דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מעורבות VS מסוגלות – מודל דו מדדי1382291חשבון מערכת01/09/2014 08:56:00צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב של ההורים בבית הספר לבין תפיסתם את המסוגלות המקצועית שלהם ( יפעת קוסטליץ, יעל פישר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:56:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות1391086חשבון מערכת31/08/2014 13:54:22 של ד"ר יעל פישר ופרופסור יצחק פרידמן מתייחס לאחד מהנושאים המרכזיים בחינוך ובחיי בית הספר מעורבות הורים , יעל פישר , יצחק פרידמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4223530http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:54:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש סדנאי בנושא: על היחסים בין המשפחה, הקהילה ובית הספר בראי המחקר העכשווי638795חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:50:14מגיבה ומרצה על ההקשר הישראלי: ד"ר יעל פישר, אחוה- המכללה האקדמית לחינוך פרופ` אדם גמראן וד”ר יעל פישר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:50:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הזדהות וערות : יסודות במעורבות ההורים בבית הספר1391512חשבון מערכת31/08/2014 15:45:10לב רבה, ובמיוחד הם רוצים שתהיה להם ידיעה והכרות קרובה עם המתרחש בו (יצחק פרידמן, יעל פישר מעורבות הורים , יעל פישר , יצחק פרידמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:45:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניירות עמדה ומדיניות החינוך638794חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:50:06צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון צבי צמרת , יעל פישר , ניירות עמדה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:50:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקויי למידה (תשע"ב)1369198Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:16ילין גיא פינקלשטיין | עמותת לשם מיכל פישר | מכללת עמק יזרעאל ד"ר היידי פלביאן | הקמפוס האקדמי אחוה יעל צנגן-טטרקה | מרכז אקדמי למשפט ועסקים עדנה כמו כן הוא משמש מקור למידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012124460http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי הטיול המשולב (תשס"ט)1369186Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:59ד"ר יעל אוסטר | מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ יגאל אושרי למו"ג רוני נעמן | משרד החינוך ד"ר יעל סנה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך יאיר עשבי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חוכמת ההערכה ותבונת המעריך638549חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:14:00צרו קשר רכישת ספרים על המכון תכנית הכנס תקצירי הכנס מה אפשר לחדש על התיעוד גדעון לוין , יעל דיין , איריס צדוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Conferences0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:14:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי הטיול המשולב (תשע"ב)1369210Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:52המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ד"ר יעל סנה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך יאיר עשבי בתחומי הדעת השונים; הכרת אתרים בארץ שאפשר לשלבם בתכניות הלימודים לסטודנט ולתלמיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תש"ע)1369230Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי שפרירה שפירא | תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך יעל שרעבי | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201175060http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js