:15מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה , ליקויי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3811880http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:37:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים אישית ותכנית חינוכית יחידנית בחינוך המיוחד 1315002חשבון מערכת31/08/2014 10:46:20מדור: חינוך מיוחד ולקויי למידה תכנית הנכתבת עבור כל תלמיד הלומד במסגרת של החינוך המיוחד בתחילת שנת הלימודים על ידי הצוות החינוכי והבין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/386900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:46:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים1361077Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57האחרונות תכניות ותהליכים ייחודיים כדי לתת מענה נרחב יותר לצרכים של התלמידים עם לקויות הלמידה במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד מחד גיסא ושל המאבחן הדידקטי והמת"ל (מאבחן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011485250http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js