דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הערכת מיומנויות חשיבה ביקורתית1318415חשבון מערכת01/09/2014 14:24:28מציעות כיצד ניתן להעריך מיומנויות חשיבה ביקורתית באופן "מדעי" בקורסים ותכניות בפסיכולוגיה מיומנויות חשיבה , חשיבה , סטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:24:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח תוכן של מיומנויות חשיבה ביקורתית בכתיבת חיבור מקוון1311008חשבון מערכת31/08/2014 16:24:11מתוקשבות , חשיבה ביקורתית , רפלקציה , כתיבת חיבור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/345400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:24:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציה, חשיבה ביקורתית ואנליזת רשתות חברתיות בקורסים מקוונים1323203חשבון מערכת01/09/2014 09:03:45הפורום המקוון (1,2 ו-3), אינטראקציות מקוונות, וחשיבה ביקורתית של אנשי חינוך של גילאי גן-יב' הרשומים לקורס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציה, חשיבה ביקורתית וניתוח רשת חברתית (SNA) בקורסים מקוונים1323232חשבון מערכת01/09/2014 11:16:541, 2, ו-3 מנחים), האינטראקציות המקוונות, והחשיבה הביקורתית של מחנכים לכיתות k-12 שנרשמו לקורס מנחים , חשיבה ביקורתית , קורס מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:16:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה ביקורתית בלימוד מקוון לעומת לימוד פנים אל פנים בחינוך הגבוה1322488חשבון מערכת01/09/2014 10:56:57מחקרים קודמים בזה שהוסיף את המיומנויות של חשיבה ביקורתית, כתוצר נוסף שאין בו הבדל משמעותי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבות טיפוח חשיבה ביקורתית של פרחי הוראה במהלך ההכשרה : נייר עמדה1311919חשבון מערכת01/09/2014 08:43:27העמדה קורא לטפח את היסוד של הטלת ספק וביקורתיות אצל פרחי ההוראה בכל שלבי ההכשרה להוראה יש גם להטמיע בתוכניות הכשרת המורים גישות פדגוגיות שיטפחו אצל פרחי ההוראה חשיבה ביקורתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:43:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המתכונת הקיימת של קורסים מתוקשבים באינטרנט אינה תורמת להקניית כישורי חשיבה ביקורתית 1322131חשבון מערכת31/08/2014 10:08:07גישה פדגוגית אחרת להקניית כישורי חשיבה וחשיבה ביקורתית בקורסים מתוקשבים באינטרנט ( Morgan, G. & Adams STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:08:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם הטכנולוגיה המתוקשבת מפחיתה את יכולת החשיבה הביקורתית? 1310929חשבון מערכת31/08/2014 09:37:19הצביעה עליהם בין היתר היא הירידה ביכולות חשיבה ביקורתית ואנליטית בעקבות החשיפה לאינטרנט קריאה ביקורתית , Patricia Greenfield STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:37:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"הצד השני של המטבע" – ייצוג נטיות חשיבה בבלוג למידה1322677חשבון מערכת01/09/2014 10:58:05הקול האישי, מזמן למידת עמיתים, פיתוח חשיבה ביקורתית רפלקטיבית ומעודד כתיבה (קורץ וחן, 2012 למידה ממוחשבות , חשיבה ביקורתית , בלוגים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח חשיבה מדעית בסדרה "יופי של שפה"1316095חשבון מערכת31/08/2014 11:53:00מלווה בהבניית ותרגול שיטתיים של תהליכי חשיבה כדוגמת: הבחנה, הכללה, השוואה, היסק, יישום ופירוש, ואסטרטגיות חשיבה: חשיבה סיבתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה טיעונית ועוד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:53:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js