דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חשיבה בלמידה שיתופית והסקה בלמידה: דיונים בשפה עשירה עבור לומדי אנגלית1317027חשבון מערכת01/09/2014 08:27:31ע , דרכי הוראה , הוראת אנגלית , למידה שיתופית , למידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/101100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לחשיבה 1316005חשבון מערכת31/08/2014 09:30:56במאמר הוא מנתח בצורה בהירה את המושגים חשיבה ומאפייניו ומציג מספר עקרונות להוראת חשיבה למידה באמצעות טעויות ודרישה להנמקה הגישה המינימליסטית: רכיבי חשיבה בתוך המקצועות הקיימים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:30:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם יש זמן לפתח חשיבה?1318726חשבון מערכת01/09/2014 08:29:50זאת, משום שהעדר תפיסת החשיבה כתהליך אינטגראלי בתכנון הוראה והלמידה, פוגם בבניית רצף משימות המכוונות לפיתוח מערכי הבנה מגוונים בתהליך ההוראה המתמשך של נושאי הלימוד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/106890http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:29:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוחו של קוריקולום על-תחומי הבנייתי בזיקה לטיפוח תהליכי חשיבה ולמידה של מורים ותלמידים בבית הספר היסודי 1312382חשבון מערכת31/08/2014 12:25:15מדור: ידע וחשיבת מורים וסמויות של מורים ותלמידים לגבי: תהליכי למידה והוראה, היחס'מורה-תלמיד' ותכנון לימודים בגישה על-תחומית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:25:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה ביקורתית בלימוד מקוון לעומת לימוד פנים אל פנים בחינוך הגבוה1322488חשבון מערכת01/09/2014 10:56:57מתוקשבים , סביבות למידה מתוקשבות , דרכי הוראה , למידה בקבוצות , חשיבה ביקורתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1580200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תש"ע)1361593Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:29החינוך לבין עמיתים מקצועיים באמצעות פיתוח "צוות על" בין-מכללתי לחשיבה, לפיתוח ולתכנון בנושא כחלק מהגישה האקדמית המבססת את הפעילות על למידה משותפת של ההתפתחויות במחקר האקדמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011294220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת תיאוריה קוגניטיבית מאוחדת בהוראה ולמידה 1316181חשבון מערכת01/09/2014 07:33:56נעשתה שכיחה הרבה יותר מאשר הגישה המוכללת , אך היא נכשלה בגיבוש מודל מאוחד של למידה והוראה ע"י פרופסור רוברט סטרנברג מגדולי המומחים בפיתוח החשיבה והמיומנויות הקוגניטיביות בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/221300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מהומה בכיתה: יסודות אפשריים לתיאוריה קוגניטיבית ללמידה והוראה1316225חשבון מערכת01/09/2014 07:34:05תהליכי למידה , תיאוריות , הוראה משמעותית , תהליכי חשיבה , קוגניציה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אירועים מעודדי למידה וחשיבה ואירועים בולמי למידה וחשיבה בשיעורי מתמטיקה1315854חשבון מערכת31/08/2014 11:46:29הייתה לבחון את השינויים בשיח המתמטי-הוראתי של סטודנטית להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי במהלך שנתיים בהם התנסתה בהוראה , ואת דפוסי התקשורת של המורה אשר עודדו או עיכבו למידה וחשיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/31162170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:46:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הַמְשָׂגָה והעברה (טרנספר) בהוראת מדעים על דרך STES בגישת הפרויקט1319696חשבון מערכת01/09/2014 08:31:35פורטל מס''ע , דרכי הוראה , העברה בלמידה , הוראת המדעים , למידה מבוססת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/102700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:31:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js