דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מיומנויות והערכתן במאה ה-21 - מחשיבה קווית לחשיבה רשתית 1316709חשבון מערכת02/09/2014 05:19:58מס''ע , הערכת הוראה , אסטרטגיות למידה , סביבות למידה מתוקשבות , שיטות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121900http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה בלמידה שיתופית והסקה בלמידה: דיונים בשפה עשירה עבור לומדי אנגלית1317027חשבון מערכת01/09/2014 08:27:31ע , דרכי הוראה , הוראת אנגלית , למידה שיתופית , למידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לחשיבה 1316005חשבון מערכת31/08/2014 09:30:56במאמר הוא מנתח בצורה בהירה את המושגים חשיבה ומאפייניו ומציג מספר עקרונות להוראת חשיבה למידה באמצעות טעויות ודרישה להנמקה הגישה המינימליסטית: רכיבי חשיבה בתוך המקצועות הקיימים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:30:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי מדעים (תשס"ט)1361752Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:51קידום ההכשרה בהוראת המדעים ברמת התכנית הדידקטית; הרחבת הקשר עם הפיקוח על הוראת המדעים מורים למדע וטכנולוגיה: יחסי גומלין בהקניית ידע תוכני, מיומנויות חשיבה ולמידה וידע פדגוגי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201016900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם יש זמן לפתח חשיבה?1318726חשבון מערכת01/09/2014 08:29:50זאת, משום שהעדר תפיסת החשיבה כתהליך אינטגראלי בתכנון הוראה והלמידה, פוגם בבניית רצף משימות המכוונות לפיתוח מערכי הבנה מגוונים בתהליך ההוראה המתמשך של נושאי הלימוד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:29:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת אקדמאים להוראה (תש"ע)1361597Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:52העל-יסודית כמו גם במערכת היסודית מחייב חשיבה על מסלולי הכשרה קצרי טווח, איכותיים ומכווני התנסות בהוראה דיון בשם הפורום – חל שינוי מ"הסבת אקדמאים להוראה" ל"הכשרת אקדמאים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201112200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לחשוב מחדש במציאות משתנה1318188חשבון מערכת01/09/2014 11:20:38מדיניות חינוכית ולכל מי שמתעניינים בתהליכי הלמידה וההוראה המדגישים את טיפוח החשיבה בלמידה על-פי גישה הוליסטית, זו המכירה במכלול חלקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:20:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה ביקורתית בלימוד מקוון לעומת לימוד פנים אל פנים בחינוך הגבוה1322488חשבון מערכת01/09/2014 10:56:57מתוקשבים , סביבות למידה מתוקשבות , דרכי הוראה , למידה בקבוצות , חשיבה ביקורתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוחו של קוריקולום על-תחומי הבנייתי בזיקה לטיפוח תהליכי חשיבה ולמידה של מורים ותלמידים בבית הספר היסודי 1312382חשבון מערכת31/08/2014 12:25:15מדור: ידע וחשיבת מורים וסמויות של מורים ותלמידים לגבי: תהליכי למידה והוראה, היחס'מורה-תלמיד' ותכנון לימודים בגישה על-תחומית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:25:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת תיאוריה קוגניטיבית מאוחדת בהוראה ולמידה 1316181חשבון מערכת01/09/2014 07:33:56נעשתה שכיחה הרבה יותר מאשר הגישה המוכללת , אך היא נכשלה בגיבוש מודל מאוחד של למידה והוראה ע"י פרופסור רוברט סטרנברג מגדולי המומחים בפיתוח החשיבה והמיומנויות הקוגניטיביות בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js