דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה1313750חשבון מערכת31/08/2014 09:21:54קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח" הינה אחת מבין מספר קבוצות עניין בתחום המחקר האיכותני המתנהלות במכון מופ"ת ומיועדות לחוקרים המתעניינים בגישות המחקר האיכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/208300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה, כתיבה ויצירה בשיעור ספרות באמצעות קהילת פרשנות מתוקשבת1315721חשבון מערכת01/09/2014 10:51:14שיטת למידה זו מבוססת על אסכולת תגובת הקורא בחקר הטקסט הספרותי, שראשיתה בתורת הטקסט של רומן אינגרדן ( 1893-1970 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3117460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיח בחינוך – אירועים חינוכיים כשדה מחקר1310047חשבון מערכת01/09/2014 10:48:48טקסטים אלה נבחנים על ידי הכותבים ברמת המיקרו, ולאחר מכן מפורשים לאור ידע בתחומי דעת שונים כסוציולוגיה, פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, לאור תיאוריות בחיוך ובאמצעות שיות מחקר שונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2512100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:48:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תש"ע)1361593Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011282200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55על אודות סגל המכון פורום אקדמי בין טקסט, סבטקסט וקונטקסט: ריבוי עדשות בניתוח נרטיבי ד״ר רבקה תובל-משיח, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן יום ראשון, 10 במרס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx39330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים לשוניים וחברתיים-תרבותיים בהפקת שיח כתוב ושיח דבור בקרב לומדים יוצאי אתיופיה בישראל1311033חשבון מערכת01/09/2014 11:20:46במאמר מוצגים מחקרים ותכניות התערבות שבהם ניסו החוקרים – ובין השאר, מחברת מאמר זה – להתאים לתרבות לשון עברית , שיח , שפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3489160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:20:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורה, עמיתה, מנהלת וחוקרת: סוגיות אתיות במחקר בסביבת העבודה1307584חשבון מערכת31/08/2014 15:51:45מדור: שיטות מחקר המחברת בחרה להתבונן בסביבה שנחקרה בעזרת כלי מחקר שהשלימו זה את זה: תצפיות, ראיונות, טקסטים שכתבו המשתתפים ושאלונים ( אלקד-להמן, א STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1760210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:51:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מגמות אנגלית ללומדים צעירים (EYL ) בכיתות א' וב' בישראל: ניתוח ביקורתי של שיח (CDA )1315866חשבון מערכת01/09/2014 10:51:28 זה מציגה ריבי כרמל ממצאים מתוך מחקר שנערך בשיטת ניתוח ביקורתי של השיח ( CDA- Critical Discourse Analysis) במטרה לבחון, לנתח ולהסביר שיח של הורים, תלמידים ובעלי תפקידים בנושא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיתה ובית הספר במבט מקרוב – מחקרים אתנוגרפיים על חינוך1310127חשבון מערכת01/09/2014 14:25:21 זה מוצגים מחקרים על חינוך המבוססים ברובם הגדול על תצפיות משתתפות ועל ראיונות פתוחים התבוננות באמצעות טקסטים מחקריים על עבודת החינוך עשויה לסייע לכל אלה בהבנת דרכי פעולתם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2510200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:25:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על מצב האוריינות בישראל1310899חשבון מערכת01/09/2014 07:35:33מסוימת, שכונות, וכן הגביל את עצמו לחקר ז'אנרים כמו עולם התקשורת הבינאישית, השיח המוסדי, השיח האקדמי, לשון לימודים, שיח מקצועי (משפטי, צבאי, מתמטי) ושיח ציבורי (שושן ברוש-ויץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/344100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:35:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js