דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30התכנית לחינוך לקיימות של משרד החינוך מתמקדת בהיבט חינוכי-לימודי ומתבססת על העיקרון הרואה בחינוך סביבתי תפיסת עולם שלמה; יסוד מארגן שיש הצבת נושא החינוך לקיימות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות (תשס"א)637861Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:51מדובר ביוזמה של שר החינוך גדעון סער ושל השר להגנת הסביבה גלעד ארדן להטמעת תכניות חינוכיות לפיתוח בר-קיימא, קרי חינוך לקיימות ולחינוך סביבתי במוסדות חינוך כל בית ספר יקים צוות היגוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201248760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-2010637853Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25המלצה על דרכים יעילות להטמעת החינוך לקיימות לכלל הסטודנטים להוראה; יצירת זיקה בין מורי המורים העוסקים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לבין קידום הנושא בהכשרת המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201153100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפקיד של התנסויות משמעותיות בחיים להתנהגות ולבניית ידע סביבתי בקרב תלמידים בחטיבת הביניים1386279חשבון מערכת01/09/2014 09:25:50פעילויות בחוץ ומדיה הקשורה לטבע מטפחים התנהגות לטובת הסביבה, אולם רוב המחקר הוא איכותני ופעילויות בחוץ לבין ההתנהגות וקשר שלילי בין צפייה בתכנית טבע בטלוויזיה לבין ידע סביבתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:25:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב מערכת Moodle בפורטל חינוך "חיפהנט"103883חשבון מערכת31/08/2014 13:07:14למידה מרחוק , סביבות למידה מתוקשבות , תקשוב בחינוך , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:07:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המדריך המחקרי לשיח ביישומי תקשוב בחינוך1378470חשבון מערכת01/09/2014 07:54:56 המחקרי לתכנון שיח ביישומי תקשוב בחינוך הוא ספר עיון חשוב למחקר חינוכי שיטות מחקר , מחקר בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?510828חשבון מערכת31/08/2014 09:51:42אותנו לדפוסי הוראה/למידה שעם חשיפת מערכות החינוך לאינטרנט לפני כ-15 שנה היה נדמה שאנחנו מאפייני תקשוב בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות מסוג Moodle STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:51:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ריגוש וידע כיסוד לבניית יחס רציונאלי לטבע אצל תלמידי בית הספר היסודי 1386437חשבון מערכת31/08/2014 11:49:58אקולוגיה , חינוך סביבתי , חינוך וסביבה , עמוס דרייפוס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:49:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר :מורי ביה"ס תיכון ותקשוב חינוכי בנורבגיה510920חשבון מערכת31/08/2014 09:56:04בסיוע מחשב , מחקר בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות מאפייני תקשוב בחינוך , Gerd Wikan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:56:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דגמים פדגוגיים לשילוב תקשוב בעבודת ביה"ס : בית החינוך אשכול באשדוד510834חשבון מערכת01/09/2014 07:42:05על אודות סגל המכון פורום אקדמי בתי ספר יסודיים , סביבות למידה מתוקשבות מאפייני תקשוב בחינוך , סביבות למידה מתוקשבות מסוג Moodle STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:42:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js