דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חשיבות טיפוח חשיבה ביקורתית של פרחי הוראה במהלך ההכשרה : נייר עמדה1311919חשבון מערכת01/09/2014 08:43:27לטיפוח החשיבה הביקורתית יש חשיבות כחלק מהתהליך ההכשרה שלהם ויותר מכל לקראת של מורים בבתי הספר שהם בעלי חשיבה אינטלקטואלית ופתיחות ( Buchanan, John , Schuck, Sandra STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:43:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה1316503חשבון מערכת01/09/2014 12:09:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/314540http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מצויינות מורים: הגדרות, מדדים, היבטים ותכניות בארץ ובעולם1312424חשבון מערכת01/09/2014 08:37:09צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים מדור: ידע וחשיבת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/213400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:37:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת מיומנויות חשיבה ביקורתית1318415חשבון מערכת01/09/2014 14:24:28"ההסתייגות של פסיכולוגים להעריך את החשיבה הביקורתית של הסטודנטים שלהם נראית אירונית במיוחד לאור העובדה שרבים כל כך מאשרים את החשיבה הביקורתית כתוצאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:24:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנ"ה של חשיבה טובה1316453חשבון מערכת01/09/2014 07:34:35ל"תמצית" של כישורים מסוימים, שאם נוסיף אותה לחשיבה של כל אחד מאתנו היא תעשה לחשיבה טובה יותר, כלומר תפתור בעיות, תקבל החלטות ותמציא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/224300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות והערכתן במאה ה-21 - מחשיבה קווית לחשיבה רשתית 1316709חשבון מערכת02/09/2014 05:19:58ה ר ש ת י ת. מהן השלכותיה של חשיבה רשתית על הסדר ההירארכי המקובל של רכישת מיומנויות יסוד תהליכי חשיבה , סטודנטים , מיומנויות מידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122900http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח חשיבה מדעית בסדרה "יופי של שפה"1316095חשבון מערכת31/08/2014 11:53:00מלווה בהבניית ותרגול שיטתיים של תהליכי חשיבה כדוגמת: הבחנה, הכללה, השוואה, היסק, יישום ופירוש, ואסטרטגיות חשיבה: חשיבה סיבתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה טיעונית ועוד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:53:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"הצד השני של המטבע" – ייצוג נטיות חשיבה בבלוג למידה1322677חשבון מערכת01/09/2014 10:58:05מטרת המחקר : לבחון ייצוגי נטיות חשיבה בבלוג למידה, כלומר: האם ניתן למצוא בבלוגים עדויות לתכונות קוגניטיביות המייצגות נטיות חשיבה כגון: נטייה למטא-קוגניציה, נטייה לסקרנות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים חשיבה אסטרטגית1320353חשבון מערכת01/09/2014 08:52:55על אודות סגל המכון פורום אקדמי ניתן לחנך לחשיבה אסטרטגית, ואיך אפשר לנהל כיתה ברוח כזו זו, התקיים באחת מכיתות ה' בבית ספר באזור באר שבע תהליך שבו התנסו תלמידים בחשיבה אסטרטגית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:52:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לחשיבה : חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה 1318603חשבון מערכת01/09/2014 11:00:08החינוך לחשיבה מתחיל בתיאור מרכיבי החושב העצמאי, עובר דרך תכנון הלימודים , מערכת הערכה ומשוב , וכלה בהכשרת מורים לחשיבה עצמאית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/102500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:00:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js