דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הטיול הבית ספרי ומשמעויותיו בעיני מחנכים ותלמידים בשנים 1920-19801386177חשבון מערכת01/09/2014 08:13:24 המחקר לבחון את טיבו של הטיול ככלי חינוכי כותבי המחקר השתמשו בעבודה במונח 'טיול בית-ספרי' בהתייחס לטיולים הנערכים מטעם בתי הספר העל יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל "הכיתה ההפוכה" והטיול השנתי - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?1385272חשבון מערכת01/09/2014 09:22:44תלמידים , טיול בית-ספרי , למידה חוץ-כיתתית , רות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:22:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלמידה המתרחשת בסביבה הטבעית במהלך טיולים בית ספריים1383967חשבון מערכת01/09/2014 07:25:51תהליכי למידה , טיול בית-ספרי , למידה אותנטית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:25:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי הטיול המשולב (תש"ע)1369236Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:02מערכתית המשלבת למידה החוץ-כיתתית, סיורים וטיולים כחלק בלתי נפרד מתכניות הלימודים בבתי הספר תכניות לימודים לשילוב הלמידה החוץ-כיתתית והטיול בתכנית הלימודים במכללות והגברת המועדות להן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי הטיול המשולב (תשע"ב)1369210Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:52משרד החינוך גיבש את התכנית ואישר פורום הטיול המשולב הציב אפוא לעצמו את היעד לחזק את המודעות ולהגביר את היישום בשילוב הלמידה החוץ-כיתתית, הסיור הקצר והטיול בתכניות הלימודים במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי הטיול המשולב (תשס"ט)1369186Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:59כדי לקדם את שילוב הטיול בתכנית הלימודים בבתי הספר, יש צורך לפתח את מודעות הסטודנטים הגברת המודעות לשילובם של הטיול, הסיור הקצר והלמידה החוץ-כיתתית בתכנית הלימודים במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבת הלימוד החוץ-כיתתית: למה ואיך1384103חשבון מערכת01/09/2014 07:28:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון למידה משמעותית , טיול בית-ספרי , הוראת מדעי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:28:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js