דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx37340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון ימי עיון בשנת הלימודים תשע"ד מועדי ימי העיון, נושאי ההרצאות ושמות המרצים במליאה רשימת ימי העיון בשנת הלימודים תשע"ג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx42300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מילות מפתח: ימי עיון , מפגש מקוון ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays212270http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"מדידה והערכה, אחריותיות ושקיפות ככלי ניהולי לשירות מערכת החינוך"1364510חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:52:15 יום העיון "לקראת יום העיון", שיחה עם ד"ר דן גבתון על סטנדרטים בחינוך - ישראל לעומת אנגליה מילות מפתח: ימי עיון , יצחק פרידמן ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays125110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רפורמות בחינוך1364506חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:51:20צרו קשר רכישת ספרים על המכון יום העיון לתמונות מיום העיון מילות מפתח: ימי עיון , רפורמה בחינוך ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays14800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:51:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממצוינות אקדמית למצוינות בחינוך ובהוראה1364508חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:51:44לתכנית יום העיון לתמונות מיום העיון לתצוגת כרזות מילות מפתח: ימי עיון , מצוינות , גבי סלומון ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays9900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:51:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03תוכנית יום העיון רשימת מקורות ליום העיון ממרכז המידע הבין-מכללתי תמונות מיום העיון מילות מפתח: ימי עיון , ענת רפאלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays124830http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עשור לתכניות ה-M.Ed. במכללות לחינוך מבט לאחור ולפנים1364441חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:29על אודות סגל המכון פורום אקדמי יום העיון תמונות מיום העיון מילות מפתח: ימי עיון , לאה קסן , נח ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays363390http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה (הל"ל)1364539חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:17:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון תכנית יום העיון תמונות מיום העיון מילות מפתח: ימי עיון , הערכה חיצונית ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays3766380http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:17:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היש יסודות לחינוך יסודי?1364460חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון מטרת יום העיון היא להפנות זרקור לעבר החינוך היסודי - לבחון מחדש את זהותם המקצועית תכנית יום העיון תמונות מיום העיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays80770http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js