דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לחשיבה אוריינית בפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה406439חשבון מערכת01/09/2014 12:08:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:08:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל הכשרה לטיפוח המיומנות הקוגניטיבית השבחה אצל מתכשרים להוראת המדעים במכללה למורים406100חשבון מערכת31/08/2014 09:48:05 כישורי חשיבה ראוי להנחיל למתכשרים להוראה, כדי להכינם למשימת ההוראה העתידית להוראת המדעים במכללה למורים, בהשוואה להקניית חשיבה מסדר גבוה בקבוצת הביקורת כתחום תוכן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:48:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדרדרות בביצוע של מורים: גורמים ופתרונות אפשריים לתיקון המצב404975חשבון מערכת31/08/2014 12:20:56צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ידע וחשיבת מורים פורטל מס''ע , ידע וחשיבת מורים , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/211400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:20:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסטודנט עם ליקויי הלמידה (תשס"ט)280624Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:03בנוסף, בשנה"ל תש"ע נפתח צוות חשיבה העוסק בלמידה תוך-ארגונית של מרכזי התמיכה: "לומדים לפיכך יש חשיבות לקבוצת חשיבה זו, היוצרת שיתוף בין הנעשה במרכזים השונים הפועלים בארץ בתחום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201112690http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טבלת הלמידה של שולמן405222חשבון מערכת31/08/2014 09:32:15חשיבה ביקורתית על העשייה וההבנה מוליכה אל חשיבה מסדר גבוה יותר, וזו מתבטאת ביכולת להפעיל תיאוריות למידה , תבניות חשיבה , Lee STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/222130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:32:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים280615Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ 1הצוות סיים את פעילותו בשנה"ל תשס"ט כצוות חשיבה צוות החשיבה במכון מופ"ת קם כדי לקיים גוף העוסק בעיבוד הנושאים הקשורים בהכשרה לאבחון דידקטי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201133460http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנ"ה של חשיבה טובה405248חשבון מערכת01/09/2014 07:34:35ל"תמצית" של כישורים מסוימים, שאם נוסיף אותה לחשיבה של כל אחד מאתנו היא תעשה לחשיבה טובה יותר, כלומר תפתור בעיות, תקבל החלטות ותמציא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/223800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת מיומנויות חשיבה ביקורתית406894חשבון מערכת01/09/2014 14:24:28"ההסתייגות של פסיכולוגים להעריך את החשיבה הביקורתית של הסטודנטים שלהם נראית אירונית במיוחד לאור העובדה שרבים כל כך מאשרים את החשיבה הביקורתית כתוצאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:24:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות והערכתן במאה ה-21 - מחשיבה קווית לחשיבה רשתית 406737חשבון מערכת02/09/2014 05:19:58ה ר ש ת י ת. מהן השלכותיה של חשיבה רשתית על הסדר ההירארכי המקובל של רכישת מיומנויות יסוד תהליכי חשיבה , סטודנטים , מיומנויות מידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אירועים מעודדי למידה וחשיבה ואירועים בולמי למידה וחשיבה בשיעורי מתמטיקה406413חשבון מערכת31/08/2014 11:46:29שנתיים בהם התנסתה בהוראה , ואת דפוסי התקשורת של המורה אשר עודדו או עיכבו למידה וחשיבה כדי לנהל דיון מתמטי המעודד למידה וחשיבה על המורים לשלוט בשני סוגי השיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3112000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:46:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js