דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מידענות מתוקשבת – מהלכה למעשה1309411חשבון מערכת31/08/2014 11:18:06מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה ומטפח מיומנויות מידעניות בתחומי המדע והטכנולוגיה באמצעות התקשוב מדע וטכנולוגיה , פעילויות , תמר שמיר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/301900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:18:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כשהתותחים רועמים המוזות שותקות – האומנם1313299חשבון מערכת01/09/2014 11:02:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331040http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה היא שיטת הלמידה הפדגוגית האפקטיבית ביותר לסביבות למידה טקסטואליות באינטרנט?1322304חשבון מערכת31/08/2014 10:15:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , Heather Kanuka STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידת הוראה בפייסבוק: "היסטוריה – לא מה שחשבתם"1316718חשבון מערכת31/08/2014 13:26:09צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי למידה עתירות טכנולוגיה , היסטוריה , ענת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312850http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:26:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים משתלמים בטכנולוגיות של גוגל1313691חשבון מערכת01/09/2014 12:00:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון "יש הבדל של שמיים וארץ בין מה מורים , טכנולוגיות מידע , טכנולוגיות ה- WEB STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום טכנולוגיית המידע בהכשרת מורים ברוסיה1307949חשבון מערכת01/09/2014 08:59:32השלב השלישי של יישום טכנולוגיות המידע החל בשנת 2005 מטרתו העיקרית היא יישום טכנולוגיות טלקומוניקציה ומולטימדיה בכל הספרות של החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/163700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:59:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית הלימודים חשובה יותר מהטכנולוגיה ללמידה1312245חשבון מערכת01/09/2014 09:04:15צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תכנון לימודים , טכנולוגיה , אינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:04:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות מנוגדות של סטודנטים כלפי השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשוב בהוראה ולמידה1322205חשבון מערכת01/09/2014 07:49:37מצביעים על תפיסות אמביוולנטיות ויחס דו-ערכי להוראה ולמידה בסיוע טכנולוגיות מידע ותקשורת רוב הסטודנטים תפסו את טכנולוגיות מידע ותקשורת ככלים שמטרתם להחליף את הלוח ומקרן השקפים ולא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:49:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משמעותית 2020 :טכנולוגיה מעצבת משמעות1323197חשבון מערכת01/09/2014 13:28:18בה אין מקום לתפיסות פדגוגיות מקדמת דנה שעומדות בפני עצמן ואינן רואות בטכנולוגיה שחקן מרכזי מכוונת לבניית חווית למידה מעצימה ומניעה, כשהטכנולוגיה והקשריה לאדם ולחברה, מובנים בה כחלק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/158500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום של טכנולוגיית המידע (ICT) בהכשרת מורים באוסטרליה1307994חשבון מערכת01/09/2014 13:27:59את ההסטנדרטים בחינוך ברמה הלאומית על ידי שילוב טכנולוגיית המידע (ICT) בקורסים להכשרת מורים וכמותי זיהה ארבעה חסמים עיקריים לשילוב של טכנולוגיית המידע (ICT ) בהכשרת מורים במוסד אחד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js