דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון1319751חשבון מערכת31/08/2014 11:38:04מורות מתמחות, המעלות קשייהן והתלבטויותיהן במסגרת פורום באינטרנט, בונות את חשיבתן המקצועית מסוגלותן ל"התיר" בעיות ודילמות בעבודתן ולהעשיר את חשיבתן המקצועית (לוטן צביה, שרה שמעוני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405830http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:38:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח פרוטוקולים של "חשיבה בקול": כלי לחקר תהליכי הקריאה והכתיבה191819חשבון מערכת21/08/2014 12:33:28צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot6630http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:33:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מסוּגלות להוראה1312422חשבון מערכת31/08/2014 15:48:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים מדור: ידע וחשיבת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/217090http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:48:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת רמת התקווה של המורה על הכרה בתרומתה לתהליך ההסתגלות של התלמיד ועל הקנייתה בתהליך החינוכי 1312367חשבון מערכת31/08/2014 12:24:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ידע וחשיבת מורים פורטל מס''ע , ידע וחשיבת מורים , מתבגרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/213340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:24:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת התלמידים הלומדים עם מחשבים ניידים1316278חשבון מערכת31/08/2014 10:28:42המנטאליים של תלמידים להסתגל לבחינות במחשב/אינטרנט הדורשות כישורי חשיבה וניתוח ביקורתי מיומנויות חשיבה , חשיבה , מחשבים ניידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:28:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעורבות VS מסוגלות – מודל דו מדדי1312440חשבון מערכת01/09/2014 08:56:00צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ידע וחשיבת מורים פורטל מס''ע , ידע וחשיבת מורים , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/218260http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:56:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות שמובילה ללמידה – תיאוריית פעולה לשינוי בית הספר1317429חשבון מערכת31/08/2014 09:18:46מניסוי וטעייה ומרפלקציה, שהם השלב המקדים לחשיבה על תכנית פעולה מוגדרת (Tony Wagner מנהיגות , שינוי חשיבתי , Tony Wagner STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:18:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש במפות חשיבה לשיפור הבנת מטפורות וניבים אצל ילדים לקויי למידה1314850חשבון מערכת31/08/2014 10:38:35צרו קשר רכישת ספרים על המכון מטרת המחקר הנוכחי היא להציג את מפגשים שניתנה ע"י החוקרת, התלמידים קיבלו מפות חשיבה שסייעו להם למצוא מושגים משותפים לצירוף STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3811100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:38:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לעצב את הכיתה כדי לשפר את הלמידה1318648חשבון מערכת01/09/2014 09:14:44כדאי לקיים חשיבה על עיצוב הכיתה ובכלל על עיצוב סביבת הלמידה-הוראה, גם מעבר לכיתה צריך שחשיבה כזאת תניב פירות בדמות סיוע רלוונטי ראוי לבתי הספר שיכלול גם, ואי אפשר להמנע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העמדות של מורים כלפי שינויים פדגוגיים במהלך השלבים השונים של התפתחות מקצועית1313707חשבון מערכת01/09/2014 14:20:13צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי שינוי , שינוי חשיבתי , מאפייני התפתחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/204230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:20:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js