דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חשיפת ילדים בחינוך הקדם יסודי לקריאת ספרים – ממדים וגורמי איכות1387025חשבון מערכת31/08/2014 09:39:14 מחקר שיטתי הבוחן את חשיבות חשיפת ילדים בחינוך קדם יסודי לספרים הממדים השונים המשפיעים על טיפוח גישה אוריינית בחינוך הקדם היסודי ובחטיבה הצעירה (David K. Dickinson, Allyssa STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סופר, סופרת וספרות לילדים בחינוך הקדם-יסודי1391385חשבון מערכת01/09/2014 13:23:21מדור: חינוך קדם יסודי בין היתר בדק המחקר מה הן עמדות פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , ספרים , גני ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:23:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים, ליבה וסטנדרטים – בחינוך הקדם יסודי1391439חשבון מערכת31/08/2014 12:31:52צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: חינוך קדם יסודי פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , סטנדרטים חינוכיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:31:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרחי הוראה לקדם יסודי ותיעוד עצמי בוידאו1378833חשבון מערכת31/08/2014 15:38:45משוב והנחייה לפרחי הוראה המוכשרים לתפקידי חינוך בגיל הקדם יסודי בארה"ב. פרחי ההוראה המיועדים לתפקידי בגילאי הקדם יסודי מתעדים ומצלמים את עצמם בהתמחות המעשית בשדה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:38:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה בחברותא בגיל קדם יסודי : relational pedagogy1391395חשבון מערכת31/08/2014 12:28:55מדור: חינוך קדם יסודי פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , גני ילדים , גננות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:28:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקשר בין איכות הכשרת מורים לקדם יסודי והמורים הבוגרים המלמדים בשטח: ניתוח מחקרים 1391409חשבון מערכת01/09/2014 10:54:22מדור: חינוך קדם יסודי פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , מחקר בחינוך , תוכניות הכשרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
100 שנה לגני הילדים בישראל. מה השתנה?1391452חשבון מערכת31/08/2014 16:40:33מדור: חינוך קדם יסודי שנים עברו מאז מונתה לאה שפירא פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , ישראל , גני ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/396230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:40:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוקפנות בגיל הגן; מחקר השוואתי בין גני ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך האנתרופוסופי1391391חשבון מערכת31/08/2014 12:28:39מדור: חינוך קדם יסודי זה בא לענות על השאלה האם פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , אלימות , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:28:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צורך בשינוי דגשים בחינוך בגיל הרך1391405חשבון מערכת01/09/2014 08:15:42מדור: חינוך קדם יסודי פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , מחקר בחינוך , גני ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:15:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גן פועל שמח ולומד1391415חשבון מערכת31/08/2014 12:30:20פורטל מס''ע , חינוך קדם יסודי , גני ילדים , הוראת חינוך גופני , משחקים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:30:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js