דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קבוצות עניין במחקר איכותני~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

כלי מחקר תקף להערכת למידה עצמית מכוונת בסביבות למידה מקוונות.404512חשבון מערכת31/08/2014 10:24:28השפיט Internet and Higher Education מציג כלי מחקר תקף להערכת למידה עצמית מכוונת בסביבות למידה ממצאי המחקר מוכיחים את תקפותו הפנימית והחיצונית של שאלון זה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1716600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מסוגלות-עצמית-נתפסת של מורים מאמנים במהלך התנסות אקדמית של חונכות406262חשבון מערכת01/09/2014 09:05:12 המחקר היו לתאר נתיבים מצויים של מסוגלות-עצמית-נתפסת של חונכים בתוכניות אקדמיות (חונכים כלי המחקר היו שאלונים לפני תחילת החונכות ולפני הקישור למונחים, יומני-חונך שבהם תוארו האופי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/149640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:05:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי408728חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25האקדמית-פדגוגית של מורי מורים במכון מופ"ת. המחקר התמקד בתהליך שעברו משתתפי ארבעת המחזורים כלי המחקר כוללים ראיונות עומק עם שמונה נציגים מכל המחזורים, ושאלונים המופנים לכלל בוגרי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/426700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח פרוטוקולים של "חשיבה בקול": כלי לחקר תהליכי הקריאה והכתיבה1353207חשבון מערכת21/08/2014 12:33:28צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:33:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקניית כלים וטיפוח כשירויות בד בבד עם טיפוח חוללות עצמית405375חשבון מערכת01/09/2014 11:18:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון ארגון הזמן והסביבה הלימודית, יכולת שימוש בכלי מחקר, יכולת חיפוש מקורות וסיוע ושיתוף בידע וביזורו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/225000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:18:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי גומלין מורה-תלמיד, סיכום יום העיון מנובמבר 2009 של היוזמה למחקר יישומי בחינוך 404498חשבון מערכת01/09/2014 10:45:11דוח זה מסכם את יום העיון שיטות מחקר , אינטראקציות , כלי מחקר , תלמידים , תצפיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/171300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיה אישית לבוגרים363935Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:06בנושאים אלה: עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, כלי המחקר וניתוחם, עיבוד מקורות מידע וכתיבת סקירת ספרות, מהלך המחקר, ליבון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx9100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כריית נתונים למטרת חקר התנהגויות תלמידים בסביבות מתוקשבות406667חשבון מערכת31/08/2014 10:27:30חוקרים המשתמשים בשיטה של כריית נתונים לחקר תהליכי למידה מתוקשבים פועלים לאיתור דפוסי למידה הערכת הוראה , כלי מחקר , כלים להערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין כמותי לאיכותי או הקשר בין היעדרות סטודנטים להצלחה בלימודים404486חשבון מערכת01/09/2014 07:54:20במכללה מסוימת .על כן, על פי רוב, ניתן להכליל את ממצאיו להקשרים אחרים מההקשר שבו נערך המחקר ראשית, יש חשיבות לכך שכלי המחקר או כלי המדידה שבאמצעותו נאספים הנתונים יהיה כמה שיותר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכל מדיד?405477חשבון מערכת31/08/2014 10:49:03ממכבש הדפוס , כלי מחקר , מאפייני מחקר , מדדים , מדידה בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:49:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js