דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)939742Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59על אודות סגל המכון פורום אקדמי הרעיון כי דיאלוג מלווה בחשיבה ביקורתית הוא הדרך ההומנית והנכונה לקיום אינטראקציות במרחב של הוראה-למידה, תופס מקום חשוב בחשיבה החינוכית העכשווית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012508340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה בלמידה שיתופית והסקה בלמידה: דיונים בשפה עשירה עבור לומדי אנגלית407439חשבון מערכת01/09/2014 08:27:31ע , דרכי הוראה , הוראת אנגלית , למידה שיתופית , למידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים חשיבה אסטרטגית407760חשבון מערכת01/09/2014 08:52:55 ניתן לחנך לחשיבה אסטרטגית, ואיך אפשר לנהל כיתה ברוח כזו תהליכי למידה , תלמידים , למידה משמעותית , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/101140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:52:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לחשיבה 405194חשבון מערכת31/08/2014 09:30:56במאמר הוא מנתח בצורה בהירה את המושגים חשיבה ומאפייניו ומציג מספר עקרונות להוראת חשיבה למידה באמצעות טעויות ודרישה להנמקה הגישה המינימליסטית: רכיבי חשיבה בתוך המקצועות הקיימים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:30:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקות למידה בכיתה 868551חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:06:46 בסדרה:- זילברשטיין, מ`, ההוראה כעסוק פרקטי רפלקטיבי: קווים לתכניות הכשרה והשתלמויות היא עוסקת בחקר יחסי הגומלין בין תהליכים רגשיים לתהליכי חשיבה ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/diun8990http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:06:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוחו של קוריקולום על-תחומי הבנייתי בזיקה לטיפוח תהליכי חשיבה ולמידה של מורים ותלמידים בבית הספר היסודי 405019חשבון מערכת31/08/2014 12:25:15מדור: ידע וחשיבת מורים וסמויות של מורים ותלמידים לגבי: תהליכי למידה והוראה, היחס'מורה-תלמיד' ותכנון לימודים בגישה על-תחומית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/211000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:25:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה ביקורתית בלימוד מקוון לעומת לימוד פנים אל פנים בחינוך הגבוה410644חשבון מערכת01/09/2014 10:56:57מתוקשבים , סביבות למידה מתוקשבות , דרכי הוראה , למידה בקבוצות , חשיבה ביקורתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם יש זמן לפתח חשיבה?407575חשבון מערכת01/09/2014 08:29:50זאת, משום שהעדר תפיסת החשיבה כתהליך אינטגראלי בתכנון הוראה והלמידה, פוגם בבניית רצף משימות המכוונות לפיתוח מערכי הבנה מגוונים בתהליך ההוראה המתמשך של נושאי הלימוד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/103400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:29:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסותיהן של מורות כלפי ההוראה לילדים המתקשים בלמידה על רקע שונות תרבותית405017חשבון מערכת01/09/2014 12:09:55מדור: ידע וחשיבת מורים אתניים, תרבותיים וחברתיים השפעה ניכרת על תהליכי הלמידה בבית הספר זה הוא פרשני ומאפשר למרואיינות להסביר את השקפתן, אמנותיהן ותפיסותיהן על הוראה ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/212700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת תיאוריה קוגניטיבית מאוחדת בהוראה ולמידה 405216חשבון מערכת01/09/2014 07:33:56נעשתה שכיחה הרבה יותר מאשר הגישה המוכללת , אך היא נכשלה בגיבוש מודל מאוחד של למידה והוראה ע"י פרופסור רוברט סטרנברג מגדולי המומחים בפיתוח החשיבה והמיומנויות הקוגניטיביות בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/221000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js