דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חשיבה מחודשת על תפיסת התפקיד404999חשבון מערכת31/08/2014 12:23:09יש מחשב אישי נייד מחייבת את המורים לחשיבה מחודשת על התפתחותם המקצועית ולהגדרה חדשה ביחס מס''ע , ידע וחשיבת מורים , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/216030http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:23:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציה, חשיבה ביקורתית וניתוח רשת חברתית (SNA) בקורסים מקוונים410974חשבון מערכת01/09/2014 11:16:541, 2, ו-3 מנחים), האינטראקציות המקוונות, והחשיבה הביקורתית של מחנכים לכיתות k-12 שנרשמו מנחים , חשיבה ביקורתית , קורס מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:16:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה406503חשבון מערכת01/09/2014 12:09:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/313740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופסור לארי קובן : כיצד חשיבתי לגבי רפורמה בית-ספרית השתנתה במהלך העשורים (חלק 1) ?409650חשבון מערכת01/09/2014 08:59:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/46900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:59:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה במכללות939768Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:31צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב צוותי חשיבה , הערכה , מכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הגורמים המשפיעים על נכונות מורים להטמיע שינויים בהוראת המתמטיקה407113חשבון מערכת01/09/2014 10:35:24מטרת הפרויקט הייתה לחזק דפוסי עבודה וחשיבה של מורים, בכיוון של שיתוף פעולה בין מורים מצד אחד, והדגשת ההוראה בעזרת חשיבה מתמטית, ריבוי ייצוגים, גילוי וחקר מצד שני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/206800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה405054חשבון מערכת01/09/2014 08:44:23צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים מדור: ידע וחשיבת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/215500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:44:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רוח האדם בחינוך (תשע"א)939746Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:12היוזמה להקים את צוות החשיבה נבעה מתחושת אי-הנחת הגוברת נוכח דלות הרוח בחינוך כיום המטרה העיקרית של צוות החשיבה היא להחזיר את השיח החינוכי במכללות לחינוך ובשדה לעיסוק במהות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201210740http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין405242חשבון מערכת31/08/2014 09:33:10הם לזהות את קשיי הלמידה הנובעים מדפוסי חשיבה שונים אצל הלומדים, לעצב דרכיה וראה כדיאלוג מתמשך ולסייע ללומדים לפתח חשיבה מופשטת מורכבת ואחראית, כדי שיוכלו לממש את STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2211590http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקומן הנעדר של האמנויות במערכת (2011-2010)939762Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי האפשרויות ואת הפוטנציאל הגלומים בהן היא מציאות המחייבת שינוי, קרי חשיבה בשילוב נקיטת פעולה צוותי חשיבה , הוראת האומנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20119970http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js