דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

טבע תרפיה עם ילדים עם צרכים מיוחדים1391269חשבון מערכת31/08/2014 10:44:57 המציג דרכים בהן ניתן להיעזר במרחבי הטבע לקיום עבודה טיפולית-חינוכית בילדים עם ילדים עם ילדים , טבע וסביבה , עבודה טיפולית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפקיד של התנסויות משמעותיות בחיים להתנהגות ולבניית ידע סביבתי בקרב תלמידים בחטיבת הביניים1386279חשבון מערכת01/09/2014 09:25:50ופעילויות בחוץ לבין ההתנהגות וקשר שלילי בין צפייה בתכנית טבע בטלוויזיה לבין ידע סביבתי תלמידים , טבע וסביבה , Kathryn T STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:25:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלמידה המתרחשת בסביבה הטבעית במהלך טיולים בית ספריים1383967חשבון מערכת01/09/2014 07:25:51למידה אותנטית , טבע וסביבה , למידה טבעית , חינוך וסביבה , אורלי מורג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:25:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חווה חקלאית1386277חשבון מערכת01/09/2014 11:25:19מדור: סביבות למידה ספר יסודיים , איכות הסביבה , טבע וסביבה , חינוך חקלאי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:25:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גבעולים: ילדי הגן מציירים בהשראת ראובן רובין1391367חשבון מערכת31/08/2014 12:27:06צרו קשר רכישת ספרים על המכון ילדי גן , טבע וסביבה , תמונות , שייכות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:27:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ריגוש וידע כיסוד לבניית יחס רציונאלי לטבע אצל תלמידי בית הספר היסודי 1386437חשבון מערכת31/08/2014 11:49:58מדעי הטבע , אקולוגיה , חינוך סביבתי , חינוך וסביבה , עמוס דרייפוס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:49:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טבע הלמידה, שימוש במחקר כהשראה לפרקטיקה1383948חשבון מערכת28/08/2014 12:57:06 הוא אבן דרך בפרויקט "סביבות למידה חדשניות" (ILE=Innovative Learning environments ואת הפרקטיקה החינוכית באמצעות רפלקציה מבוססת-עדויות על הדרך בה סביבות למידה צריכות להיבנות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il28/08/2014 12:57:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודים מתקדמים וחינוך מורים1379133חשבון מערכת01/09/2014 08:38:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון והביקורתיות, והעמקת תובנתו למטרותיו כמורה ולטבע הסביבה שמטרות אלו מתממשות במסגרתה ( שפלר ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:38:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי מדעים (תשע"ב)1369199Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי לבית הספר ומגמות ותכניות לעתיד; הכרת חינוך סביבתי בגיל הרך הלכה למעשה; הכרה והתנסות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה, חקלאות ולימודי סביבה, בריאות ושל"ח. בשנת הלימודים תשס"ט הכריזו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך על שנה ירוקה, המתמקדת בניהול חסכוני ויעיל של משאבי טבע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js