דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שילוב טכנולוגיות תקשוב בכיתה ולמידה - מדוע הכלים המתוקשבים לא נבדקים מראש בצורה מחקרית-פדגוגית1323266חשבון מערכת01/09/2014 11:19:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת ביקורתי לגבי האתיקה של שילוב טכנולוגיות תקשוב בכיתה ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אמונות של מורים ופרקטיקות שילוב טכנולוגיות: יחסים קריטיים1312432חשבון מערכת01/09/2014 11:05:48י"ב נבחרו בכוונה על בסיס הפרקטיקות הטכנולוגיות עטורות הפרסים שלהם, הנתמכות בראיות מאתרי של המורים עצמם לגבי הרלוונטיות של הטכנולוגיה ללמידה של התלמידים נתפסו כבעלי ההשפעה הגדולה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2111110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחשבים לטובת לקויי הלמידה1314802חשבון מערכת01/09/2014 10:47:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון רק מחקרים מצביעים על חשיבותו של מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) מפתח תוכנות נפלאות ואפשר בעזרתן ללמוד קריאה, לשון ומתמטיקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/389730http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:47:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למטרות אקדמיות (תשס"ט)1361742Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:36ע"ש דוד ילין ד"ר שרה פיינגולד | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות הנדרשים לסטודנטים בכל הרמות; שימוש בטכנולוגיה לטובת הסטודנטים; מתן סיוע במציאת חומר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201014470http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים תוך שימוש ב-TPACK כאשר מוגדרת הנאמנות לטיפול1311634חשבון מערכת01/09/2014 07:37:30על אודות סגל המכון פורום אקדמי הפכו מודעים יותר בשימוש הלא ראוי בטכנולוגיה לצורך הוראה, לתכונות של טכנולוגיה שמובילות לפיתוח קונספטואלי, ולשילוב של טכנולוגיה ביחידות ההוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143830http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון המכללה האקדמית לחינוך ד"ר בתיה צור | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות הצוות הציב לעצמו כיעד מרכזי להכיר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012574280http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ידע תוכן טכנולוגי פדגוגי בהכשרת מורים: סקירת שיטות וכלים למדידה והערכה1318232חשבון מערכת01/09/2014 11:04:32הן כדגם לידע הנדרש ממורים לצורך שילוב טכנולוגיה והן לברור השאלה כיצד ניתן לשלב טכנולוגיה חדשנית בהוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/123100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:04:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות סימולציה מתוקשבות להכשרת מורים בעולם1311875חשבון מערכת02/09/2014 05:20:40צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון סימולציות , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי מדעים (תשס"ט)1361752Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:51עליזה מויאל, המפקחת הארצית על מדע וטכנולוגיה, ומפקחי המקצוע מדע וטכנולוגיה דנו עם הפורום בתכנים הראויים להשתלמות עבור מורי מדע וטכנולוגיה בשנת הוראתם הראשונה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201014000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עת-הדעת : האם עידן הלומדה חוזר בצורה מערכתית? 1322051חשבון מערכת31/08/2014 10:04:19צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , תוכנה לניהול כיתה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:04:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js