דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx34400http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון ימי עיון בשנת הלימודים תשע"ד מועדי ימי העיון, נושאי ההרצאות ושמות המרצים במליאה רשימת ימי העיון בשנת הלימודים תשע"ג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx36750http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מילות מפתח: ימי עיון , מפגש מקוון ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays111100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עשור לתכניות ה-M.Ed. במכללות לחינוך מבט לאחור ולפנים1364441חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:29על אודות סגל המכון פורום אקדמי יום העיון תמונות מיום העיון מילות מפתח: ימי עיון , לאה קסן , נח ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays360100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03תוכנית יום העיון רשימת מקורות ליום העיון ממרכז המידע הבין-מכללתי תמונות מיום העיון מילות מפתח: ימי עיון , ענת רפאלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1195280http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היש יסודות לחינוך יסודי?1364460חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון מטרת יום העיון היא להפנות זרקור לעבר החינוך היסודי - לבחון מחדש את זהותם המקצועית תכנית יום העיון תמונות מיום העיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays742190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
משוב1355859Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:29:18לפניך דף משוב שמטרתו לשקף את התייחסותך ליום העיון שהשתתפת בו חשובה לנו ביותר, כדי שנוכל להבטיח רמה אקדמית נאותה והיערכות מתאימה לקראת ימי העיון הבאים ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Forms/AllItems.aspx10700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:29:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יום עיון: לומדים איכות1364492חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:48:46יום העיון נועד לפתוח תהליך למידה שיעסוק בליבון שאלות אלה ויימשך בשנת הלימודים הבאה במכון מילות מפתח: ימי עיון , שלמה בק ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:48:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט1364595חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:06:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מופ"ת, סדרת כלילהמפגש התקיים במסגרת יום עיון של קבוצת העניין במחקר איכותיביום שלישי, כ"ז ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting30530http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:06:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חדשנות חינוכית הלכה ומעשה בארץ ובעולם1364459חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:58:09צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים ימי עיון וכנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting1960http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:58:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js