דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

כלי מחקר תקף להערכת למידה עצמית מכוונת בסביבות למידה מקוונות.1307517חשבון מערכת31/08/2014 10:24:28השפיט Internet and Higher Education מציג כלי מחקר תקף להערכת למידה עצמית מכוונת בסביבות למידה ממצאי המחקר מוכיחים את תקפותו הפנימית והחיצונית של שאלון זה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1716900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי גומלין מורה-תלמיד, סיכום יום העיון מנובמבר 2009 של היוזמה למחקר יישומי בחינוך 1307503חשבון מערכת01/09/2014 10:45:11דוח זה מסכם את יום העיון שיטות מחקר , אינטראקציות , כלי מחקר , תלמידים , תצפיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/174140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח פרוטוקולים של "חשיבה בקול": כלי לחקר תהליכי הקריאה והכתיבה191819חשבון מערכת21/08/2014 12:33:28צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:33:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המחקר האיכותני ככלי בהתפתחות המקצועית של המורה - ההיבט הפרשני1313863חשבון מערכת31/08/2014 09:24:45המחקר האיכותני מלמד אותנו להכיר את האחר וגם להבין אותו ההיכרות עם דרך מחקר זו בוודאי לא תהפוך כל סטודנט או מורה לחוקר, אך תביאו להיות מתבונן רגיש יותר ומעמיק יותר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2014200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:24:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקניית כלים וטיפוח כשירויות בד בבד עם טיפוח חוללות עצמית1317649חשבון מערכת01/09/2014 11:18:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון ארגון הזמן והסביבה הלימודית, יכולת שימוש בכלי מחקר, יכולת חיפוש מקורות וסיוע ושיתוף בידע וביזורו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/225300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:18:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כריית נתונים למטרת חקר התנהגויות תלמידים בסביבות מתוקשבות1316065חשבון מערכת31/08/2014 10:27:30חוקרים המשתמשים בשיטה של כריית נתונים לחקר תהליכי למידה מתוקשבים פועלים לאיתור דפוסי למידה הערכת הוראה , כלי מחקר , כלים להערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיה אישית לבוגרים132260Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:06בנושאים אלה: עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, כלי המחקר וניתוחם, עיבוד מקורות מידע וכתיבת סקירת ספרות, מהלך המחקר, ליבון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx10430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין כמותי לאיכותי או הקשר בין היעדרות סטודנטים להצלחה בלימודים1307491חשבון מערכת01/09/2014 07:54:20במכללה מסוימת .על כן, על פי רוב, ניתן להכליל את ממצאיו להקשרים אחרים מההקשר שבו נערך המחקר ראשית, יש חשיבות לכך שכלי המחקר או כלי המדידה שבאמצעותו נאספים הנתונים יהיה כמה שיותר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורה, עמיתה, מנהלת וחוקרת: סוגיות אתיות במחקר בסביבת העבודה1307584חשבון מערכת31/08/2014 15:51:45 בוחן סוגיות אתיות, אשר התעוררו במהלך מחקר שביקש ללמוד מנקודות מבט שונות על תהליכי קריאה המחברת בחרה להתבונן בסביבה שנחקרה בעזרת כלי מחקר שהשלימו זה את זה: תצפיות, ראיונות, טקסטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:51:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכל מדיד?1309611חשבון מערכת31/08/2014 10:49:03ממכבש הדפוס , כלי מחקר , מאפייני מחקר , מדדים , מדידה בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:49:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js