דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה407031חשבון מערכת31/08/2014 09:21:54קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח" הינה אחת מבין מספר קבוצות עניין בתחום המחקר האיכותני המתנהלות במכון מופ"ת ומיועדות לחוקרים המתעניינים בגישות המחקר האיכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/207900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה, כתיבה ויצירה בשיעור ספרות באמצעות קהילת פרשנות מתוקשבת406383חשבון מערכת01/09/2014 10:51:14שיטת למידה זו מבוססת על אסכולת תגובת הקורא בחקר הטקסט הספרותי, שראשיתה בתורת הטקסט של רומן אינגרדן ( 1893-1970 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3112740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיח בחינוך – אירועים חינוכיים כשדה מחקר405551חשבון מערכת01/09/2014 10:48:48טקסטים אלה נבחנים על ידי הכותבים ברמת המיקרו, ולאחר מכן מפורשים לאור ידע בתחומי דעת שונים כסוציולוגיה, פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, לאור תיאוריות בחיוך ובאמצעות שיות מחקר שונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/259500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:48:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55על אודות סגל המכון פורום אקדמי בין טקסט, סבטקסט וקונטקסט: ריבוי עדשות בניתוח נרטיבי ד״ר רבקה תובל-משיח, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן יום ראשון, 10 במרס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx30500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים לשוניים וחברתיים-תרבותיים בהפקת שיח כתוב ושיח דבור בקרב לומדים יוצאי אתיופיה בישראל408416חשבון מערכת01/09/2014 11:20:46במאמר מוצגים מחקרים ותכניות התערבות שבהם ניסו החוקרים – ובין השאר, מחברת מאמר זה – להתאים לתרבות לשון עברית , שיח , שפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:20:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מגמות אנגלית ללומדים צעירים (EYL ) בכיתות א' וב' בישראל: ניתוח ביקורתי של שיח (CDA )406415חשבון מערכת01/09/2014 10:51:28 זה מציגה ריבי כרמל ממצאים מתוך מחקר שנערך בשיטת ניתוח ביקורתי של השיח ( CDA- Critical Discourse Analysis) במטרה לבחון, לנתח ולהסביר שיח של הורים, תלמידים ובעלי תפקידים בנושא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/313300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיתה ובית הספר במבט מקרוב – מחקרים אתנוגרפיים על חינוך405631חשבון מערכת01/09/2014 14:25:21 זה מוצגים מחקרים על חינוך המבוססים ברובם הגדול על תצפיות משתתפות ועל ראיונות פתוחים התבוננות באמצעות טקסטים מחקריים על עבודת החינוך עשויה לסייע לכל אלה בהבנת דרכי פעולתם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/259200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:25:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורה, עמיתה, מנהלת וחוקרת: סוגיות אתיות במחקר בסביבת העבודה404579חשבון מערכת31/08/2014 15:51:45מדור: שיטות מחקר המחברת בחרה להתבונן בסביבה שנחקרה בעזרת כלי מחקר שהשלימו זה את זה: תצפיות, ראיונות, טקסטים שכתבו המשתתפים ושאלונים ( אלקד-להמן, א STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:51:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על מצב האוריינות בישראל408282חשבון מערכת01/09/2014 07:35:33מסוימת, שכונות, וכן הגביל את עצמו לחקר ז'אנרים כמו עולם התקשורת הבינאישית, השיח המוסדי, השיח האקדמי, לשון לימודים, שיח מקצועי (משפטי, צבאי, מתמטי) ושיח ציבורי (שושן ברוש-ויץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:35:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש בסיפור הקשר ככלי הממנף למידה משמעותית בקרב תלמידים תת-משיגים במתמטיקה, השוואה בין מתווך ויזואלי לבין מתווך טקסטואלי 406397חשבון מערכת31/08/2014 11:45:23השינוי הוצע בעקבות דיווחי מורים, כי תלמידים מתקשים לזכור את טקסט הסיפור הצליחה, בסיוע המנחה, להיזכר בסיפור ולשנות את השיח משיח טכני לשיח על משמעות, ואילו בקבוצה האחרת השינוי היה קטן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/313300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:45:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js