דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות איל רם | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות פנינה רפיד | המשרד להגנת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על קשב וטכנולוגיה1006975חשבון מערכת01/09/2014 08:46:24במבנה המוח שהם מזהים כתוצאה משימוש יתר בטכנולוגיה, אבל יש לזכור ששינויים אלו אינם ייחודיים למעורבות הטכנולוגיה, אלא מתרחשים בכל תהליך למידה משמעותי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:46:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום טכנולוגיית המידע בהכשרת מורים ברוסיה1379149חשבון מערכת01/09/2014 08:59:32השלב השלישי של יישום טכנולוגיות המידע החל בשנת 2005 מטרתו העיקרית היא יישום טכנולוגיות טלקומוניקציה ומולטימדיה בכל הספרות של החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:59:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים משתלמים בטכנולוגיות של גוגל1384316חשבון מערכת01/09/2014 12:00:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון "יש הבדל של שמיים וארץ בין מה מורים , טכנולוגיות מידע , טכנולוגיות ה- WEB STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית הלימודים חשובה יותר מהטכנולוגיה ללמידה1386722חשבון מערכת01/09/2014 09:04:15צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תכנון לימודים , טכנולוגיה , אינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:04:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות מנוגדות של סטודנטים כלפי השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשוב בהוראה ולמידה103609חשבון מערכת01/09/2014 07:49:37מצביעים על תפיסות אמביוולנטיות ויחס דו-ערכי להוראה ולמידה בסיוע טכנולוגיות מידע ותקשורת רוב הסטודנטים תפסו את טכנולוגיות מידע ותקשורת ככלים שמטרתם להחליף את הלוח ומקרן השקפים ולא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:49:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משמעותית 2020 :טכנולוגיה מעצבת משמעות1007085חשבון מערכת01/09/2014 13:28:18בה אין מקום לתפיסות פדגוגיות מקדמת דנה שעומדות בפני עצמן ואינן רואות בטכנולוגיה שחקן מרכזי מכוונת לבניית חווית למידה מעצימה ומניעה, כשהטכנולוגיה והקשריה לאדם ולחברה, מובנים בה כחלק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום של טכנולוגיית המידע (ICT) בהכשרת מורים באוסטרליה1379151חשבון מערכת01/09/2014 13:27:59את ההסטנדרטים בחינוך ברמה הלאומית על ידי שילוב טכנולוגיית המידע (ICT) בקורסים להכשרת מורים וכמותי זיהה ארבעה חסמים עיקריים לשילוב של טכנולוגיית המידע (ICT ) בהכשרת מורים במוסד אחד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב טכנולוגיה בחינוך: איך לעשות זאת נכון?1006960חשבון מערכת01/09/2014 11:06:37במקביל, רוב המחקרים המשקללים את השפעת הטכנולוגיות על תרבות מערכת החינוך, מדגישים את האכזבה מהשינוי שחוללו הטכנולוגיות – במיוחד כאשר לוקחים בחשבון את העלויות הנלוות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:06:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"האם יש תקווה לשילוב טכנולוגיה במערכת החינוך?"1007259חשבון מערכת01/09/2014 09:21:11לכל ילד" נכשל, לאחר שהתגלה שהשימוש האינטנסיבי בטכנולוגיה לא מסייע להתגבר על הפרעות הקשב של האם הטכנולוגיה אכן משפרת את הישגי התלמידים הנעזרים בה, או שלעולם לא תוכל להחליף את מקום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:21:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js