דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית1385188חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22 הטובה ביותר לניהול כיתה היא להימנע ממצבים לא שגרתיים מורים , כיתה הטרוגנית , ניהול כיתה , דרכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין1385479חשבון מערכת31/08/2014 09:33:10פרנקנשטיין ובזיקה להיבטים ההיסטוריים-חינוכיים שהביאו להתפתחות הכיתה ההטרוגנית במדינת ישראל תפקידו של המורה המלמד בכיתה הטרוגנית הם לזהות את קשיי הלמידה הנובעים מדפוסי חשיבה שונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2234260http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיעור כאירוע דיבור א-סימטרי – מבט על מבנה ההשתתפות בכיתה הישראלית1384081חשבון מערכת31/08/2014 09:17:31 זה בוחן את מבנה השתתפות בשיח הכיתה, תוך התמקדות באופיו הא-סימטרי של אירוע דיבור זה תפיסת תפקיד , כיתה הטרוגנית , חקר השיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היש יסודות לחינוך יסודי?638761חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב בבית הספר היסודי, הנדרש לעבוד בכיתה הטרוגנית ולהיענות לצרכים ההתפתחותיים של תלמידים בגילאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays121930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפותם של סטנדרטים להוראה NBPTS בעבודתה של מורה מומחית למתמטיקה1378272חשבון מערכת01/09/2014 13:21:43מצטיינת למתמטיקה והם: האם המורה משתמשת בכישורי הוראה כלליים בכיתה הטרגונית ואם כן מה הם המחקר נערך בכיתה הטרוגנית שבה התלמידים לומדים בקבוצות הטרוגניות בנות 4-5 תלמידים כל אחת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרה אלטרנטיבית למורים חסרי תואר בחינוך הגיל הרך1391435חשבון מערכת31/08/2014 12:31:37צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב ארה"ב , כיתה הטרוגנית , גני ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:31:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מתח, קונפליקטים ומורכבות בתפקיד החונכות1378593חשבון מערכת01/09/2014 13:19:40בתחום הידע הדיסציפלינרי ובעיות בהוראה בכיתה הטרוגנית), תחום הלומדים ומאפייניהם (דוגמת קשיים בניהול הכיתה ובארגונה, בטיפול בבעיות משמעת ובהקניית הרגלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:19:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כשירות תרבותית בעבודתם של מורים מתחילים/מתכשרים1392087חשבון מערכת01/09/2014 08:38:37צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי 2004, Luster, 2010) הופכת את ההוראה בכיתות הטרוגניות לתחום הערכה הדורש שיקול דעת רב יותר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:38:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכז המשאבים לאנגלית כאמצעי לעידוד לימוד השפה בביה"ס התיכון 1384025חשבון מערכת31/08/2014 09:14:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון במסגרת הכללית של הוראת ה שפה בכיתות הטרוגניות בתחומים של : עניין בחומר, הנלמד, מוטיבציה , אווירת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:14:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים637851Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20111668220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js